Holder Løkkes pædagogtal?

Det er rigtigt, at antallet af pædagoger er faldet de seneste år. Men ifølge Danmark Statistik er det store fald sket under Løkke – ikke under Thorning.
Venstres formand Lars Løkke Rasmussen har gentagne gange angrebet Helle Thorning-Schmidt for at være dobbeltmoralsk, når hun kritiserer Venstres nulvækst. Ifølge Løkke er der nemlig blevet færre ansatte i den offentlige sektor under Thorning. Det gælder også inden for pædagogområdet.

I forbindelse med Folketingets spørgetime 19. maj 2015 sagde Løkke, at ”Der er i dag 3.090 færre pædagoger end dengang, statsministeren gik til valg på flotte slogans om, at nu skulle der være to lærere nede i alle klasselokalerne”.

Selvom det er lidt uklart, hvad pædagoger og to lærere i klasselokalerne har med hinanden at gøre, så er det tydeligt, at han forsøger at antyde, at der – modsat Thornings løfter – er sket et fald i antallet af pædagoger i tiden med Thornings ved roret.

Det er kommunerne, og ikke Folketinget, som beslutter, hvor mange penge der skal afsættes til pædagogisk personale i daginstitutionerne. Regeringen forsøgte dog i 2011 at øge normeringen ved at øremærke 500 millioner kroner til ansættelse af mere pædagogisk personale. Der er dog siden blevet sat spørgsmålstegn ved, om pengene rent faktisk er gået til flere pædagoger.

Fald på 2.000 under Løkke – status quo under Thorning
Netavisen Pio har på baggrund af dukfriske tal fra Danmarks Statistik undersøgt, hvordan det er gået med udviklingen i de pædagogiske personale under henholdsvis Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt.

Vi har undersøgt det samlede antal fuldtidsstillinger for pædagogisk personale (det vil sige pædagoger, pædagogmedhjælpere, omsorgsassistenter med mere) i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner (SFO’er og fritidshjem er ikke medregnet, da folkeskolereformen har betydet væsentligt færre pædagoger i fritidsinstitutionerne, og det derfor er vanskeligt at sammenligne tal fra før og efter 2014).

Tabel 1: Pædagogisk personale i daginstitutioner, 2009-2014
pædagoger1

Som det ses, sker det store fald på knap 2.000 pædagoger fra 2009 til 2011, hvor Lars Løkke Rasmussen var statsminister. Fra 2012 til 2013 sker et mindre stigning, mens der sker et mindre fald fra 2013 til 2014. Altså nogenlunde status quo under Thorning.

Normeringer steg fra 2009 til 2011
Det giver dog ikke nødvendigvis et retvisende billede af virkeligheden ude i daginstitutionerne kun at se på udviklingen i det pædagogiske personale. Det skyldes, at børnetallet i disse år også ændrer sig. Det er derfor interessant at se på forholdet mellem børn og pædagogisk personale, den såkaldte normering. På baggrund af tallene fra Danmark Statistik har pædagogernes fagforbund BUPL beregnet den gennemsnitlige normering i de danske daginstitutioner fra 2009 til 2014.

Tabel 2: Antal børn pr. voksen på henholdsvis 0-2-års og 3-5-års området
pædagoger2

Tallene viser samme tendens, som tallene fra Danmarks Statistik: Det er især i perioden 2009-2011, altså under Lars Løkke, at der sker en forværring af normeringen i daginstitutionerne. Siden da har udviklingen været nogenlunde konstant.

Løkke-tal stammer fra Politiken-artikel
Lars Løkkes tal stammer formentlig fra artiklen ”3.000 ekstra pædagoger blev til 3.092 færre”, som blev bragt i Politiken 26. april 2015. Overskriften er dog en anelse misvisende, da avisens historie er, at antallet af voksne (altså ikke kun pædagoger, men også andre personalegrupper) i landets daginstitutioner er faldet fra 70.208 i 2011 til 67.188 i 2013, altså et fald på 3.092 voksne i de første to år under Thorning.

Af artiklen fremgår det, at tallet stammer fra Danmark Statistik. Netavisen Pio har dog ikke været i stand til at genfinde Politikens resultater i det datamateriale, der fremgår af Statistikbanken på Danmarks Statistik, heller ikke hvis der ses på det totale personale i alle typer af daginstitutioner. Her fremgår det, at tallet var 83.551 i 2009, 79620 i 2011 og 79132 i 2013. Igen sker det store fald altså i årene under Løkke.

Fagforbundet BUPL mener, at der bør indføres minimumsnormeringer i landets daginstitutioner, så der maksimalt er tre vuggestuebørn eller seks børnehavebørn per voksen. Ifølge BUPL’s beregninger vil det kræve, at der tilføres i alt 4.400 ekstra medarbejdere til 0-5 års området, fordelt med 1.600 medarbejdere til de 0-2 årige og 2.800 medarbejdere til de 3-5 årige.

Regeringen har som bekendt ikke ønsket at indføre minimumsnormeringer. Men med finanslovsaftalen for 2015 blev der afsat 250 millioner kroner årligt til flere pædagoger, og med regeringens børneudspil fra maj måned lægges der op til at anvende yderligere 500 millioner kroner årligt til flere pædagoger.

 


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce