Annonce

HK anklager Københavns Kommune for at være passiv i sag om mulig skatteunddragelse

Et tolkefirma omgår skatteregler i deres brug af underleverandører, mener HK, som beskylder Københavns Kommune for at være fodslæbende i sagen.
Foto: Colourbox
Københavns Kommune er al for defensivt i en sag, hvor fagforbundet HK mener, at en arbejdsgiver gør brug af underleverandører, som i virkeligheden er lønmodtagere.

Det drejer sig om tolkebureauet Språkservice, som udfører opgaver for Københavns Kommune.

Sagen kan lede tankerne hen på leveringstjenesten Wolt og onlinesupermarkedet Nemlig.com, der begge benyttede sig af underleverandører, som arbejdede under dårlige forhold og til en alt for lav løn.

Wolt har efterfølgende fået et rap over nallerne af Skat, som har afgjort at de blå bude bør betragtes som lønmodtagere, og alle chauffører og lagerarbejdere hos Nemlig.com arbejder i dag på overenskomst.

Beskyldt for skattefusk 

Netavisen Pio har tidligere omtalt, at HK Hovedstaden Service, der organiserer tolkene, mener, at Språkservice har falske selvstændige, og at der reelt er tale om lønmodtagere. Derfor har HK Hovedstaden Service har anmeldt virksomheden til Skat.

Fagforeningen vil have tolkebureauet til at påtage sig et arbejdsgiveransvar for tolkene ved eksempelvis at betale pension og at betale ind til uddannelse af tolkene.

Netavisen Pio har rettet henvendelse til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) for at høre, hvad konsekvensen bør være, hvis det viser sig, at et tolkebureau, som Københavns Kommune bruger, ikke overholder skattereglerne.

I den forbindelse bliver der henvist til Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Forvaltningen hører under overborgmesteren.

Økonomiforvaltningen oplyser i et skriftligt svar, at Københavns Kommune har et team mod social dumping, som følger udviklingen på området, men går ikke i detaljer med, hvordan det sker.

Konsekvenser ved ikke at følge skattereglerne 

Netavisen Pio har bedt Københavns kommune svare på om Språkservice kan blive ved med at udføre opgaver for kommunen, hvis det viser sig, at virksomheden ikke overholder skattereglerne for deres ansatte.

Københavns Kommune ønsker ikke at have leverandører, der gør sig skyldig i skatteunddragelse

“Københavns Kommune ønsker ikke at have leverandører, der gør sig skyldig i skatteunddragelse. Kontrakten indeholder en række muligheder for at ophæve kontrakten, såfremt der er tale om væsentlig misligholdelse,” lyder det.

I rammeaftalen for udbud af tolkeydelser har Københavns Kommune udtrykkeligt nævnt, at kontrakten kan blive opsagt, hvis skattelovgivningen ikke bliver overholdt.

Økonomiforvaltningen tilføjer dog, at det vil bero på “en konkret vurdering af forholdene og omstændighederne” om kontrakten med Språkservice skal bringes til ophør, hvis virksomheden ikke følger skattereglerne.

Netavisen Pio har bedt forvaltningen svare på, om HK's anmeldelse til Skat giver anledning til at tage yderligere skridt for at sikre sig at skattereglerne bliver overholdt.

Her svarer Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, at man ikke har kompetence til at kontrollere skattelovgivningen.

“Når det er sagt, følger vi udviklingen nøje og er klar til at handle på den afgørelse, der kommer fra skattemyndighedernes side,” tilføjer kommunen.

HK: Københavns Kommune er for passive 

I HK Hovedstaden Service, som har anmeldt Språkservice til Skat, er man langt fra tilfreds med København Kommunes ambitionsniveau i sagen.

Jeg synes, at Københavns Kommune reagerer alt for defensivt

“Jeg synes, at Københavns Kommune reagerer alt for defensivt. Som minimum burde de skrive til de pågældende udbydere og spørge dem om de overholder reglerne,” siger formand for HK Hovedstaden Service, René Knudsen, til Netavisen Pio.  

I december sidste år sagde overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, at der skulle strammes op på kravene til tolkebureauer i forhold til arbejdsvilkår.

”Alle medarbejdere, som løser opgaver for Københavns Kommune skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det kan der ikke være to meninger om. Derfor er der brug for, at vi får ryddet op i tolkeområdet, hvor vi ser alt for mange dårlige eksempler på virksomheder, der bl.a. underbetaler deres medarbejdere,” lød det dengang fra Sophie Hæstorp Andersen.

Ikke desto mindre er der ikke sket nok på området i dag - i hvert fald ikke, hvis man spørger HK.

“Hvis ikke de gør noget, er det for passivt og ikke i overensstemmelse med Københavns Kommune kodeks om at forhindre social dumping,” lyder det fra René Knudsen.

Det er ikke kun i forhold til skattelovgivningen, at HK forholder sig kritisk overfor tolkefirmaerne.

Selvom det er et krav i aftalen med Københavns Kommune, at tolkefirmaerne får godkendt brug af underleverandører, er dette ikke sket. Det viser akter, som Netavisen Pio har fået aktindsigt i.

Netavisen Pio har foreholdt Københavns Kommune HK’s kritik, men de er ikke vendt tilbage inden deadline.

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet