HK vil booste arbejdsmiljøet efter Frederiksens frieri

Mette Frederiksens udspil om frisætning af offentligt ansatte skal følges op af en helt nødvendig lokal indsats for et bedre arbejdsmiljø. HK Kommunal indleder en massiv kampagne, der i samarbejde med cheferne i kommuner og regioner skal synliggøre, at arbejdsglæde beriger både mennesker og samfund.
Et opgør med New Public Management og det kontrolregime, der har ødelagt noget af den arbejdsglæde, som er forudsætningen for, at det er attraktivt at arbejde i den offentlige sektor. Budskabet var klart, da formand Mette Frederiksen for to uger siden på Socialdemokratiets kongres lancerede et nyt styringsparadigme for offentligt ansatte. Ligeså klart er det, at HK Kommunal på linje med de andre organisationer for offentligt ansatte hilser Frederiksens udmelding særdeles velkommen.

Mere frihed og rum til faglighed for offentligt ansatte er alfa og omega, hvis Velfærdsdanmark også fremover skal kunne tilbyde sine borgere løsninger med kvalitet. Den politiske styring og de nedskæringer, som skiftende regeringer over de seneste mange år har budt os, har nemlig kvalt en pæn del af de ansattes arbejdsglæde og engagement.

Det gælder i den grad også for de HK’ere i kommuner og regioner, der trods alle odds kæmper bravt for at kunne yde en service, borgerne med rette kan forvente. Hele 74 procent af HK Kommunals medlemmer oplever symptomer på stress. I forårets overenskomstkampagne, hvor HK Kommunal fik ikke mindre end 15.000 udsagn fra medlemmer om, at det pressede arbejdsliv er den udfordring, der fylder allermest i hverdagen.

Psykisk arbejdsmiljø skal prioriteres
Det gælder i øvrigt for både medarbejdere og ledere. For nogle måneder siden så jeg i Ugebrevet A4, at ikke engang halvdelen af vores offentlige chefer mener, de er fagligt godt klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere. Vi ved til gengæld også, at det kan betale sig for arbejdsgiverne at forebygge og eliminere dårligst psykisk arbejdsmiljø. Helt bogstaveligt. Det viser en undersøgelse, HK Kommunal i 2015 fik iværksat sammen med 26 andre organisationer for offentligt ansatte.

Der er ganske simpelt langt mindre risiko for, at medarbejderne bliver sygemeldt med stress, hvis det psykiske arbejdsmiljø bliver prioriteret. Undersøgelsen viser også, at der er en klar sammenhæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø og kvaliteten i arbejdet. Det kan altså på flere fronter betale sig at værne om de ansattes arbejdsliv. Millioner af produktive arbejdstimer kan vindes, hvis gør noget seriøst ved arbejdsmiljøet. På baggrund af rapporter fra EU-kommissionen skønner LO og FTF, at dårligt arbejdsmiljø hvert år koster samfundet 60-80 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste. Alt i alt er der altså mange gode grunde til at sætte det gode arbejdsliv på dagsordenen.

Også derfor tager vi i HK Kommunal allerede nu forskud på en kommende S-regerings frieri til de offentligt ansatte. På lokalt plan ude omkring i kommuner og regioner. Fordi arbejdsmiljøet er under pres. Fordi mange tilkendegiver, at de ofte må gå på kompromis med deres faglighed. Fordi etiske dilemmaer fylder i hverdagen. Fordi der er et misforhold mellem mængden af arbejdsopgaver og den tid, der er til rådighed for at løse dem. Velvilje fra Christiansborg kan nemlig ikke stå alene. HK Kommunal kickstarter sin indsats med to kampagneuger i slutningen af november, hvor vi kommer ud og besøger rigtig mange arbejdspladser i hele landet.

Syge mennesker skal ikke arbejde
Det handler om at påvirke arbejdsmiljøet på den lange bane. Men vi vil i den grad også forsøge at ændre på, hvad der skal til for at forbedre arbejdsmiljøet nu og her. Vi er nødt til at snakke om, hvad vi kan gøre under de vilkår, der nu engang er. Hvordan får vi arbejdsmiljøet tænkt ind, så det bliver en grundlæggende del af hverdagen? Hvordan skal vi omgås hinanden og organisere tingene? Arbejdsmiljø skal ikke behandles stedmoderligt men være fuldt sidestillet med andre opgaver.

Arbejdsmiljø er ikke noget, vi har hver for sig. Det er noget, vi har sammen. Derfor er det afgørende, at styrke det kollegiale fællesskab. Og vi vil styrke det daglige samarbejde mellem tillidsrepræsentant, leder og arbejdsmiljørepræsentant. Jeg tror i det hele taget, at vi skal væk fra den udbredte tankegang om, at stress og mistrivsel er den enkeltes problem. Jeg tror på, at vi med samarbejde kan løfte udfordringerne op på et andet plan. Hvor vi i fællesskab på arbejdspladsen kan tage langt bedre hånd om det psykiske arbejdsmiljø.

Facit bør under alle omstændighed være, at når vi om nogle år ser tilbage, ja så har det i langt højere grad kunnet betale sig for arbejdsgiverne at strikke et tåleligt – ja godt – arbejdsmiljø sammen for HK’erne og andre offentligt ansatte. Målet skal i det mindste være, at ingen bliver syge af at passe deres arbejde.

Bodil Otto er formand for HK Kommunal.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen. Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


placeholder

Annonce