Annonce

HK beskylder tolkefirmaer for at overtræde udbudsregler

Aktindsigt: Tolkebureauer har ikke fået godkendt brug af stærkt kritiserede underleverandører, hvilket HK mener er i strid med reglerne.
Foto: Colourbox
På baggrund af en aktindsigt som Netavisen Pio har fået hos Københavns Kommune, mener formand for HK Hovedstaden Service, at to tolkebureauer ikke overholder reglerne for det udbud, de har vundet hos Københavns Kommune.

“De deltager i et udbud, hvor der er nogle forudsætninger, som de på forhånd ikke har tænkt sig at overholde. Og det er selvfølgelig et problem,” siger formand for HK Hovedstaden Service, René Knudsen, til Netavisen Pio.

Sagen bunder i, at de to tolkebureauer TolkDanmark og Språkservice ikke har fået godkendt deres underleverandører, altså deres tilknyttede selvstændige tolke, af Københavns Kommune.

Hvis tolkene bliver kategoriseret som selvstændige, er tolkebureauerne ikke forpligtet til at påtage sig et arbejdsgiveransvar for dem, og tolkene har ikke ret til f.eks. pension.

HK mener derfor ikke at tolkebureauerne er berettiget til udbuddet, som har en værdi af 16 millioner kroner årligt.

Krav om godkendelse af underleverandører

Ifølge rammeaftalen, som bestemmer reglerne for udbuddet på tolkeområdet i Københavns Kommune, fremgår det, at tolkebureauer skal have skriftlig godkendelse af kommunen til brugen af underleverandører.

Kommunen har derudover ret til at afvise brugen af underleverandører.

Rammeaftalen gælder fra 1. august i år.

Netavisen Pio har søgt aktindsigt i godkendelsen af underleverandører til tolkeudbuddet i perioden, hvor rammeaftalen har været gældende.

Her svarer Københavns Kommune, at de ikke har godkendt nogen underleverandører, fordi kommunen ikke har “fået oplyst af tolkeleverandørerne, at disse benytter underleverandører (....)”.

Men ifølge HK stemmer dette ikke overens med virkeligheden.

“Min vurdering er, at vi ikke kan forvente, at tolkebureauerne selv vil anmelde underleverandører,” siger René Knudsen.

Organiseringskonsulent hos HK, Olfert Kristensen, har den daglige berøringsflade med de tolke, som HK er i kontakt med.

Ifølge Olfert Kristensen er langt de fleste tolke ikke ansat som almindelige lønmodtagere hos tolkebureaerne.

Der er derimod reelt tale om løse ansættelsesforhold, hvor tolke skal holde øje med opgaver på en app, som de kan byde ind på, hvis de er hurtige nok, vurderer han.

Størstedelen er garanteret 0 timer

“Jeg kender til enkelte, der har fastansættelser på fuldtid eller deltid, men det er ikke det, der tegner branchen. Størstedelen er garanteret 0 timer,” siger Olfert Kristensen til Netavisen Pio.

“Det store problem ved det er, at tolkene ikke får nok timer til at kunne betale deres husleje og regninger,” tilføjer han.

Ekspert: Sandsynligvis underleverandører  

Ifølge professor i udbudsret ved Københavns Universitet, Carina Risvig Hamer, vil tolke, som udfører opgaver for tolkebureauerne uden at være ansat som almindelig lønmodtager sandsynligvis være at betragte som underleverandører under udbudsbetingelser.

“Hvis det er virksomhedsstrukturen, så vil man nok være underleverandør i udbudsretslig forstand,” siger Carina Risvig Hamer.  

“Medmindre man er inde og blive ansat engang imellem,” uddyber hun.

Nu kan HK få problemer med underleverandører

Spørgsmålet om underleverandører har tendens til at blive et stridspunkt mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

Og det er der noget, der tyder på, også er tilfældet i denne sag.

I den meget omtalte sag om Wolt-bude, har 3F været stærkt kritiske overfor Wolts brug af løstansatte bude, som fagforeningen mener bør fastsættes på almindelige lønmodtager vilkår.

Og i 2021 fik virksomheden Nemlig.com krads kritik for løn og arbejdsforhold for virksomhedens underleverandører - i 2023 indgik Nemlig.com dog overenskomst med 3F og har sidenhen forbedret forholdene for underleverandørerne.

Nu er det HK’s tur til at gå efter arbejdsgivere, som fagforeningen mener gør brug af falske selvstændige a la Wolt.

Tidligere på måneden anmeldte HK tolkebureauet Språkservice til Skat, fordi de mener virksomheden gør brug af falske selvstændige og på den måde forsøger at sno sig udenom eksempelvis at betale pension til ansatte.

Netavisen Pio har forsøgt at få kommentar fra TolkDanmark og Språkservice, men de er ikke vendt tilbage inden artiklens deadline.

Opdateret d. 22.8

 

Det står der i dokumenterne 

I rammaaftalen for tolkeudbuddet står der: 

"Leverandøren er kun berettiget til at anvende underleverandører efter Kommunens forudgående skriftlige godkendelse. Alle underleverandører, der påtænkes anvende til udførelse af Opgaver under Aftalen, skal således oplyses til Kommunen, som kan afvise brugen af den pågældende underleverandør (...).

Netavisen Pio har søgt aktindsigt i godkendelsen af underleverandører. Her fremgår det, at Koncernservice, som hører under Københavns Kommune ikke har modtaget modtaget nogle ansøgninger om godkendelser:

“Koncernservice har ikke fået oplyst af tolkeleverandørerne, at disse benytter underleverandører, hvorfor Københavns Kommune ikke skriftligt har godkendt brug af underleverandører.”

 

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet