Hvelplund maner til ro: Vil ikke give efterretningstjeneste mere magt

Enhedslisten vil sikre, at kommissionsdomstole fremadrettet kan få adgang til slettet data via Forsvarets Efterretningstjeneste: “Det her er ikke en udvidelse af FE’s beføjelser”
Foto: Folketinget/Marie Hald
Peder Hvelplund (EL), gruppeformand
Med et beslutningsforslag vil Enhedslisten sikre, at kommende undersøgelses- og granskningskommissioner får hjemmel til at indhente eventuelt slettet data hos Center for Cybersikkerhed (CFCS), der hører ind under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det har vist sig umuligt at gendanne slettede sms-beskeder, som blandt andet statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen sendte eller modtog i det afgørende forløb op til, under og efter aflivningen af samtlige mink i Danmark november 2020.

Minkkomissionen havde ellers ønsket at sms-korrespondancen skulle indgå i dens undersøgelse. Enhedslisten vil med sit forslag sikre, at den situationen ikke sker igen. Det oplyser Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, over for Netavisen Pio:

“Der er jo tale om materiale, som Center for Cybersikkerhed i forvejen har liggende lagret på sensornetværket. I forvejen er der bestemte tilfælde, hvor Center for Cybersikkerhed efter loven kan hente materiale. For eksempel, hvis der er tale om en sikkerhedshændelse eller man er bekymret for, om der er tale om en lækage, så har man i dag mulighed for at gå ind og hente de data,” forklarer Hvelplund og fortsætter:

Det vil styrke Folketingets kontrol med magten

“Vi ønsker så yderligere, at en undersøgelseskommission skal kunne anmode om adgang til specifikke data mellem specifikke personer. Altså en afgrænset personkreds, så skal CFCS have mulighed for at efterkomme ønsket. I dag har CFCS ikke en hjemmel til at efterkomme ønsket. Det ønsker vi lavet om. Det vil styrke Folketingets kontrol med magten.” 

Det må ikke ske igen

Hvelplund afviser, at Enhedslisten med forslaget giver Forsvarets Efterretningstjeneste nye beføjelser:

“Nej, det gør vi ikke. Det er jo data, der ligger på censornetværket i forvejen. Det her handler ikke om at give FE nye beføjelser. Eller give FE lov til noget, man ikke gør i forvejen. Det handler alene om data, der i forvejen ligger på sensornetværket. Det her er ikke en udvidelse af FE’s beføjelser,” lyder det fra gruppeformanden.

“Vi skal i fremtiden undgå situationer, som den vi oplevede under Minkkommissionen, hvor man beder FE om hjælp til genskabelse af slettede sms-beskeder, men hvor FE så ikke har lovhjemmel til at bistå kommissionen.”  

Kryptering og for lille lagringskapacitet

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) gav tirsdag Folketingets Forsvarsudvalg en redegørelse om sms-sagen.

Heraf fremgik det, at selv om Center for Cypersikkerhed havde haft hjemmel til at hjælpe Minkkommissionen, så kunne de slettede sms-beskeder til og fra blandt andet statsminister Mette Frederiksen (S) og Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, alligevel ikke gendannes.

Dels på grund af krypteringen, men også fordi Center for Cypersikkerhed ikke havde nok lagringskapacitet.

Sms-beskeder tilbage fra 2020 fra/til Statsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet lå således kun lagret i 13 måneder. Herefter blev data-materialet overskrevet på grund af den manglende lagringskapacitet.

Det blev ellers aftalt tilbage i 2020-2021, at lagringskapaciteten i de nævnte ministerier skulle op på tre år, men “en fejl” betød, at det ikke hidtil er sket.

Som følge af fejl i sagsbehandlingen i CFCS

“Som følge af fejl i sagsbehandlingen i CFCS blev de ændrede slettefrister imidlertid ikke implementeret i sensornetværket. Trafikdata fra disse ministerier er derfor fortsat blevet slettet i dataanalyseplatformen efter 13 måneder, selv om CFCS efter lovændringen havde mulighed for at gemme data i op til 3 år,” skriver Troels Lund i redegørelsen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Fejl på fejldispositioner og forsinkelser. Efterhånden kommer billedet for offentligheden til at minde om 9. april 1940. Det viser det offentliges i virkeligheden lave kompetenceniveau, trods fine titler, ordener, personalebedømmelser, MUS-samtaler og eksamenspapirer. For ikke at nævne høje lønninger inkl tillæg, betalt af skatteydere fra "produktionsdanmark".

Fejl på fejldispositioner og forsinkelser. Efterhånden kommer billedet for offentligheden til at minde om 9. april 1940. Det viser det offentliges i virkeligheden lave kompetenceniveau, trods fine titler, ordener, personalebedømmelser, MUS-samtaler og eksamenspapirer. For ikke at nævne høje lønninger inkl tillæg, betalt af skatteydere fra "produktionsdanmark".

Annonce