Faglige Seniorer advarer mod at prioritere skattelettelser højere end investering i velfærden

Danmarks næststørste seniororganisation vil holde SVM-regeringen op på, at den både vil give skattelettelser og investere i øget velfærd
Foto: Coulorbox
Plejehjem
Danmarks næststørste seniororganisation, Faglige Seniorer, advarer SVM-regeringen mod at prioritere skattelettelser højere end investeringer i velfærden.

“Regeringen har lavet et regeringsgrundlag. Heri står, at man både vil give skattelettelser og øge velfærden. Det må vi holde den op på,” understreger direktøren for Faglige Seniorer, Palle Smed, over for Netavisen Pio, og føjer så til:

så går det jo hurtigt galt

“Vi har respekt for demokratiet, og den måde regeringen er skruet sammen på, men vi må også understrege, at der mangler rigtig meget i eksempelvis ældreplejen for at få enderne til at mødes. Så hvis det er sådan, at regeringen prioriterer skattelettelser højere end investeringer i velfærdssamfundet, så går det jo hurtigt galt. Men det har jeg heller ikke hørt, at regeringen gør.”

Faglige Seniorer er Danmarks næststørste seniororganisation med mere end 250.000 medlemmer fordelt på 550 seniorklubber.

Ældre Sagen: “Vi har brug for hænder og hoveder”

Hos Danmarks største ældreorganisation, Ældre Sagen, advarer man meget kraftigt mod regeringens planer om yderligere skattelettelser end de fem milliarder kroner, som fremgår af regeringsgrundlaget, Ansvar for Danmark.

“Vi står og har brug for medarbejdere. Vi har brug for hænder og hoveder, og det får man altså ikke ved skattelettelser – det får man af at afsætte midler direkte ud til kommuner og regioner, der kan finansiere det store behov, der er for at fastholde medarbejdere,” siger Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, til DR.

Også en stribe fagforbund - med FOA, HK, Danmarks Lærerforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation i front - advarer mod regeringens planer om yderligere skattelettelser end de allerede planlagte.

Minister: Slå koldt vand i blodet

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) udtaler sig - noget overraskende - i denne sag på SVM-regeringens vegne.

Over for DR understreger han, at kritikerne bør slå koldt vand i blodet og afvente og se, hvor meget SVM-regeringen rent faktisk har tænkt sig at investere i velfærdssamfundet de næste seks-syv år.

Faglige Seniorer: Handler også om ledelse

Ifølge Faglige Seniorer handler udfordringerne på velfærdsområdet ikke kun om penge, det handler også om måden at organisere arbejdet på og ikke mindst om ledelse:

“Udfordringerne på velfærdsområdet handler ikke kun om penge. Det handler også om en anden måde at organisere arbejdet på. Det handler især om ledelse. Når man i en kommune kan have tårnhøjt fravær blandt sit personale i ældreplejen, og i en anden kommune har et langt lavere fravær, så må man jo stille sig selv det spørgsmål, om kommunerne ledelsesmæssigt er klædt tilstrækkeligt på,” understreger direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed.

Sådan vil regeringen lette skatten for fem milliarder kroner

Regeringen vil gennemføre en skattereform, der øger lønmodtagernes rådighedsbeløb og gøre det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats. Det fremgår af regeringsgrundlaget “Ansvar for Danmark”.

Regeringen vil lette skatten med fem mia. kr. til skattereformen. Skatten lettes ved at:

  • Forhøje beskæftigelsesfradraget (4,0 milliarder kroner.).

  • Forhøje det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (0,3 milliarder kroner.).

  • Nedsætte topskattesatsen med 7,5 procentpoint for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) op til 750.000 kroner og samtidig forhøje topskattesatsen med 5 procentpoint for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) over 2,5 millioner kroner. Provenuet fra topskat reduceres med 0,7 milliarder kroner.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Sundhedsstyrelsen har netop udfærdiget en rapport baseret på konklusionerne af f.eks. risikobaseret tilsyn på plejehjem. Der er fejl, mangler, arbejdsmiljøproblemer, uddannelsesproblemer overalt. 1 fjerdedel af alle tilsyn viser at der er risiko for de ældres liv og helbred. Så nu mener både finansminister og ældreminister at der skal gøres noget omgående! Det er direkte pinligt at det først er nu der skal ske noget. Det har der skulle i mange, mange år.
Denne kritiske rapport viser med al tydelighed hvordan, ledelser, lokalpolitikere og landspolitikere har vendt det døve øre til plejepersonalets og de faglige organisationers advarsler om hvor kritisk og forværret situationen er blevet gennem snart årtier.
Omsorgstræthed og politikerlede har grobund her.

Annonce