Staten lukker for corona-støtte til Jensens Bøfhus under lockout

Bøf-kæden kan ikke få lønkompensation til hjemsendte tjenere og gastronomer, mens man lockouter, lyder det fra beskæftigelsesministeren.
Foto: Flickr. Niklas Morberg
Midt i en historisk økonomisk og sundhedsmæssige krise, har Jensens Bøfhus’ direktør Anders Nikolaisen valgt at gennemføre en lockout mod en del af kædens ansatte.

Konflikten mellem bøfkæden og fagforbundet 3F er opstået, fordi direktøren kræver en billigere overenskomst med lavere løn for restaurantens tjenere. Forslaget er blevet afvist af 3F.

Fra mandag har kæden derfor lockoutet de 25 af deres i alt 700 medarbejdere, som er medlem af 3F.

Selvom det kun er en mindre del af Jensens Bøfhus’ ansatte, som oven i coronakrisen oplever at blive udelukket fra deres arbejdsplads, så kan lockouten få store konsekvenser for de øvrige ansatte hos bøfkæden.

Det vil derfor ikke være muligt for en virksomhed at anvende lønkompensationsordningen

Lockout udelukker lønkompensation

Et dugfriskt svar, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har givet til medlemmer af Folketingets Beskæftigelsesudvalg, viser nemlig, at virksomheder, som lockouter deres ansatte, ikke er berettiget til at modtage den lønkompensation, som er aftalt i trepartsaftalen.

“Det er et generelt princip, at staten skal forholde sig neutral under en arbejdskonflikt. Det vil derfor ikke være muligt for en virksomhed at anvende lønkompensationsordningen i forhold til de stillingskategorier på virksomheden, som er omfattet af konflikten,” skriver ministeren i sit svar til udvalget.

For Jensens Bøfhus vil det sige, at både restaurantens tjenere (De såkaldte værter og værtinder), gastronomer, opvaskere og rengøringspersonale ikke kan få lønkompensation, hvis de sendes hjem fra arbejde som følge af coronakrisen.

Det er de samme regler, som gælder ved anden faglig konflikt, hvad enten der er tale om strejke eller lockout

De er nemlig alle omfattet af den overenskomst med 3F, som Jensens Bøfhus med lockouten er i gang med at løsrive sig fra. Det gælder også selvom den enkelte ansatte ikke personligt er medlem af 3F.   

Det er de samme regler, som gælder ved anden faglig konflikt, hvad enten der er tale om strejke eller lockout. Her kan berørte medarbejdere heller ikke modtage offentlig understøttelse, men får i stedet konfliktunderstøttelse fra deres fagforbund.

Forstå konflikten mellem 3F og Jensens Bøfhus
 

Baggrunden for konflikten er, at Jensens Bøfhus har krævet, at fagforbundet 3F nikkede ja til en ny overenskomst, hvor tjenere får 20 kroner mindre i timen.

Det har 3F nægtet at gå med til, hvorefter direktør Anders Nikolaisen har varslet lockout af ansatte, som er organiserede i 3F. Det drejer sig om  25 af kædens 700 ansatte.

Ifølge Anders Nikolaisen bør Jensens Bøfhus have en overenskomst svarende til den, som Restaurant Flammen har ind indgået med 3F.

Men ifølge 3F er det ikke rimeligt, fordi Restaurant Flammen er buffet - modsat Jensens Bøfhus, som har bordservering.

3F: Afbryd lockout og lad en dommer afgøre strid

I lyset af den alvorlige situation i hele restaurationsbranchen, mener 3F, at der er brug for “akut samarbejde”, så Jensens Bøfhus’ ansatte ikke bliver udelukket fra at få gavn af aftalen om lønkompensation: 

“Vi foreslår, at vi hurtigt får sikret, at Jensens Bøfhus kan få refusion fra staten under trepartsaftalen, så der kan udbetales løn til de hjemsendte. Det kan ske i løbet af en dag, hvis Jensens Bøfhus vil,” siger Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær 3F Privat Service, Hotel og Restauration, til Netavisen Pio.  

Det kræver, ifølge forhandlingssekretæren, at Jensens Bøfhus stopper lockouten nu, og lader en uvildig dommer afgøre striden:

“Jensens Bøfhus hæver lockouten og samtidigt indgår de en aftale med 3F om, at lade en Arbejdsretsdommer afgøre, hvorvidt værtindernes/værternes arbejde er tjenerarbejde i overenskomstens forstand. 3F skriver under på, at hvis Jensens Bøfhus får ret, så vil forbundet ikke kræve overenskomst med tjenerlønninger længere, men forhandle en ny aftale på baggrund af Flammens overenskomst”.
 

Jensens Bøfhus ønsker ikke at kommentere

Netavisen Pio har bedt Jensens Bøfhus om at kommentere på 3F’s forslag, som vil betyde at lockouten afblæses og alle medarbejdere får adgang til statens lønkompensation.

Netavisen Pio har ligeledes bedt om svar på, om de hjemsendte ansatte er blevet lovet lønkompensation. En besked fra ledelsen til de ansatte hos Jensens Bøfhus indikerer nemlig, at kæden har haft planer om at benytte sig af den lønkompensations-ordningen til de ansatte som er hjemsendt pga. faldende indtjening.

Jensens Bøfhus har ikke ønsket at svare på Netavisen Pio's spørgsmål

Netavisen Pio vil også gerne have svare på, hvor mange medarbejdere, der i øjeblikket er hjemsendt.  

Jensens Bøfhus har ikke ønsket at svare på Netavisen Pio's spørgsmål i sagen. I stedet har Jensens Bøfhus’ presseansvarlige, Peter Arnfeldt, sendt følgende udtalelse:  

”Netavisen Pio har hidtil ikke fundet det betimeligt, at overholde de presseetiske regler om partshøring mv, hvorfor Jensens Bøfhus desværre ikke, på linie med andre rigtige medier, kan prioritere jeres nye tilgang/ønske om at få udtalelser til færdige artikler, da Jensens Bøfhus har travlt med at bevare de ca 700 arbejdspladser man har i Danmark - Jensens Bøfhus forhandler ikke gennem Pio, men skal nok tale med 3F hvis de efter vores seneste henvendelse til dem, henvender sig til Jensens Bøfhus,” skriver Peter Arnfeldt på vegne af Jensens Bøfhus.

Her er de spørgsmål, som Netavisen Pio har stillet til Jensens Bøfhus

  • Hvordan forholder Jensens Bøfhus sig til svaret fra minister Peter Hummelgaard (S)?

  • Forstår Jensens Bøfhus ministerens svar således, at Jensens Bøfhus ikke vil kunne anvende lønkompensationsordningen for værtinder, opvaskere, rengøringspersonale og gastronomer pga. lockouten? 

  • Hvor mange medarbejdere har Jensens Bøfhus pt. hjemsendt på grund at coronakrisen?

  •  Har Jensens Bøfhus givet udtryk for, at de hjemsendte medarbejderne vil få lønkompensation?

  • Vi kan forstå, at Jensens Bøfhus har foreslået 3F en aftale, hvor ingen medarbejdere bliver fyret under coronakrisen, mod at Jensens Bøfhus så til gengæld får en overenskomst svarende til den på Flammen. Beskriv nærmere hvad det tilbud består i, samt hvorfor Jensens Bøfhus finder det rimeligt?

  • 3F foreslår, at man lader det være op til en dommer afgøre, om Jensens Bøfhus’ værtinder skal regnes som tjenere eller ej. Hvordan forholder Jensens Bøfhus sig til det forslag?

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Tror Susanne misforstår situationen og mener at "Jensens Bøfhus" skal opføre sig ordentligt. Medarbejderne - der bliver lokoutet er jo kun skyldige i at have valgt 3F som fagforening. Beskæftigelsesministeren er ikke kynisk, men agerer korrekt ifh. reglerne på arbejdsmarkedet.

Jeg troede at der er fagforeningsfrihed her i Danmark , men det gælder måske kun en vej , alså hvis der er ansatte i jensensbøfhus der ønsker at være medlem af 3F , så må de jo være indforstået med det.

Det der bliver rigtig spændende at se i denne sag, det er hvor stor festen bliver når/hvis de 675 (700-25) uorganiserede for held med at vælte nuværende overenskomst med 3F.
- og jo, det er dét de er medvirkende til ved at vælge de ikke vil være med i 3F. Var 675 medlem imod 25 der ikke var - var lockouten næppe en realitet.

En fuldtids ansat vil på baggrund af chefens krav om nedgang på 20,-kr i timen kunne se frem til lønnedgang på mere end 3000,-kr pr. måned - svarende til mere end 38.000,-kr om året.
Men de kan selvfølgelig glæde sig over at de heldigvis ikke er medlem af en dyr fagforening til ca. 500,-kr om måneden som er, omend ikke fuldt, så tæt på fuldt fradragsberettiget.

Flot kæmpet 💪🏼💪🏼

Jensens Bøfhus graver stille og roligt, men sikkert, sin egen grav. Reklame er effektivt, derfor bruges der milliarder på dette, men negativ omtale som denne + denne enorme bummert de lavede for nogle år siden, hvor en lille butik i Nordjylland blev slæbt i retten af Jensens fordi de kaldte sig det samme, rygtes, og Danmark er lille nok til, at den slags rygtes lynhurtigt og får alvorlige konsekvenser. Og det er jo godt!

Det ser ud som om Jensen har sat en lakaj på linjen her ...

Annonce