Annonce

Jensens Bøfhus taber klagesag

Ombudsmanden afviser, at Erhvervsstyrelsen handlede ulovligt, da den sagde nej til at udbetale lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, der indgår i faglig konflikt
Folketingets Ombudsmand afviser en klage fra Jensens Bøfhus.

Bøfkæden hævdede i en klage, at Erhvervsministeriet handlede ulovligt, da Erhvervsstyrelsen under ministeriet sidste år afviste at give lønkompensation for de hjemsendte medarbejdergrupper, der indgår i den faglige konflikt mellem Jensens Bøfhus og fagforbundet 3F.

Erhvervsstyrelsen henviste i sit afslag til statens neutralitetsprincip, der betyder at staten ikke må tage parti for den ene eller anden part under en faglig konflikt. Af samme grund var og er staten afskåret fra at udbetale lønkompensation for medarbejdere, der indgår i en faglig konflikt.

Jensens Bøfhus fremfører i sin klage, at ministeriet burde have inddraget Folketinget i sin afgørelse.

Men Ombudsmanden går, ifølge Berlingske, ikke videre med klagen.

Ombudsmanden henviser i sin afgørelse til, at regeringen af to svar fra henholdsvis erhvervsminister Simon Kollerup (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) orienterede Folketinget om, at regeringen havde til hensigt at afvise virksomheder i konflikt fra at få udbetalt lønkompensation for de hjemsendte medarbejdere, der indgår i en faglig konflikt efter de fagretslige regler.

Finansudvalget bemyndigede erhvervsministeren

Ombudsmanden understreger yderligere i sin afgørelse, at  Finansudvalget bemyndigede erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler om lønkompensationsordningen.

På den baggrund mener ombudsmanden, at regeringen fra begyndelsen “lagde til grund, at en eventuelt arbejdsretlig konflikt kunne være til hinder for udbetaling af lønkompensation.”  

Ekspert: Udsigtsløst at gå videre til domstolene

Afgørelsen overrasker den administrerende direktør i Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen.

“For mig forekommer det som noget, der foregår i en bananrepublik, ikke i Danmark. Jeg er simpelthen blevet ramt på min retsfølelse,” siger han således til Berlingske.

Jensens Bøfhus oplyser, at kæden har mistet 20 millioner kroner i lønkompensation i 2020.

Professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet, Frederik Waage, understreger over for Berlingske, at bøfkæden har ret til at indbringe sagen for domstolene, men at det vil være udsigtsløst:

Folketingets Ombudsmands udtalelse er velbegrundet

“Folketingets Ombudsmands udtalelse er velbegrundet, og jeg mener umiddelbart ikke, at der er udsigt til, at domstolene vil nå til et andet resultat.”

Tabte også i Arbejdsretten

I forsommeren hev Jensens Bøfhus 3F i  Arbejdsretten.

Jensens Bøfhus’ direktør, Anders Nikolaisen gjorde gældende, at 3F havde misbrugt corona coronapandemien til “at presse os og er medårsag til, at vi økonomisk er i knæ.”

Jensens Bøfhus mente, at 3F “har handlet uproportionalt”. Altså at konsekvenserne af den igangværende konflikt mellem bøfkæden og 3F har haft uforholdsmæssige store konsekvenser for bøf-virksomheden under coronakrisen.

Jensens Bøfhus fik heller ikke her medhold

Arbejdsretten afgjorde sagen i juli, og Jensens Bøfhus fik heller ikke her medhold.

Op til afgørelsen udtalte næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Arne Grevsen, at man i fagbevægelsen imødeså afgørelsen med sindsro:

“Vi imødeser sagen med sindsro. For vi kan ikke se, at Jensens Bøfhus har nogle argumenter, der skulle gøre, at de vil få medhold,” sagde næstformand i FH, Arne Grevsen, til Netavisen Pio.

3F: Den danske model er fortsat grundloven på arbejdsmarkedet

Arbejdsretten fastslår i dommen, at 3F’s konflikt var en reaktion på Jensens Bøfhus A/S frigørelseskonflikt - altså bøfkædens opsigelse af en ellers 30 år gammel overenskomst med 3F og efterfølgende lockout af medarbejdere, der var medlem af 3F:

”Hovedformålet hermed var (og er) at fastholde og forsvare veletablerede overenskomstmæssige positioner for serveringspersonale hos virksomheden… ” og derfor havde et rimeligt fagligt formål med konflikten.”

Dommen lagde vægt på at 3F under sagens forløb har fremsat flere forslag til suspension af konflikten. Forslag som alle er blevet afvist af Jensens Bøfhus.

Hos 3F var afgørelsen forventet, men alligevel modtaget med glæde:

De har beholdt retten til at sige fra, når en arbejdsgiver lockouter dem

”Det er de unge i restaurationsbranchen, der har grund til at fejre i dag. De har beholdt retten til at sige fra, når en arbejdsgiver lockouter dem, fjerner overenskomsten og sætter lønnen ned, ” udtalte forhandlingssekretær hos 3F Privat Service Hotel og Restaurant, Peter Lykke Nielsen, ifølge en pressemeddelelse og fortsatte:

”Og så har hele arbejdsmarkedet grund til at fejre, at den danske model fortsat er grundloven på arbejdsmarkedet, og at unge ikke kan tvinges til at arbejde for en løn, de ikke er enige i.”

Beskæftigelsesministerens svar til Folketinget

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har iet svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalgoplyst, at det er et generelt princip, at staten forholder sig neutral under arbejdskonflikter:

“Det er et generelt princip, at staten skal forholde sig neutral under en arbejdskonflikt. Det vil derfor ikke være muligt for en virksomhed at anvende lønkompensationsordningen i forhold til de stillingskategorier på virksomheden, som er omfattet af konflikten.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Direktøren for Jensens Bøfhus skal da nødigt snakke om bananrepublik. Han er jo selv høvding i sin selvskabte type af slagsen.

"Afgørelsen overrasker den administrerende direktør i Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen.

“For mig forekommer det som noget, der foregår i en bananrepublik, ikke i Danmark. Jeg er simpelthen blevet ramt på min retsfølelse,” siger han således til Berlingske."

Ja, nogen kan bare ikke acceptere et nederlag...Retsstaten virker...

Men bliv da ved med at prøve - så ender det med en lukket restaurant...

Annonce