Erhvervsuddannelserne skal ikke være kastebold

Politikerne skal sikre, at de gode initiativer i erhvervsuddannelsesudspillet bliver til noget, at tidslerne bliver luget ud, og at økonomien sikres.
Besparelserne på uddannelsesområdet og særlig på erhvervsuddannelserne har været på alles læber den seneste tid. Derfor var det med spænding vi ventede på udspil fra regeringen.

Regeringen præsenterede i slutningen af august deres finanslovsforslag for 2019. Og efterfølgende fulgte de så op med et erhvervsuddannelsesudspil, der skal styrke optaget på og kvaliteten i erhvervsuddannelserne. Ser man de to forslag under et, lægger regeringen op til at annullere besparelserne på erhvervsskolerne.

Vi skal bruge mere end forslag

Dansk Metal har arbejdet hårdt for besparelserne skulle droppes, så vi kan kun være tilfredse med, at regeringen vil stoppe den økonomiske udsultning, som erhvervsskolerne har været udsat for siden 2015. Derudover er der en lang række gode og fornuftige forslag i det erhvervsuddannelsesudspil, som blev lanceret i kølvandet på finansloven.

Det er helt afgørende, at politikerne holder fokus og ikke ender i uhensigtsmæssig valgkampsretorik

Regeringen lægger blandt andet op til mere praksis i folkeskolen, bedre videreuddannelsesmuligheder, mere kvalitet i uddannelserne og en mere aktiv praktikpladsindsats. Alle sammen forslag som Dansk Metal i det store hele kan bakke op om.

Er alt så godt nu? Nej, for det, der ligger, er kun forslag. Forslag som der skal findes et politisk flertal for. Derfor er det helt afgørende, at politikerne nu holder fokus og ikke ender i uhensigtsmæssig valgkampsretorik.

Erhvervsuddannelserne skal ikke være kastebold

Erhvervsuddannelserne er for vigtige til at ende som kastebold mellem politikere, der skal bygge sig en platform, som de kan stå på, når valget kommer. Det er helt afgørende for de unge, at der investeres i deres uddannelser og deres fremtid. De skal ikke være i tvivl om, at det stadig er verdens bedste uddannelser, de starter på.

Det er helt afgørende for virksomhederne i Danmark, at der kommer det rigtige antal svende med kvalitetsuddannelser ud af erhvervsskolerne. Og det er helt afgørende for vores velfærdssamfund, at vi kæmper imod manglen på faglærte.

Politikerne skal vise at erhvervsuddannelserne er ikke kun noget de kærer sig om i skåltaler

Derfor skal politikerne nu arbejde for, at de gode initiativer i erhvervsuddannelsesudspillet bliver til noget, at tidslerne bliver luget ud, og at erhvervsskolerne sikres gode og stabile økonomiske rammer til at drive uddannelse for. Og skulle de finde ekstra finansiering til de mange gode initiativer, der er foreslået, så ville de for alvor vise, at erhvervsuddannelserne ikke kun er noget de kærer sig om i skåltaler.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forbundssekretær i Dansk Metal


Flere artikler om emnet

Annonce