Kom nu med de minimumsnormeringer!

Bomben tikker og det hjælper ikke at putte problemet i en syltekrukke. Sandheden er, at vi allerede ved hvordan virkeligheden er.
Debatten om forholdene i de danske daginstitutioner raser og snart går forældre over hele landet på gaden for at kræve minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner. Og det haster – for stigende børnetal og politikernes fodslæben er en tikkende bombe under daginstitutionerne og Danmarks fremtid.

Forældrene siger det, pædagogerne siger det og forskerne siger det

Forældrene siger det, pædagogerne siger det og forskerne siger det: Der er brug for minimumsnormeringer og massive investeringer i de danske vuggestuer og børnehaver.

Flertallet nægter at tage ansvar

Desværre nægter flertallet i folketinget at tage ansvar og sikre ordentlige vilkår for børn og pædagoger. De nægter overhovedet at høre tale om en nedre grænse for hvor langt niveauet må synke.

Politikerne har flere gange haft held med at skyde problemet til hjørne ved at påstå, at problemet ikke fandtes

Minimumsnormeringer skal forstås som grænsen for, hvor mange børn der må være pr. pædagogisk personale. BUPL, pædagogernes fagforening, anbefaler 1:3 for 0-2-årsområdet og 1:6 for 3-5-årsområdet, 80 procent uddannede pædagoger og at ledere ikke indgår i normeringerne.

Politikerne har flere gange haft held med at skyde problemet til hjørne ved at påstå, at problemet ikke fandtes. F.eks. da Børneminister Mai Mercado i en folketingsdebat mente, at de fleste kommuner levede op til eller var bedre end BUPL’s minimumsnormering.

placeholder

Det blev dog hurtigt afsløret, at hun brugte nogle upræcise tal. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er den gennemsnitlige normering på landsplan uden ledere i daginstitutioner 3,3 og 6,7.

Den gennemsnitlige normering afspejler dog ikke virkeligheden på den enkelte institution.

Det skyldes, at gennemsnitstallet medregner både vikarer, ferieafløsere sammen med de fraværende personaler. Derudover er antallet af personaler opgjort i fuldtidsstillinger på 37 timer, mens åbningstiden typisk er 52 timer om ugen og pædagoger typisk også har andre opgaver som møder, forældresamtaler, planlægning, evaluering og dokumentation.

Så det er klart pædagoger og forældre ikke kan genkende tallene fra statistikkerne.

Nu kan i ikke lukke munden på os længere

Efter dokumentaren ”Hvem passer vores børn?” rullede over TV-skærmene har det dog været svært at lukke munden på de stemmer - forældre og pædagoger - der vidner om den oplevede virkelighed: Der er ikke pædagoger nok i daginstitutionerne!

Det hjælper ikke at putte problemet i en syltekrukke og vente på resultaterne af endnu en undersøgelse

Efter et par mislykkede forsøg på at så tvivl om dokumentarens budskab, så vendte Mai Mercado på en tallerken og ville nu prioritere flere penge og ”undersøge” hvordan vilkårene er i ”virkeligheden”. Det står dog ikke klart hvor mange eller hvor hun vil få pengene fra, så det lyder ret tyndt.

Men hun vil i hvert fald fortsat ikke indføre minimumsnormeringer. ”Det er kommunernes ansvar.”  lyder det fra ministeren og de fodslæbende politikere- og henviser til det kommunale selvstyre. Men en rundspørge foretaget af Avisen.dk viser nu, at 66% af landets byrådsmedlemmer går ind for en minimumsnormering.

placeholder

Sandheden er, at vi allerede ved hvordan virkeligheden er - og det hjælper ikke at putte problemet i en syltekrukke og vente på resultaterne af endnu en undersøgelse.

Bomben tikker og mens vi diskuterer, om vi skal bruge 2 milliarder kroner på de 5.000 pædagoger der mangler for, at alle kommuner kan leve op til BUPL’s minimumsnormeringer (som man jo skal huske på, er ment som et minimum og ikke en anbefaling til det optimale).

Det kræver 10.000 flere pædagoger, for blot at opretholde nuværende niveau

Så viser beregninger, at der i 2028 vil være ca. 70.000 flere 0-5-årige børn i Danmark - og det kræver 10.000 flere pædagoger, for blot at opretholde nuværende niveau.

Alarmklokkerne bimler 

Det må få alarmklokkerne til at ringe hos enhver ansvarlig politiker.

Lad os starte med at investere 2. mia. kr. og sætte en nedre grænse, inden det stigende børnetal udhuler normeringerne endnu mere. Det gælder vores børn og Danmarks fremtid!

Kom nu med de minimumsnormeringer!

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Pædagog og forretningsudvalgsmedlem i pædagogerne og klubfolkenes fagforening BUPL


Flere artikler om emnet

Annonce