Annonce

HK sætter hårdt mod hårdt: Anmelder arbejdsgiver til Skat

Fagforeningen mener, at tolkefirma har falske selvstændige og derfor bryder skattereglerne. I en lignende sag har Skattestyrelsen fastslået, at Wolt-bude er lønmodtagere og ikke selvstændige.
Foto: HK Hovedstaden
René Knudsen, formand for HK Hovedstaden Service
HK Service Hovedstaden har anmeldt tolkefirmaet Språkservice til Skat.

Anmeldelsen handler om såkaldte falske selvstændige. HK Service Hovedstaden mener, at tolkene i virksomheden ikke reelt er selvstændige, og derfor skal behandles som lønmodtagere af tolkefirmaet.

HK: Heller ikke selvstændige hos Wolt

“Som arbejdsgiver kan man ikke bare beslutte, at nogle er selvstændige. Det er vilkårene for en ansættelse, der afgør det. Og vilkårene i Språkservice er, at det er dem, som har den daglige instruktionsret over tolkene og bestemmer, hvordan arbejdet skal udføres og hvad tolkene skal lave,” siger formand for HK Service Hovedstaden, René Knudsen, til Netavisen Pio.  

Som arbejdsgiver kan man ikke bare beslutte, at nogle er selvstændige.

HK Service Hovedstaden har en længere historie med uoverenstemmelser med Språkservice, som blandt andet bunder i spørgsmålet om 0-timers kontrakter - en ordning fagforeningen ønsker væk. Men heller ikke i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt tolkene er selvstændige eller ej, er HK Service Hovedstaden og Språkservice på bølgelængde.

“Lige nu handler det om en ting. Det handler om, at vi ikke mener tolkene i Språkservice er at betragte som selvstændige,” siger formand for HK Service Hovedstaden,” siger René Knudsen.

René Knudsen peger på en anden sag, som fik stor opmærksomhed, og hvor Skattestyrelsen endte med at sætte en stopper for brugen af falske selvstændige.

“Skattemæssigt mener vi, at tolkene ikke er selvstændige, og det har skattemyndighederne jo også anerkendt med andre firmaer som Wolt,” siger René Knudsen.

I maj 2023 slog Skattestyrelsen fast, at Wolt-bude var at betragte som lønmodtagere. Det blev dengang tolket som en sejr for fagbevægelsen, fordi afgørelsen kan danne grobund for at Wolt vil blive afkrævet at ansætte deres bude og tegne overenskomst, som giver flere rettigheder til virksomhedens bude.

Problem for ærlige tolke 

Ifølge René Knudsen er det et problem for tolkene, hvis de bliver betragtet som selvstændige, fordi de mister en række rettigheder.

“Hvis tolkene betragtes som selvstændige betyder det, at de ikke har ret til for eksempel pension, og at de er ikke omfattet af arbejdsmiljøloven, hvis de kommer til skade på vej til arbejde. Derudover betaler arbejdsgiveren ikke ind til uddannelse, hvis han anvender selvstændige tolke,” siger René Knudsen.

Derudover peger René Knudsen på, at der kan være et problem i forhold til skatteindbetalingen.

Hvis man arbejder som selvstændig skal man selv indberette skat, og det har historien vist ofte kan glippe.

I 2019 betalte tre ud fire Wolt-bude ikke den korrekte skat ifølge Fagbladet 3F.

“Problemet er, at det bliver nogle meget forskellige konkurrencevilkår for de tolke som betaler skat og dem, som ikke betaler skat. Dem, der ikke betaler skat, kan jo godt nøjes med en meget lavere timeløn,” siger René Knudsen.

“Det er de ærlige, vi har som medlemmer i HK, der bliver snydt af dem, som ikke indberetter deres skat,” tilføjer han.

Netavisen Pio har været i kontakt med Språkservice for at høre, hvordan de forholder sig til HK's anmeldelse. De oplyser skriftligt, at de ikke er enige i HK's konklusioner og vil afvente en henvendelse fra SKAT.

"Språkservice har til hensigt at være en seriøs udbyder af tolketjenester. Vi er overraskede over underretningen til SKAT og er uenige i anmelders konklusion. SKAT har oplyst os, at de pt. ikke har nogen sag, hvorfor vi må afvente en eventuel henvendelse herfra," udtaler administrerende direktør i Språkservice, Jens Kofoed Hansen, til Netavisen Pio.

 

Det baserer anmeldelsen sig på

HK Service Hovedstaden har fået udarbejdet en vurdering af, hvorvidt tolkene i Språkservice reelt er selvstændige af advokatfirmaet SJ Law.

Vurderingen om tolkene ikke reelt er selvstændige baserer sig på: 

 • Tolken er forpligtet til at levere ydelsen personligt og har ikke selvstændig indflydelse på, hvem der leverer opgaven.
   
 • Tolken har pligt til at udføre den opgave, han har påtaget sig og er underlagt regler om lovligt fravær eksempelvis ved barns sygdom.
   
 • Tolken skal bære et synligt ID-kort, der er specifik for Språkservice og der givet minutiøse instruktioner for, hvordan tolken skal fremstå, udføre sin opgave og kunne kontaktes.
   
 • Selvom tolken har sit eget CVR-nummer udsteder tolken ikke faktura i eget navn eller firmanavn. Tolken får tilsendt en såkaldt selvfaktura udstedt af Språkservice.
   
 • For tolken uden CVR-nummer udfører Språkservice en administrationsservice, som indebærer A-skat (dvs. lønmodtagerskat), feriepenge og ATP. ATP står for arbejdsmarkedets tillægspension.
   
 • Språkservice fører kontrol med tolkens arbejde, når de underskriver dokumenter for tolkenes opgaver, foretager stikprøvekontrol og tolkene skal indberette oplysninger til Språkservice.
   
 • Der sker en afregning på månedsbasis og ikke efter udførelse af den enkelte opgave.
   
 • Språkservice anser sig for dataansvarlig for de personoplysninger, som tolken får adgang til under udførelsen af opgaver. Der er desuden givet detaljerede instrukser for, hvordan personoplysninger skal håndteres.

  På baggrund af punkterne vurderer advokatfirmaet SJ Law, at Språkservice i udgangspunktet må anses som arbejdsgiver og at tolkene dermed i udgangspunkt må anses som lønmodtagere.


Opdateret den 5.9 klokken 14 og d. 8.9 kl 10.30

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Mon ikke tolkene klarer sig uden HK,s indblanding.

"Mon ikke tolkene klarer sig uden ret til for eksempel pension, uden at omfattet af arbejdsmiljøloven, hvis de kommer til skade på vej til arbejde, og uden at arbejdsgiveren betaler ind til uddannelse", spørger Bent.

Og svaret på det spørgsmål er helt enkelt, at de klarer sig i hvert fald ikke lige så godt.