Eksperternes dom: VK’s ansvar for krisen

Økonomerne er enige i, at VK-regeringens uansvarlige finanspolitik og oppustede boligboble var medansvarlig for den økonomiske krise.
I sidste uge advarede den nye direktør for Nationalbanken, Lars Rohde, om at stigende låneudgifter kunne vælte økonomien for de mange danske boligejere med flekslån. Dermed blandede han sig i den ophidsede diskussion om den økonomiske krise og årsagerne til krisen, der har været heftigt debatteret de sidste par år.

Hvor VK-regeringen burde have dæmpet flammerne med haveslangen for at undgå, at det flotte bål brændte haven af, så pøsede de i stedet benzin på ilden og futtede hele nabolaget af.

Fra højrefløjen har det ofte lydt, at der var tale om en international krise, der skabte Danmarks økonomiske problemer, og dermed helt uden for VK-regeringens kontrol. Således sagde daværende statsminister Anders Fogh i september 2009, at ”det er meget klart, at de økonomiske problemer, der er kommet til os og til andre europæiske lande verden over, det er et resultat af den internationale finanskrise.

Over tre år senere nægtede Anders Fogh fortsat at tage et medansvar for krisen. Denne gang insisterede den tidligere statsminister på, at det helt og holdent var boligejernes eget ansvar, at der opstod en farlig boble på boligmarkedet.

Eksperternes dom over VK-regeringen ser dog noget anderledes ud. Her er holdningen klart, at regeringens politik var medvirkende til at forårsage og forværre krisen.

* * *

1. Økonomisk Råd: Finanspolitikken bidrog til at øge ubalancerne i økonomien

Allerede i efteråret 2009 konkluderede De Økonomiske Råd (Vismændene i folkemunde, red.), at tidligere tiders tradition for at stramme finanspolitikken gennem højere skatter og lavere offentligt forbrug, når det gik godt, blev brudt i 2006-2008. Konsekvensen af dette opsummeres i følgende citat:

I en situation, hvor en truende overophedning stod for døren, bidrog finanspolitikken således til at øge presset på arbejdsmarkedet, og boligpriserne blev stimuleret yderligere”.

Det betyder dybest set, at hvor VK-regeringen burde have dæmpet flammerne med haveslangen for at undgå, at det flotte bål brændte haven af, så pøsede de i stedet benzin på ilden og futtede hele nabolaget af.

Krisen blev ikke kun importeret fra udlandet og ansvaret for boligboblen ligger ikke hos boligejerne.

2. Femogtyve økonomer: VK-regeringen førte uansvarlig økonomisk politik

Hele 56 procent af et panel bestående af landets førende økonomer svarede i december 2009 i en rundspørge, at VK-regeringen førte en uansvarlig eller meget uansvarlig økonomisk politik i årene 2005-2007. Kun 22 procent mente, at VK-regeringen havde handlet ansvarligt.

Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jakobsen udtalte i den sammenhæng, at ”Vi kan kun takke os selv for, at krisen i Danmark blev langt mere dyb end i andre lande. Fastfrysningen af boligskatten i kroner og ører var med til at puste boligpriserne op, og indførelsen af de afdragsfrie lån har givetvis også haft en betydning, selv om det er svært at skønne hvor meget. Men ved fastfrysningen af boligskatten i 2001 afmonterede man en ellers dæmpende faktor”.

Det er særligt interessant, at begge Fogh’s undskyldninger for den økonomiske krise affejes i dette korte citat: krisen blev ikke kun importeret fra udlandet og ansvaret for boligboblen ligger ikke hos boligejerne.

3. Nationalbankdirektørerne revser VK-regeringen

Både den forhenværende og den nyudnævnte nationalbankdirektør har langet kraftigt ud efter VK-regeringens økonomiske politik i årene op til krisen. Daværende nationalbankdirektør Nils Bernstein udtalte sidste år, at ”Lempelig finanspolitik var med til at overophede økonomien forud for krisen”. Det var ifølge Bernstein en stor fejl, at VK-regeringen ikke strammede finanspolitikken i tide.

Konfronteret med eksperternes advarsler, svarede Anders Fogh hovmodigt, at ”jeg tror, der er økonomer, som må begynde at overveje at skrive lærebøgerne på universiteterne om”.

Den nye nationalbankdirektør Lars Rohde har også placeret en del af ansvaret for krisen på politikernes skuldre. Politikerne var ifølge Rohde med til at overophede økonomien gennem deres beslutninger:

Vi havde nogle særlige konsekvenser af skattestoppet på ejerboligmarkedet samt indførelsen af afdragsfri lån. De førte i forening til en bobleøkonomi, som gjorde, at Danmark allerede var på vej ind i nulvækst og tilbagegang, før finanskrisen brød ud. Simpelthen fordi der ikke var flere ressourcer, man kunne kalde på”.

* * *

Men er alt dette ikke blot udtryk for en flok økonomer, der i bagklogskabens ulideligt klare lys tæver løs på VK-regeringen? Svaret er nej. VK-regeringen fik gentagne advarsler om, at der var en overophedning og dertilhørende krise på vej i dansk økonomi. Konfronteret med eksperternes advarsler, svarede Anders Fogh hovmodigt, at ”jeg tror, der er økonomer, som må begynde at overveje at skrive lærebøgerne på universiteterne om”.

Konklusionen er, at VK-regeringen førte en økonomisk politik mod bedre vidende, der dels forårsagede en national økonomisk krise og dels forværrede effekterne af den internationale krise.


placeholder

Annonce