Jura-professor: "Det er jo en nedsmeltning af embedsværket"

Professor om mink-sagen: "Den største skandale i relationen mellem embedsmænd og ministre, jeg kommer til at opleve" - justitsminister i skarpt angreb på embedsmænd
Foto: Jan Kjærgaard/Netavisen Pio
Justitsminister Nick Hækkerup
Frederik Waage, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, retter en sønderlemmende kritik mod topembedsmænd i centraladministrationen efter at have gennemlæst Justitsministeriets redegørelse om mink-forløbet, “Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet", som Miljø- og Fødevareministeriet fremlagde onsdag.

Han mener, at redegørelsen blotlægger det største svigt i relationen mellem embedsmænd og ministre, han nogen sinde kommer til at opleve:

Centraladministrationen bliver udstillet

"Det her er den største skandale i relationen mellem embedsmænd og ministre, jeg kommer til at opleve i min tid, håber jeg. Den tone, der er i Justitsministeriets redegørelse, er uhørt i forhold til en igangværende sag. Centraladministrationen bliver udstillet. Det er jo en nedsmeltning af embedsværket, det her, når det ikke kan lade sig gøre at få en sådan besked frem til ministrene," siger Frederik Waage til Berlingske.

"Utroligt og meget overraskende"

"Når så mange aktører er så involveret, og når der kommer en henvendelse lige før pressemødet til Justitsministeriet fra Fødevareministeriet om manglende hjemmel, og der så ikke er nogen, der griber ind. Det er helt utroligt og meget overraskende. Det, tror jeg, står tilbage som den største overraskelse i den her redegørelse," siger Frederik Waage.

og der så ikke er nogen, der griber ind. Det er helt utroligt og meget overraskende

Han viser her til, at der op til pressemødet onsdag den 4. november kl. 16 på det nærmeste opstod panik blandt topembedsmænd i Fødevarestyrelsen, som beskrevet i Netavisen Pio's gennemgang af redegørelsen onsdag.

Fødevarestyrelsen gør - via Miljø- og Fødevareministeriet - over for Justitsministeriet opmærksom på, at styrelsen ikke mener, at der er hjemmel til at slå alle mink ned i Danmark i den gældende lovgivning:

"(....) - kort før pressemødet kl. 16.00 sender Miljø- og Fødevareministeriet en mail til Justitsministeriet, hvoraf det fremgår, at Fødevarestyrelsen ønsker en kontakt til Justitsministeriet, fordi styrelsen ikke mener, at hjemlen kanudbredes til hele landet. Justitsministeriet besvarer umiddelbart herefter mailen og angiver en kontaktperson."

Justitsministeriet konkluderer i en notits i tilknytning til Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse om mink-forløbet, at myndighedernes ageren må anses som "en tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsmæssige normer":

Justitsministeriet finder således efter en samlet vurdering, at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt

"Myndighedernes ageren i det samlede forløb må anses for en tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer, der har til formål at sikre borgerne mod retstab og yde grundlæggende garantier mod uberettigede indgreb fra myndighederne, herunder vejledningspligten. Justitsministeriet finder således efter en samlet vurdering, at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt," skriver ministeriet.

Hækkerup i hårdt angreb på embedsmænd

“Der har ikke været den rådgivning, som man kunne ønske sig,” siger justitsminister Nick Hækkerup til Ekstra Bladet om forløbet op til regeringens beslutning 3. november om aflivning af samtlige mink i Danmark.

Der har ikke været den rådgivning, som man kunne ønske sig

Nick Hækkerup kritiserer ikke mindst embedsmænd i Fødevareministeriet på baggrund af den redegørelse om min-forløbet, som Justitsminister fremlagde onsdag. “Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet, som Fødevareministeriet fremlagde tirsdag.

Nick Hækkerup kritiserer at topembedsmændene - især fra Fødevareministeriet - tilsyneladende ikke fulgte op på en beslutning 1. oktober om at afklare lovgrundlaget, såfremtdet senere blev nødvendigt at aflive samtlige mink.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) kritiserer i endnu højere grad, at Fødevareministeriets topembedsmænd (Læs: Departementschef Henrik Studsgaard) ikke advarer regeringens Koordinationsudvalg 3. november om, at der kan være problemer med lovgrundlaget for at aflive samtlige mink:

Men K-udvalget burde have været oplyst om, at her er et problem med det nødvendige lovgrundlag

“Men K-udvalget burde have været oplyst om, at her er et problem med det nødvendige lovgrundlag. Her svigter i særdeleshed Fødevareministeriet med at give den vejledning på deres ressortområde,” siger Nick Hækkerup, der ikke selv deltog i mødet i Koordinationsudvalget, fordi han lå syg med covid-19. Så syg at han end ikke deltog i mødet over Skype.

Skarp kritik af Fødevareministeriet

Hækkerup understreger, at Fødevareministeriet “burde have sørget for, at der blev fulgt op på lovgrundlaget”:

“De (Fødevareministeriet, red.) er ressortministeriet,” siger Hækkerup.

Han gentager, at embedsmændene burde have orienteret ministrene på Koordinationsudvalget 3. november om, at der er problemet med lovgrundlaget, hvis regeringen på mødet beslutter, at samtlige mink skulle slås ned:

Her tillader man sig at gå ud fra, at det ville blive bragt op fra embedsmandsside

“Her tillader man sig at gå ud fra, at det ville blive bragt op fra embedsmandsside. K-udvalget burde have været oplyst om, at her er et hjemmelproblem, hvis vi afliver i hele landet. Her har rådgivningen fra ressortministeriet været utilstrækkelig.”

Samtidig vedgår justitsministeren, at hans ministerium burde have orienteret statsministeren fredag den 5. november, da Justitsministeriet tiltræder, at indstillingen fra Fødevareministeriet om, at den eksisterende lovgivning er tilstrækkelig - og at der derfor skal udarbejdes et helt nyt lovgrundlag for den aflivning af samtlige mink, som regeringen beslutter allerede tirsdag den 3. november. Og som offentligheden hører om på pressemødet onsdag 4. november:

“Det skulle man også have gjort (Straks informeret statsministeren. red.),” erkender Nick Hækkerup.

Det skulle man også have gjort

Han føjer til, at når man i Justitsministeriet har haft en viden om, at der mangler lovhjemmel, så skulle hans ministerium “selvfølgelig sige til statsministeren, at når regeringen vil have alle mink aflivet, skal der selvfølgelig tilvejebringes den rette hjemmel”.

Nick Understreger, at de fejl hans eget ministerium har begået ikke bør medføre, at han skal gå af som minister:

“Nej, jeg synes, vi snakker om en anden kaliber for at sige det mildt. Der er altså proportionsforskel.”

Mette: Der er begået alvorlige fejl

Statsminister Mette Frederiksen siger under et pressemøde ved Bella Center torsdag eftermiddag - lige før hun skal til dronningen for at præsentere regeringens nye ministre - at derer "begået alvorlige fejl" i mink-forløbet:

Modsat tidligere regeringer, så putter vi ikke med de fejl, der bliver begået i den her regering, og vi har så også taget konsekvenserne af dem

"Jeg synes, det er klart, når man læser de her redegørelser, så er der begået nogen alvorlige fejl. Modsat tidligere regeringer, så putter vi ikke med de fejl, der bliver begået i den her regering, og vi har så også taget konsekvenserne af dem," siger Mette Frederiksen - med klar adresse til at Lars Løkkes seneste regering holdt hånden under udlændinge- og integrationsminister i sagen om adskillelse af unge asylpar. Selv om adskillelsen blev betegnet som direkte ulovlig fortsatte Inger Støjberg uansfægtet som minister i Løkke-regeringen.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Embedsmænd;-)
Aldrig før i Danmarks historien har vi haft så udulig en regering!
Mette Frederiksen og co er en katastrofe for Danmark og danskerne!

Det kom også frem, at hele seks ministre i regeringens coronaudvalg allerede 1. oktober havde en sag på bordet med et bilag, hvor det klart og tydeligt stod, at det ville være ulovligt at kræve raske mink uden for smittezonerne aflivet, som det siden blev tilfældet.

Det drejer sig om sundhedsminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup, finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup, udenrigsminister Jeppe Kofod og kulturminister Joy Mogensen.

Hvordan kan det være, at den absolut vigtigste information (lovhjemmel) bliver gemt af vejen i et bilag?

Hvordan kan det være, at de ansvarlige embedsmænd ikke sikrer, at denne information med sikkerhed fremgår af sagsfremstillingen, og med sikkerhed er bragt til ministerens kendskab.

Havde det her været en privat virksomhed, hvor virksomhedens internt ansatte jurister fedtede sådan med tingene, så var det øjeblikkelig fyring med øjeblikkelig bortvisning eller fritstilling.

Kan det tænkes - at der er en eller flere i embedsværket, der har spekuleret i at ministrenes beslutningsgrundlag blev uigennemsigtigt på netop dette område?

Det er fuldkommen uforståeligt, og alle der arbejder med sagsfremstillinger på topledelsesniveau eller politisk må undre sig.

Samtidig virker de borgerlige partiers fremfærd meget koordineret - og kigger man på borgerlige regeringers håndtering af f.eks. den (bevidste og med overlæg og på trods af tydelige advarsler fra embedsværket) ulovlige adskillelse af gifte asylsøgere, så tænker man sit.

Enig!

Enig!

Det kom også frem, at hele seks ministre i regeringens coronaudvalg allerede 1. oktober havde en sag på bordet med et bilag, hvor det klart og tydeligt stod, at det ville være ulovligt at kræve raske mink uden for smittezonerne aflivet, som det siden blev tilfældet.

Det drejer sig om sundhedsminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup, finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup, udenrigsminister Jeppe Kofod og kulturminister Joy Mogensen.

Søs seks ministre!

Men som socialdemokrater gider man måske ikke læse bilag!

Mette Frederiksen bør trække sig!

Jens Peder Nielsen
Du er et slemt fjols, der er embedsmænd der i ordentlig tid burde give deres minister besked om det de siger er rigtigt og lovligt det er de ansat til, men alle de embedsmænd der er ansat er ansat af blå minestre. De burde være uvildige og det håber jeg de er, men de er Ikke deres opgave voksen

Jens Peder Nielsen - du er da vist havnet det forkerte sted. Smut du tilbage til bønderne, hvor du hører hjemme.

Arvid er Pio Pio kun for rygklappere?
Klassiske Metteister som er ligeglad med fakta?

Jens Peter er en troll som kun er på Pio Pio for at nedgøre alt hvad Mette F og regeringen laver. Tidligere hed han noget andet. Og når han synes alt er så forfærdeligt, så smut, og hyg dig med ligesindede.

Helle det er morsomt som i venstreorienteret ikke kan acceptere andres holdninger!

Er det lavt selvværd?

Jens Peter Nielsen
Find dog ligesindede at lege med, det der kommer ud af din mund kunne jeg aldrig sige selv når jeg var allermest træt af de borgerlige, men dit filter i anstændig optræden er ikke eksisterende.

Jens Peter Nielsen
Find dog ligesindede at lege med, det der kommer ud af din mund kunne jeg aldrig sige selv når jeg var allermest træt af de borgerlige, men dit filter i anstændig optræden er ikke eksisterende.

Spørgsmålet er jo om man kan aflive regeringen og derefter sige jeg beklager og slippefor straf i henhold til paragraf 155.
Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

Den borgerlige presse, incl. DR og TV2 og ovenstående aktører viderebringer kun den borgerlige lalleglade glæde
over at kunne kaste sig over et emne hvor hårrejsende dårlig embedsførelse (måske bevidst og med fuldt overlæg? - det er jo det tidligere landbrugsministerium med formodentlig stor Venstre-lobby-indflydelse blandt de ansatte) - der har bragt politikere i en kattepine - istedet forvrider man faktum og kaster al skyld på politikerne.
Istedet for at fokusere på dette faktum som Peter Loft, som tidligere skattechef, og venstremand så vidt jeg husker, soleklart beskrev ved at udtale at det var elementær børnelærdom for embedsmændene, at hvis embedsmænd blev klar over et forhold krævede ændret lovgrundlag skulle man selvfølgelig skrive det øverst på første side med fed flammeskrift.
Næh minkavlerne har været bange for at deres egne ulovligheder skulle opdages. Det bedste forsvar er altid et angreb. Minkfarmerne anvender i 100% omfang billig underbetalt Østeuropæisk arbejdskraft.
Vi skal derfor som samfund sørge for at have lovhjemmel til at politiet fremad foretager uanmeldte besøg på minkfarme og i landbrug, for at kontrollere disse østarbejderes lovlige ansættelsesforhold eller mangel på samme.
Og hvis de er "ansat" af polske, lettiske, littauiske eller rumænske "firmaer" skal myndighederne kontakte de pågældende landes myndigheder. Og hvis ikke der kan fremlægges dokumentation for lovlig eksistens, ansættelsesforhold og skattebetaling, skal vi kunne afvise disse landes arbejdere ved grænsen.
Og hvis ansættelsesforholdene i minkfarme og landbrug er ulovlige skal der naturligvis retsforfølges og straffes ved de danske domstolene.
Østarbejderne har bragt smitten ind og smittet videre i lokalsamfundene. Østarbejderene skal kun ses som et grådigt tiltag fra minkfarmernes og landbrugets side. Smitten er dermed selvforskyldt. Da man har anvendt arbejdskraft der har udbredt smitten på farmene og i lokalsamfundet, er der ingen hjemmel for erstatning.
Minkfarmerne bør istedet være glade for at samfundet og det øvrige erhvervsliv ikke kræver erstatning af minkfarmerne for hensynsløs smitteudbredning, nedlukning af øvrige erhverv og samfund i de pågældende områder.

Thorkil Brodersen, det er lige mine ord. Tak.

Annonce