Annonce

Færre polske arbejdere søger til Danmark

Arbejdsgiverne er bekymrede, men socialdemokraten Mattias Tesfaye ser det som en chance for danskere og flygtninge på kanten af arbejdsmarkedet.
På bare femten måneder er antallet af EU-borgere, der kommer til Danmark for at arbejde, faldet med 65 procent. Det er især de polske arbejdere, der fravælger Danmark, viser en opgørelse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Det er en god nyhed, mener social dumping-ordfører Mattias Tesfaye (S):

”Det er godt, at lønningerne er gået op i Polen, så arbejderne kan være tæt på deres familie i stedet for at skulle ligge heroppe og arbejde i tre uger i træk. Men det er også godt for de danskere, der er uden for arbejdsmarkedet og de nyankomne flygtninge. Jeg håber, at rengøringsselskaberne mister ti polakker og kan ansætte et par syrere og et par danskere i stedet.”

Polen kalder sine arbejdere hjem
I 2013 blev næsten 9 ud af 10 nye job i Danmark besat af en person fra et andet EU-land. I 2017 var andelen faldet til hver tiende.

Det er især de polske arbejdere, som udgør den største andel af de udvandrede arbejdstagere i EU, som i mindre grad kommer til Danmark. Hvor de i 2013 besatte 21 procent af de nye job, besætter de i dag kun 2 procent.

Grafik: DA

Den primære grund til det faldende antal udenlandske arbejdstagere er formentlig den økonomiske vækst i flere østeuropæiske lande, som også medfører et fald i arbejdsløsheden. I Polen er behovet for arbejdskraft ved at være så stort, at den polske ambassadør i Danmark nu rejser rundt på danske arbejdspladser og opfordrer sine landsmænd til at rejse hjem.

DA: Meget, meget bekymrende
Tendensen vækker dog bekymring i arbejdsgiverforeningen DA, som frygter at et fald i udenlandsk arbejdskraft også vil bremse det danske opsving:

Hvis kilden fra Østeuropa tørrer ud, kan vi hurtigt komme til at mangle kvalificerede folk.

”Det er meget, meget bekymrende, at strømmen af europæisk arbejdskraft til Danmark fra Polen og Østeuropa er gået fra en stærk rivende flod til en lille stille bæk. Hvis kilden fra Østeuropa tørrer ud, kan vi hurtigt komme til at mangle kvalificerede folk,” siger den adm. direktør, Jacob Holbraad, til Finans.dk.

Fattigt, at overse danskere og flygtninge
Mattias Tesfaye anerkender DA’s konstatering af, at der er høj efterspørgsel efter arbejdskraft i Danmark. Men han kalder det ”fattigt”, at man ikke fokuserer mere på de 100.000 danskere, som i dag er på overførselsindkomst samt de flygtninge, der er på integrationsydelse.

Ikke alle vil være parat, men så har vi jo en opgave.

Den ledige arbejdsstyrke i Danmark er dog ikke nødvendigvis parat til at overtage østeuropæernes rolle:

”Ikke alle vil være parate, men så har vi jo en opgave. Dels har arbejdsgiverne en opgave i den forstand, at de skal have en arbejdsplads, der kan rumme folk, der har været uden for arbejdsmarkedet et par år, politikerne har en opgave i at sørge for, at vi har det rette uddannelsessystem og så har alle kollegaer jo også et ansvar for at sørge for at tage godt i mod folk, som måske har brug for et fleksjob, seniorjob eller én, som måske ikke lige præsterer 110 procent.”

Mulighed for socialt løft
Tesfaye understreger, at det danske arbejdsmarked var rummeligt i 100 år og frem til østudvidelsen i 2004, hvor en del af den rummelighed forsvandt, simpelthen fordi udbuddet af arbejdskraft voksede markant.

Det betyder, at folk med særlige behov har det svært, for hvordan skal de kunne konkurrere med en 22-årig polak?

”Når der er et kæmpe udbud af arbejdskraft, kan arbejdsgiverne tillade sig at være mere kræsne. Det betyder, at folk med særlige behov har det svært, for hvordan skal de kunne konkurrere med en 22-årig polak, som er klar til at arbejde 50 eller 60 timer om ugen, som alligevel er hjemmefra og som bare skal have en masse timer? Derfor har vi nu en unik mulighed for at bruge arbejdsmarkedet til at løfte folk socialt, det håber jeg virkelig vil ske. Jeg kan godt se, at arbejdsgiverforeningen siger, at så må vi importere folk fra lande uden for EU, men det synes jeg er at give op overfor dem, der allerede er i samfundet,” siger Mattias Tesfaye.

 


Flere artikler om emnet