Her er otte debatforslag til LA’s årsmøde

Hvornår skal Løkke væltes, hvad er social dumping og er kvinder genetisk programmerede til at gå hjemme ved kødgryderne? Der er masser at tage fat på, når Liberal Alliance i weekenden afholder landsmøde.
I weekenden holder Liberal Alliance sit årlige landsmøde i Aalborg. Der er ikke meget information at finde om mødet, men ifølge Altinget.dk skal der ske det, at ”En række af partiets profiler får tid på talerstolen, og derudover byder programmet også på en række temadebatter”.

Det lyder jo meget traditionelt, men ikke voldsomt konkret. Såfremt partiet skulle savne inspiration til debatterne, har Netavisen Pio samlet en række udtalelser fra det seneste år, som sikker kan sætte gang i festen hos det liberale støtteparti.

Hvornår skal regeringen væltes?
Et oplagt diskussionspunkt for Liberal Alliance må være spørgsmålet om, hvornår Løkke-regeringen skal væltes. Det har Samuelsen truet med, allerede inden regeringen blev dannet, hvis ikke topskatten blev sat ned. Tilbage i januar lød det fra Samuelsen, at han ikke kunne garantere regeringens overlevelse, hvis topskatten ikke blev sat ned inden grundlovsdag.

Da regeringen meldte ud, at det gjorde der ikke, rettede Samuelsen dog ind og gav regeringen seks måneder ekstra. Så er Liberal Alliance virkelig parat til at vælte regeringen, hvis topskatten ikke sænkes inden jul? Eller skal regeringen lige have frem til næste påske, hvis den ikke leverer varen inden jul? Det må uden tvivl kunne vække livlig debat blandt liberalisterne.

Findes der stadig ikke social dumping?
Beskæftigelsesordfører Joachim B. Olsen kaldte for år tilbage social dumping for ”et andet ord for konkurrence”. Det blev trumfet af partiformand Anders Samuelsen, som i årets løb slog fast, at ”Det er ét af de bedst opfundne ord til at skabe angst i danskerne, men når det kommer til stykket, er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er. Det er jo ikke sådan, at det vælter rundt i aviserne hver dag med eksempler på social dumping”. Men mon ikke nogle af LA’s medlemmer læser lidt grundigere avis end Samuelsen, og derfor også kender til eksempler på social dumping. Ellers har Netavisen Pio tidligere til ære for Liberal Alliance lavet en oversigt med konkrete eksempler.

Er kvinder genetisk programmerede til at passe kødgryderne?
I sidste måned proklamerede Joachim B. Olsen til manges forundring, at uligheden mellem mænd og kvinder er biologisk bestemt: ”Jeg tror, der er noget medfødt i os, som gør, at kvinder gennemsnitligt set måske har mere lyst til at være derhjemme med børnene, mens mændene arbejder”, sagde han ifølge BT. Og det på trods af, at det altså endnu ikke har fundet et sådant gen. Mon LA’s mange ambitiøse kvindelige medlemmer er enige i det udsagn?

Hvordan skal hullerne i økonomisk plan lappes?
Anders Samuelsen hævdede under valgkampen, at Finansministeriet havde ”blåstemplet” Liberal Alliances økonomiske plan. Det er dog meget langt fra det indtryk, man får, hvis man gennemlæser svaret fra Finansministeriet. Ikke færre end 17 gange nævner Finansministeriet, at beregningen er ’usikker’ eller behæftet med ’usikkerhed’, ledsaget af varierende tillægsord som ’væsentlig’, ’betydelig’, ’særlig’, ’markant’ og ’stor’. Hvordan Samuelsen har kunnet sælge sin plan som ”blåstemplet” er lidt af et mysterium, og mon ikke også et enkelt eller to af LA’s medlemmer har undret sig.

Er lavere skat vigtigere end folkeskolen?
Liberal Alliance har op til skatteforhandlingerne krævet, at skatten sættes ned med 50 milliarder kroner om året. Det er mere ender der bruges på folkeskolen! Det er ingen hemmelighed, at liberalisterne er glade for lavere skat. Men er det vigtigere at få sat skatten ned, end at få uddannet den næste generation af danskere?

Er kvælstof stadig ikke et problem for vandmiljøet?
Under de ophedede diskussioner om regeringens landbrugspakke hævdede LA’s landbrugsordfører Mette Boch, at det er "fagligt korrekt", at "kvælstof ikke er et problem for dansk vand". Hun sagde også, at "forureningen ikke kommer fra landbruget." Mildest talt en opsigtsvækkende udtalelse, eftersom samtlige landets førende eksperter i vandmiljø mener det stik modsatte. Ifølge DR Detektor, som har set nærmere på sagen, står landbruget for op imod 80 procent af kvælstofudledningen, som har store negative konsekvenser for vandmiljøet.

Er klimaforandringerne menneskeskabte?
Liberal Alliance kunne også tage fat i spørgsmålet om de globale klimaændringer. Partiets ordfører Villum Christensen vakte i årets løb opsigt ved at hævde, at ”Der er ikke videnskabeligt belæg for at påstå, at klimaændringerne i overvejende grad skyldes menneskelig aktivitet”. FN’s klimapanel er ifølge Christensen ”et politisk projekt”, og der er tale om ”et lukket system uden transparens og uden at lukke kritikere indenfor”. Er det mon alle liberalisterne der er enige i, at politikere blot skal trække på skuldrene af anbefalinger fra verdens førende videnskabsfolk?

Velfærdsstaten skyld i verdens ulyksaligheder
Skulle det gå helt galt på årsmødet, og de delegerede sidde tilbage uden noget at tage fat på, kan man jo altid gå tilbage til nogle af de gamle klassikere. Eksempelvis Ole Birk Olesens bog Taberfabrikken, der fortæller om hvordan velfærdsstaten ”opløste familier, skabte en eksplosion i kriminaliteten, ødelagde arbejdsmoralen og gjorde mange andre sociale problemer større”. Her må utvivlsomt være masser at tage fat.

 


Kommentarer fra Facebook