Annonce

Det lønner sig at tale om løn: “Hjælper sig selv og kollegerne til at få mere i løn”

Det er nødvendigt at tale om løn på arbejdspladsen, hvis vi vil lønforskelle til livs
Foto: Colourbox
I Danmark har man ifølge ligelønsloven ret til at tale om løn på arbejdspladsen.

Sådan har det været siden 2001, men det er det ikke alle der ved. Ifølge en undersøgelse lavet af Epinion blandt medlemmer af HK Privat, er kun 66 procent af de adspurgte mænd og 45 procent af de adspurgte kvinder klar over, at de må tale om løn på arbejdspladsen.

Det oplyser HK Privat i en pressemeddelelse.

På mange arbejdspladser er løn stadig ikke noget, man taler om.

når der er åbenhed om lønnen på en arbejdsplads, så udligner det de lønforskelle, som der ikke er nogen åbenlys forklaring på

Men det er vigtigt at tale om løn, mener HK-formand:

“Dem, der taler om deres løn, hjælper sig selv og kollegerne til at få mere i løn. For jo mere vi ved om lønniveauerne på arbejdspladsen, jo bedre kan vi vurdere, om vores egen løn er rimelig i forhold til vores stilling, ansvar osv., og vi kan bedre bede chefen svare på, hvad der skal til for at stige,” siger Kim Jung Olsen, formand for HK Privat, og tilføjer: 

“Desuden peger al erfaring, fra både Danmark og udlandet, på, at når der er åbenhed om lønnen på en arbejdsplads, så udligner det de lønforskelle, som der ikke er nogen åbenlys forklaring på.”

En lønforskel der er svær at forklare er de 12 procents forskel, der er mellem mænd og kvinder, der udfører samme arbejde.

Lønforskelle kan afhjælpes med åbenhed

Ifølge pressemeddelelsen fra HK Privat trives uforklarlige lønforskelle, når ingen kender til dem.

Du gør i virkeligheden dig selv en bjørnetjeneste, hvis du holder din løn hemmelig

Christoffer Marckmann, faglig chef i HK Privat, sagde i marts i år til HK, at det er en god idé at tale om løn på arbejdspladsen

“For lønhemmelighed kan bl.a. dække over, at din løn i virkeligheden er for lav – eller at der ikke er lige løn for lige arbejde."

"Du gør i virkeligheden dig selv en bjørnetjeneste, hvis du holder din løn hemmelig. Uigennemsigtighed tjener kun din arbejdsgivers interesser, for på den måde kan de holde lønnen nede”.

For at udligne løngabet peger forskning på, at løntransparens er en del af løsningen, forklarer lektor i økonomi ved Copenhagen Business School, Birthe Larsen til Femina.

Løntransparens ruster også arbejdstagere bedre til lønforhandlinger og løfter en arbejdsplads’ generelle lønniveau.

Hvis det kun er arbejdstagerne, der taber på ikke at tale højt om løn, hvorfor gør de det så ikke? 

Arbejds- og organisationspsykolog på Aalborg Universitet Einar Baldvin Baldursson, forklarede tidligere i år til Teknisk Landsforbund: “...at ingen i Danmark grundlæggende ønsker at skille sig ud fra fællesskabet".

Særligt de ældre generationer er tilbageholdende med at fortælle, hvad der står på lønsedlen

Ifølge Epinions undersøgelse ville 59 procent af de deltagende mænd have det godt med, at der var åbne lønningslister. Det samme gælder for 46 procent af de adspurgte kvinder.

Kun 13 procent af de adspurgte mænd og 16 procent af de adspurgte kvinder ville have det decideret dårligt med det.

Alder er også en faktor, når det kommer til lønåbenhed 

Særligt de ældre generationer er tilbageholdende med at fortælle, hvad der står på lønsedlen, viste en befolkningsundersøgelse fra Ingeniørforeningen, IDA, i Danmark sidste år.

Blandt de 18-34-årige af undersøgelsens deltagere svarede 7 ud af 10, at de taler om løn med deres kollegaer.

Af de adspurgte 50-70-årige, gjaldt det kun 41 procent.  

EU-direktiv om løngennemsigtighed på vej

Et EU-direktiv om løngennemsigtighed blev vedtaget sidste år og skal implementeres i Danmarks lovgivning senest i 2026.

Ifølge direktivet, skal en virksomhed skride til handling, hvis lønforskellen mellem kønnene overstiger 5 procent.

Er man udsat for lønmæssige forskelsbehandling, giver Direktivet også adgang til erstatning og at arbejdsgiveren kan sanktioneres.

Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hemmelighedskræmmeriet er helt klart ikke i lønmodtagernes interesse. Man kunne argumentere for, at aflønningerne burde være synlige for alle i samme afdeling, så ingen behøver spørge.

Man kunne jo også argumentere for at alle skatteopgørelser var synlige for alle, så man kunne se hvad ens naboer betalte i skat og hvilke fradrag de brugte, hvorfor dette hemmelighedskræmmeri. Sådan var det jo for 60 år siden, her kunne man henvende sig hos det lokale kommunekontor hvor disse oplysninger var fremlagt og det er jo meget nemmer nu hvor man kan få det via internet.