Ønsker Nordeas cheføkonom et opgør med demokratiet?

Ifølge topfiguren hos Nordea sikres de nationale økonomiers styrke bedst ved teknokratisk ledelse - ikke gennem folkevalgte politikeres forvaltning af statskassen.
Er det mon et opgør med demokratiet, som Nordea her efterspørger? Man kan kun gisne.

Cheføkonomen i en af Danmarks største banker, Helge J. Pedersen, har en klar holdning til, hvordan staternes økonomi skal styres og af hvem, efter krisen har kradset og påvirket de nationale økonomier.

Udnævnelsen af nye teknokratiske regeringer, ledet af internationalt respekterede økonomer, vil sikre den nødvendige finanspolitiske stramning og gennemførelsen af de fornødne strukturelle reformer, der over tid vil betyde, at de enkelte lande genvinder den økonomiske styrke, på en langt mere troværdig måde, end hvis folkevalgte politikere var sat til at genoprette økonomien”, har han tidligere udtalt til Børsen.

Hvorfor skulle den neoliberale Mario Monti, som tidligere har været ansat hos Goldman Sachs, være bedre til at løse Italiens problemer end en folkevalgt politiker? - Er det mon et opgør med demokratiet, som Nordea her efterspørger? Man kan kun gisne.

Det ville være passende, hvis de samme borgerlige politikere, der kalder til forsvar for demokratiet over for ekstreme islamister, også tog til orde over for Helge J. Pedersens udtalelser.

At finansfolk har større evner til at ’genvinde den økonomiske styrke’ end demokratisk valgte politikere, må være udtryk for en helt særlig logik hos topøkonomen. Den bank- og finansverden, som eksempelvis Mario Monti er rundet af, har spekuleret for andres penge, ydet højrisikolån, tabt det hele på gulvet og har efterfølgende måttet reddes af staten gennem bankpakker. Men Helge J. Pedersen er selvfølgelig selv økonom og har skrevet flere lærebøger om nationaløkonomi. Så han har sandsynligvis en interesse i, at folk af hans slags får mere at skulle have sagt.

Men et grundprincip i et demokratisk samfund er netop, at det alene er vælgerne, der afgør, hvilke politikere, der skal forvalte riget og dets penge. Politikerne regerer ud fra et folkeligt mandat – ikke et mandat fra hverken finansverdenen eller tvivlsomme økonomiske modeller. Men dette mener Nordeas cheføkonom åbenbart er et problem.

Derfor ville det være passende, hvis de samme borgerlige politikere, der kalder til forsvar for demokratiet over for ekstreme islamister, også tog til orde over for Helge J. Pedersens udtalelser.

Men på den anden side, så vil de borgerlige næppe bide den hånd, som fodrer dem.

 

I denne serie vil Netavisen Pio sætte fokus på de ledende folk inden for finansverdenen, der bragte hele den vestlige verden i knæ gennem deres uansvarlige aktiviteter og sidenhen blev reddet af skatteborgerne.


placeholder

Annonce