Hvilke banker skal tjene på vores skattekroner?

Et af de få steder i landet hvor politikerne tager ansvar for kommunens bankvalg er i Hedensted, hvor man droppede Danske Bank.
Alle der tirsdag d. 21. november går ned i stemmeboksen og sætter et kryds, bør forinden have stillet sig selv og sine lokale byrådskandidater følgende spørgsmål: Hvem skal egentlig tjene penge på vores fælles skattekroner?

Der er rystende lidt opmærksomhed på hvilken bank vores kommuner benytter, og om denne bank egentlig tjener vores interesser som skatteydere.

For i alle landets 98 kommuner forvaltes vores milliarder af skattekroner af forskellige banker, som alle har det tilfælles at de tjener en formue på at være fællesskabets kassemester. Alligevel er der rystende lidt opmærksomhed lokalt på hvilken bank vores kommuner benytter, og om denne bank egentlig tjener vores interesser som skatteydere og samfundsborgere.

Vores bank – vores valg
Derfor bliver vi nødt til at presse vores lokale politikere til at forholde sig kritisk til den bank de har valgt, på alle borgernes vegne. I en tid hvor byråd over hele landet ikke holder sig tilbage fra at sende ældrepleje, rengøring og botilbud i udbud, bør kommunernes bankforretninger ikke være hellige. Et bankvalg bør ikke være et administrativt valg, som alene er foretaget på baggrund af pris, men et klart værdipolitisk valg.

Danske Bank mistede et månedligt pengeflow på 200 millioner skattekroner – men borgerne i Hedensted fik en bank, som engagerede sig i lokalområdet

 

Et af de få steder i landet hvor politikerne har taget ansvar for kommunens bankvalg, er i Hedensted Kommune. I vinters kom det frem at Danske Bank ønskede at nedlægge den sidste filial i hele kommunen, og på den baggrund besluttede byrådet at flytte kommunens bankforretninger til Middelfart Sparekasse. Danske Bank mistede et månedligt pengeflow på 200 millioner skattekroner – men borgerne i Hedensted fik en bank, som engagerede sig i lokalområdet. Fællesskabet tog ansvar for sine skattekroner og traf et værdipolitisk valg!

Fire pejlemærker for aktivt bankvalg
Alle andre kommuner skal forholde sig ligeså kritisk til deres bank som Hedensted Kommune. Udover omkostningsniveauet bør følgende fire pejlemærker udgøre fundamentet for det aktive bankvalg vores lokalpolitikere skal tage, på vegne af fællesskabet:

  • Vores bank skal være åben og gennemsigtig. Den skal fremlægge løn- og bonusudviklingen i direktionen, incitamentsprogrammer og samtidig vise hvordan bankens forretninger og drift tager udgangspunkt i sunde værdier.
  • Vores bank skal bidrage til lokalsamfundets og dets udvikling. Den skal vise hvilken rolle den ønsker at spille i lokalområdet, og engagere sig i at skabe en udvikling der kommer borgerne til gavn.
  • Vores bank skal udvise samfundssind. Den skal aktivt bekæmpe skatteflugt til skattely-lande, ikke være indblandet i skandaler om hvidvaskning og øvrigt samfundsskadelig bankdrift og den skal have en sund tilgang til løn- og bonusudvikling.
  • Vores bank skal være til stede i lokalområdet. Det skal være muligt for borgerne at komme i fysisk kontakt med banken, stille lokal rådgivning til rådighed og have en retfærdig gebyr- og rentepolitik.
    Vi skal tage magten tilbage over vores bankvalg

Vi skal tage magten tilbage over vores bankvalg. Tage ansvar for at vores penge forvaltes ansvarligt, retfærdigt og samfundsgavnligt – både i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. Det vil givetvis betyde at en række aktionærejede banker lokalt vil blive skiftet ud med spare- og andelskasser, men det vil kun være sundt. Vi skal nemlig først og fremmest have fællesskabets interesser for øje når vi vælger bank. Det er vores bank – det er vores valg!

 
Frederik Vad Nielsen
 er studerende på Roskilde Universitet og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og/eller debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)


placeholder

Annonce