Annonce

Ansatte på Nordic Waste var ikke dækket af overenskomst

3F Randers: “Ledelsen var ikke umiddelbart interesseret i at indgå overenskomst med os”.
Foto: Randers Kommune
Nordic Waste - vue op over bjergene af forurenet jord
De ansatte på den skandaleramte jordrensningsvirksomhed Nordic Waste ved Randers var ikke dækket af overenskomst.

Det bekræfter 3F Randers over for Netavisen Pio.

Vi har været ude og hilse på ledelsen ude på pladsen

“Vi har været ude og hilse på ledelsen ude på pladsen. Men ledelsen var ikke umiddelbart interesseret i at indgå overenskomst med os,” oplyser formanden for byggegruppen i 3F Randers, Morten Jørgensen, over for Netavisen Pio.

Han oplyser, at seks af 30 pladsansatte hos Nordic Waste var medlem af 3F.

Nordic Waste hjemsendte medarbejderne 19. december.

29. december får 3F en fratrædelsesaftale op at stå for de ansatte. Den indebærer, at de ansatte får løn en måned frem - altså frem til slutningen af januar. Til gengæld udstyres de ansatte så med en tavshedsklausul, der gælder i fratrædelsesperioden:

“Uden fratrædelsesaftalen havde de ansatte stået uden løn ved udgangen af december. Til gengæld for den ekstra månedsløn accepterer de ansatte så en tavshedsklausul, der løber i fratrædelsesperioden. Når medlemmerne er tilfredse med den deal, så stiller vi os ikke på bagbenene,” forklarer Morten Jørgensen.

Regningen sendes videre til garantifond

Morten Jørgensen forventer ikke, at det bliver konkursramte Nordic Waste, der udbetaler den aftalte ekstra månedsløn:

den regning ender jo nok hos Lønmodtagernes Garantifond

“Nej, den regning ender jo nok hos Lønmodtagernes Garantifond. Men de tidligere medarbejdere vil få den ekstra månedsløn udbetalt i sidste ende. Uanset hvad.”

Konkursen betyder, ifølge Morten Jørgensen, også, at de tidligere Nordic Waste-medarbejdere ikke længere er bundet af tavshedsklausulen.

Løn- og pensionsforholdene var, ifølge Morten Jørgensen, ‘rimelige’:

“Det er også derfor, vi ikke gik hårdt frem i forhold til det med at få tegnet overenskomst.”

Opsagde overenskomsten med 3F

Torben Østergaard-Nielsen-familien ejer godt 75 procent af Nordic Waste. Familien, som er Danmarks 6. rigeste, ejer også halvdelen af Jensens Bøfhus.

Bøfkæden opsagde marts 2020 overenskomsten med 3F. Siden da har bøfkæden og 3F ligget i faglig konflikt.

Indtil opsigelsen af overenskomst havde de ansatte hos Jensens Bøfhus ellers været dækket af overenskomst i mere end 30 år.

Jensens Bøfhus blev i 2018 overtaget af en række fynske rigmænd, deriblandt altså Torben Østergaard-Nielsen.

Jensens Bøfhus har dog været en udpræget dårlig forretning. Igen og igen har ejerkredsen måttet skyde ny kapital i den underskudsgivende bøfkæde. En efter en er rigmændene derfor udtrådt af ejerkredsen.

Tilbage er nu kun Østergaard-Nielsen-familien og tobaksmilliardæren fra Assens, Georg Gundersen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jeg er IKKE overrasket

Gad vide om renovationsarbejderne efterhånden gider at tømme affaldsbeholdere på disse adresser:
Gl Strandvej 171, 5500 Middelfart
Niels Ottesens Vej 17, 9990 Skagen

Gl Strandvej 57A, Strib, 5500 Middelfart
.

Selvfølgelig skal de tømmes.
Helst i indkørslen.

Tænker ingen og intet kan rører Torben Østergaard-Nielsen om han så har ejet 100% af aktierne af Nodic Waste. Tænker ejerandelen på 75% har kostet lidt million håndører og mere kan Torben Østergaard-Nielsen ikke miste.

Nordic Waste var en pengemaskine og regningen, samt straffen, efter pengene er indkasseret af aktionærerne senders videre til dig og mig. Der ryger nok en del børnehaver og skoler på den konto. Og forretningsfolk er jo samfundets helte.

Når en hel generation flytter fra land til by og infrastrukturen skal være perfekt og bilerne skal kunne køre hurtigst muligt fra A til B, ja, så bliver der en masse affald, der hurtigst muligt skal skaffes af vejen!

Og det er der så firmaer der scorer kassen på uden spørgsmål fra borgmestre, hvis højeste mål er fuld beskæftigelse!

Og hvor lærer disse borgmestre det så fra?

Ja, se blot på vores kære statsminister når hun omtaler ordet “beskæftigelse”! Det efterfølges efter en pause med ordet “historisk”!

Det historiske består i virkeligheden i at ingen mere gider arbejde i den offentlige sektor! Nu skal arnøbejfskraften flyves ind fra Fillipinerne og Indien!

Og statsministeren har “historiske” høje klimamål!

Flyvning er den værste co2 forbryder i denne verden!

Sådan er der så meget!

Og forureneren betaler!

Betyder det at co2 svineriet ved de 1000 indføjen sosuer skal betales af Mette Frederiksen og Lars Løkke?

Eller ender udgiften hos forbrugeren - pensionisten - således at pensionen reduceres!

Forureneren betaler?

Det mest interessante er at Nordic Waste modtog alt det forurenede affald fra nedslagtningen og nedgravningen af mink under corona-krisen!

Det skulle gå rigtig hurtigt og Mette Frederiksen var virkelig på skideren!

Nordic Waste reddede landet!

Er Torben Østergaard-Nielsen i den anledning blevet indstillet til en elegantorden?

Har statsminister Mette Frederiksen takket Torben Østergaard-Nielsen, fordi hans firma så hurtigt kunne løse Mette Frederiksen og Danmarks presserende problem?

Hvis ikke?

Hvad betale BB og Mette Frederiksen Nordic Waste for at tage minkaffaldet i den fart?

En milliard? To milliarder? Eller ti milliarder?

Det bør den danske befolkning have svaret på?

Før hykleriet fortsætter fra den socialdemokratiske borgmester i Randers til den socialdemokratiske statsminister!

Hvad betalte du for st komme af med minkaffaldet Mette Frederiksen?

Præcist som med Lynetteholmen:

Det omstridte byggeri af en ny bydel i vandet ud for København, kaldt Lynetteholmen, er nu for alvor ved at tage fart. Og det kan skade livet i havet ud for Køge Bugt. Her bliver der nemlig smidt enorme mængder af det havneslam, som bliver gravet væk fra Københavns Havn for at gøre plads til byggeriet.

Danmarkshistoriens største dumpning af havneslam fra byggeriet af Lynetteholmen i København er netop begyndt i Køge Bugt. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til at stoppe dumpningen.

Danmarks Naturfredningsforening har sovet i timen i forhold til Randers og Nordic Waste!

Hver gang vi flytter fra land til by scorer firmaer kassen!

Forureneren betaler!

Alle der absolut skulle have fuld beskæftigelse betaler!

Snart flytter co2 afgifter på landbruget yderligere 20.000 mennesker til storbyerne!

Endnu mere affald!

Milliardærerne jubler!

Det første spadestik er ikke taget endnu.

Men allerede før byggeriet af en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg er skudt i gang, hagler kritikken ned over Transportministeriets prestigeprojekt.

Lokale og eksperter mener, at projektet både er i strid mod EU-lovgivning og direkte skadeligt for drikkevandet i Danmarks fjerdestørste by.

Derudover frygter tænketank, at der vil hvirvles asbest og kviksølv op fra havbunden, når Vejdirektoratet begynder udgravningsarbejdet til den nye motorvejsbro over den lille ø Egholm.

Tænketanken GeoHav mener nemlig, at vital viden om asbest og eternit i Limfjorden på det stykke, hvor den tredje Limfjordsforbindelse skal bygges, bevidst er udeladt i miljøkonsekvensrapporten fra Vejdirektoratet.

Og hvor ender alt byggeaffaldet?

Her er fede penge at tjene!

Bevægelsen fra land til by elsker danskerne!

Forureneren betaler?

Folketinget er den egentlige forurener!

Der er blot andre der udfører det beskidte arbejde!

Og scorer kassen!

Tilbage til Mette Mink?

Hvad kostede det statsministeren at få minken deponeret i Randers?

Forureneren betaler!

Og arbejdet var ikke dækket af overenskomst?

Statsministeren skylder således også 3F penge?

Også dette beløb har befolkningen krav på at vide!

Forureneren betaler!

Aksel, kunne du ikke bare en gang imellem, til en begyndelse, sætte dig ind i tingene

"Er Torben Østergaard-Nielsen i den anledning blevet indstillet til en elegantorden?"

https://www.kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/ordener-og-medaljer/#ordener

Aksel Jensen!

Jeg har ofte tænkt på om du er/har været ansat i frugtbranchen?

Din evne til at blande æbler og pærer er i alt fald beundringsværdig.

På affaldsdeponeringsanælg, det vi tidligere kaldte for lossepladser, er der i årtier blevet opkrævet en sikkerhedsstillelse pr. tons deponeret affald på omkring 75 kr, pr. tons til dækning af regningen til genetablering af arealet, når deponiet var opfyldt og lukket ned. Sikkerhedsstillelsen blev indbetalt til en lukket bankkonto indtil den dag området genetableres. En lignende sikkerhedsstillelse skal opkræves for alle virksomheder, som risikerer at efterlader regningen til det offentlige. Ikke mindst private affaldsbehandlingsanlæg.

Tal NRK har fått frå Miljødirektoratet viser at 17 skip med i overkant av 60.000 tonn jord i 2020 blei frakta frå anlegget på Laksevåg i Bergen til Randers hamn.

Dette er ureine massar selskapet har tatt imot primært frå bygg- og anleggsbransjen i bergensregionen.

– Den typiske kunden vår er eit entreprenørfirma som utfører oppdrag for ein privat eller offentleg utbyggar.

Akervold omtalar jordmassane som «byjord». Det er hovudsakleg oppgravde massar frå bygg- og anleggsprosjekt der grunnen har vore kjemisk påverka gjennom mange år, og jorda ikkje kan nyttast til nye prosjekt.

Han understrekar at jorda dei har sendt til Danmark er kategorisert som lettare forureina. Nordic Waste sin hovudgeskjeft var å vaska dei ureine massane med vatn, og deretter ta ut grus, stein og rein jord til bruk i nye byggeprosjekt.

Forureininga som blei igjen, kunne deponerast.

Ingen av løyva for eksport av norsk jord gjeld jord som er klassifisert som farleg avfall.

– Dette er massar du finn over alt, anten du bygger bustader, bygg eller infrastruktur. Det er ikkje svært forureina eller farleg avfall, som til dømes stammar frå industrien.

– Me har redusert eksporten til Nordic Waste den siste tida, og i år hadde me ikkje planlagt å senda noko særleg.

12. januar sende danske Miljøstyrelsen beskjed til Envir og Miljødirektoratet om mellombels stans i transporten av avfall.

Det får ingen praktiske konsekvensar for selskapet.

Waste & Mineral Recovery er det andre norske selskapet som har sendt norsk jordavfall til det danske anlegget, ifølge Miljødirektoratet.

Tal viser at det i 2022 blei sendt i underkant av 40.000 tonn lettare ureina jordmassar.

– Den jorda me har levert har primært gått til vasking. Dei har vore interesserte i norsk jord, fordi den som regel inneheld mykje stein, seier styreleiar og dagleg leiar Trond B. Berg i selskapet.

Også han omtalar jordmassane som lettare forureina.

Selskapet hadde ingen planar om å eksportera jordmassar i år.

– Me har kjent til det danske anlegget lenge, eit anlegg som har vore rekna som eit «up and coming» gjenvinningsanlegg for vasking av jord. Eg har sjølv vore der fleire gongar og sett det dei har gjort. Det er veldig synd for både lokalsamfunnet og selskapet at det endar slik.

COWI har i ein rapport anslått at oppryddinga og tiltaka mot vidare skredutvikling kan ta fleire år. Rekninga kan koma opp mot nesten 3,4 milliardar norske kroner.

Die dummen Dänen!

Blot ikke dem der startede hele gøjemøjet!

I Danmark har vi en så smart konkurslovgivning, at “forureneren” aldrig betaler!

Det ved nordmændene om nogen!

Die dummen Dänen!

Die Mette!

Selv hun gjorde som nordmændene!

Skyndte sig at sende al minkdeponi-affaldet til Randers!

Hvor der endda ingen overenskomst var med 3F!

Det værste er at Nordic Waste ikke er i stand til at udføre den opgave som kunderne betalte for!

Falsk vare-reklame!

Det kan man juridisk rammes af!

Selv efter en konkurs!

At snyde de norske kunder så vandet driver med Randers fjord tilbage til Oslofjorden!

Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark!

En ny moderne prins!

Der kender til alt om svineriet helt til Svalbard!

Men i Norge abdicerer ingen konger!

De er godt ved muffen!

Og ingen undskyldning til Danmark!

Kong Frederik den 10. af Danmark står helt alene!

Miljø og klima interesserer kun de kongelige!

Alle andre har fingrene langt nede i lortet!

3Ferne i Randers kunne have råbt op for længst!

De er gået i lort til halsen hver dag!

Men Mette Frederiksen alene vide!

Store Bededag er for længst borte!

Nu står statsministeren som hun har redt!

I lort til halsen!

Uanset påklædning!

Ingen norske dale ville deponere det lort som endte i Randers!

Når det regner på nordmændene drypper det i Randers!

Per Hækkerup i ny moderne udgave!

Mette Frederiksen sov i timen!

Blot et opkald fra en 3F i Randers kunne have afværget miseren!

Men BB og Mette lytter kun til hinanden!

Fagbevægelsen og Socialdemokratiet døde med Thomas Nielsen og Anker Jørgensen!

Det blev i familien!

Filmen der knækkede og nu udspilles i virkelighedens Danmark!

Forureneren betaler!

Store Bededag trækker alle i arbejdstøjet!

Kald en spade for en spade og en skovl for en skovl!

Der bliver brug for alle hænder!

Ikke fordi jeg synes familien Østergård er særligt sympatiske i deres omgang med forurenet jord, men hvordan kan der med Randers kommunes velsignelse oplagres 6 mio tons miljøfarligt jord lige der ? Kommunens miljøtilsyn er der lagt låg over. Hvordan har det her overhovedet kunnet udvikle sig med kommunal velsignelse ?