Ekspertudvalg kan læse regeringen i kortene om coronalukning

”De fastsatte retningslinjer giver gode vilkår for arbejdet med udredningen,” lyder det om ekspertundersøgelse
Foto: Statsministeriet
Eksperterne, som skal undersøge lukningen af Danmark på grund af coronavirussen, får ikke bare adgang til myndighedernes interne overvejelser.

Ekspertgruppen, under formand professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen, får også adgang til ”regeringsinterne overvejelser”.

Det fremgår af retningslinjerne for ekspertgruppen, som Folketingets udvalg for forretningsordenen, nu har udarbejdet, efter at et politisk flertal før sommerferien besluttede at nedsætte gruppen. De i alt fem eksperter med viden inden for jura, økonomi og samfunds- og sundhedsvidenskab er bundet af tavspligt.

 ”Oplysninger i det udleverede om myndighedernes interne overvejelser og om regeringsinterne overvejelser bør alene gengives i ekspertgruppens udredning, i det omfang de er relevante for udredningens konklusioner,” hedder det i retningslinjerne for gruppens arbejde.

Irak-undersøgelse

Selv er Jørgen Grønnegård Christensen tilfreds med retningslinjerne. Ekspertgruppen skal både granske sundhedsvæsnets beredskab og beslutningerne, der lå til grund for nedlukningen af Danmark.

”De fastsatte retningslinjer giver gode vilkår for arbejdet med udredningen,” siger formanden til Netavisen Pio.

Det er den samme undersøgelsesform, som blev brugt i forbindelse med udredningen af Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan og det er derfor op til regeringen at vurdere, hvilket materiale den ønsker at udlevere. Der findes nemlig kun lovhjemmel til at tvinge regeringen hertil, hvis der bliver nedsat en undersøgelseskommission.

Regeringen har dog tilkendegivet (Socialdemokratiet er også en del af flertallet bag undersøgelsen), at den vil samarbejde med ekspertgruppen og stille det relevante materiale til rådighed inden for retningslinjerne.

Vil ikke kunne gengive klassificeret materiale

”Forskerne vil ikke kunne gengive klassificeret materiale, herunder af udenlandsk oprindelse, medmindre der opnås samtykke fra den myndighed, som måtte være i besiddelse af eller har udleveret det pågældende materiale,” hedder det i retningslinjerne. De fortsætter:

”Denne myndighed skal om nødvendigt indhente samtykke fra udstederen af det pågældende materiale, ligesom myndigheden om nødvendigt bør indhente en udtalelse fra andre særligt berørte myndigheder, fysiske eller juridiske personer, inden samtykke gives. Der kan efter aftale med den relevante myndighed parafraseres over akter, som ikke kan figurere i noteapparatet, og myndigheden vejleder om dette, idet manuskriptet fremsendes til gennemsyn. Myndighedens gennemsyn og vejledning handler alene om, på hvilken måde et forhold kan omskrives og beskrives, uden at tungtvejende hensyn til fortrolighed og rigets sikkerhed sættes over styr”.

Historiske dimensioner

Ifølge Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), har Danmark været gennem en ekstraordinær krise.

Siden udbruddet af coronavirus ramte Danmark, har Folketingets politikere på få dage vedtaget flere hastelove. Og regeringen har truffet afgørende beslutninger. Begge dele har påvirket både sundhedsvæsnet, borgernes frihed og den danske samfundsøkonomi.

Hvis Danmark igen skal blive ramt af en pandemi

”Udredningen skal hjælpe med, at vi drager læring af et indgreb af historiske dimensioner, så vi kan stå bedre rustet, hvis Danmark igen skal blive ramt af en pandemi,” har Henrik Dam Kristensen forklaret om beslutningen om at nedsætte ekspertgruppen.

”Myndighedernes anbefaling”

Statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede den 11. marts den historiske nedlukning, efter udbruddet af coronavirus havde ramt Danmark.

”Derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned,” hed det ved den lejlighed, hvilket efterfølgende har fået Venstre og Dansk Folkeparti til at efterspørge præcist, hvilke myndigheder der egentlig anbefalede beslutningen.

En bred vifte af myndigheder

Siden det historiske pressemøde har Mette Frederiksen forklaret, at beslutningen om at lukke skoler, institutioner, offentlige arbejdspladser og så videre var et politisk valg på baggrund af rådgivning fra ”en bred vifte af myndigheder”.

Klar til næste år

Det er ikke målet at placere et politisk eller retligt ansvar på hverken embedsmænd eller politikere.

Ekspertgruppen vil evaluere perioden fra begyndelsen af januar, hvor det begyndte at stå klart, at coronavirus ville sprede sig fra Kina, og frem til at Danmark begyndte den gradvise genåbning i maj måned.

Arbejdet med udredningen følges af en undergruppe under Udvalget for Forretningsordenen. Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen er formand for undergruppen.

Resultaterne af ekspertgruppens arbejde bliver efter planen fremlagt i januar 2021.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Enig Anja, men det er vigtig fordi oppositionen der er trængte på alle måder, vil jo i årevis hænge sig i bagateller, finde hår i suppen osv. Derfor godt med denne undersøgelse, og man kan lære heraf. De fejl der måtte være sket, vil uden tvivl blive tilgivet af vælgerne, de fleste i hvert fald. Mette F gjorde det flot, og åbningen er mere præget af de blå`s presserier, og som man kan se nu, giver øget smittespredning. Håber detager ansvaret på sig de blå.

Jeg tvivler stærkt på at det vil blive tilgivet af vælgerne!
Mette Frederiksen har jo været en katastrofe i forhold til det meste af Norden!

Mette Frederiksen er den værste statsminister i hundrede år!
4,5 milliarder om året til EU, 125 millioner til bedre ældrepleje!

Jens Peder Nielsen ER Thomas

ÆLDRE SKAL da NATURLIGVIS HAVE DEN HJÆLP DE BEHØVER. Bare et must. J.P. Nielsen alias THOMAS skulle skamme sig
over det menneskesyn han med al tydelighed viser.

Socialdemokraterne sagde jo selv at de ældre ikke var deres forkus i finansloven, centralisering af af børne området var vigtigere

Danmark er så sandelig STADIGVÆK RAMT af CORONAPANDEMIEN. Det er da dumt hvis nogen glemmer det.
Og NATURLIGVIS SKULLE landet LUKKES NED. Som det hele ser ud med hensyn til SMITTE ligner det noget der meget snart igen kan ligne en GYSER. Men, mange går jo rundt og tror de kan LEVE og HYGGE sig som FØR Corona. Mange kan slet ikke se den katastrofe COVID 19 er. Og hvad den koster på alle måder. Snart vil pandemien igen tage menneskeliv som det passer denne virus. Covid 19 spreder sig overalt. Ingen skal føle sig "frelst". Ingen skal tro sig sikre.

Hvordan kan folk smile og grine. Sidde på Cafe og tro det hele nok går. Med lyst til at feste,tage sol,glitre og glimre.Drikke drinks,grille og fejre. Der er ikke så meget at fejre.Der er ikke så meget at rejse ud efter.Med mundbind ovenpå solcremen, i flyet,på gaden og stranden.Er mennesket nået dertil hvor det allernærmeste i virkeligheden ikke er nært nok. Hvor kedsomheden driver den enkelte helt ud til randen af vanvid over, ikke at kunne forholde sig til det liv der ER ? Har menneskeheden "skruet sig selv op" i en evig søgen efter konstant "spænding" i bevægelse. En evig "flugt" fra sted til sted. Med en rastløshed der har taget magten fra de fleste. Et evigt RUN for at tilfredstille den indre uro affødt af konstant rastløshed. Jagt på indbildte ideer og tanker om "lykke". Ingen kan være konstant LYKKELIGE. Akkurat som ingen kan være konstant forelskede. Eller unge. Mennesket er nået derud hvor selve LIVET ikke længere er tilstrækkeligt. RESPEKTEN for hvad livet er som liv slår ikke længere til. Mennesket vil MERE. Derfor man søger til MARS. Et led i en psykologisk forklarlig "flugt". Mennesket søger kompensation for alt det TABTE. Leder i panik efter en erstatning for det der ikke længere giver mening. Selv en Coronakrise kan ikke STANDSE de allermest PANISKE. Der må flygte fra virkelighedens nuværende uhyggelige ansigt. Men,ingen kan løbe fra DØDEN. Der vil høste uanset. Og det kommer den til. Hvis der ikke gøres ALT for at bremse COVID 19 hurtigts muligt.

Annonce