Kommission gransker Støjberg-sag: Vil have fingre i hemmeligholdt vurdering

Millioner af dokumenter er på vej til Instrukskommissionen, der undersøger Inger Støjbergs ulovlige instruks om adskillelse af unge asylpar.
Foto: News Øresund, flickr
I disse uger indleder den såkaldte Instrukskommission granskningen af forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs ulovlige adskillelse af unge asylpar.

Som formand for undersøgelseskommissionen i den såkaldte instrukssag har landsdommer Peter Mørk Thomsen som sin første handling bedt Justitsministeriet og Statsministeriet om at få udleveret alt materiale i sagen.

Det fortæller han i et interview med Politiken.

Formålet er bl.a. at få fingre i et helt centralt dokument – udarbejdet af Justitsministeriets kronjurister i februar 2016 – om Støjbergs instruks om adskillelse af unge asylpar. Det drejer sig om en juridisk vurdering, som hidtil – til stor frustration for flere partier på Christiansborg – har været hemmeligholdt.

Hvis der ligger sådan et dokument, går jeg ud fra, at jeg modtager det

Peter Mørk Thomsen forventer da også, at den hidtil hemmeligholdte juridiske vurdering bliver udleveret:

”Jeg har også hørt omtalen af den juridiske vurdering, så hvis der ligger sådan et dokument, går jeg ud fra, at jeg modtager det,” siger han til Politiken.

Gav Støjberg bevidst en ulovlig instruks?

Ifølge avisen har centrale kilder tidligere oplyst, at Justitsministeriet allerede i begyndelsen af forløbet rådgav Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at der skulle foretages en individuel vurdering, før de unge asylpar kunne tvangsadskilles.

Folketingets Ombudsmand har tidligere kritiseret Støjberg-sagen og erklæret, at det var ulovligt at adskille asylparrene pr. automatik – fordi der ifølge både dansk lov og internationale konventioner skal foretages en individuel behandling af sagerne.

Et af de centrale spørgsmål er, om Støjberg vidste, at den første instruks var ulovlig

Der er fortsat mistanke om, at daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bevidst – på trods af advarsler fra sine embedsmænd – gav en ulovlig instruks om at adskille unge asylpar uden at vurdere dem individuelt.

På baggrund af undersøgelsen skal Instrukskommissionen vurdere, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. Et af de centrale spørgsmål er såleledes, om Støjberg og ministeriet vidste, at den første instruks var ulovlig.

Kort tidsfrist og millioner af dokumenter

Der bliver ikke så lidt at se til. For regeringen og dens støttepartier har stillet krav om, at Instrukskommissionen skal færdiggøre arbejdet og fremlægge sine konklusioner inden for halvandet år.

En tidsfrist som kommissionsformand Peter Mørk Thomsen kalder for ret ambitiøs og beskriver som ”en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor opgave”.

Foruden anmodningen til Statsministeriet og Justitsministeriet har kommissionsformanden bedt om at få udleveret alt relevant materiale fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen og Folketingets Ombudsmand. Alene fra Udlændinge- og Integrationsministeriet er kommissionen blevet stillet flere millioner dokumenter i udsigt.

Afhøringens time

Inger Støjberg har været indkaldt i samråd i Folketinget adskillige gange, hvor partiernes ordførere har stillet spørgsmål til sagen om den ulovlige instruks og adskillelse af asylpar.

Men hvor ombudsmandens undersøgelse primært har koncentreret sig om myndighedernes forvaltning i sagen, bestræber Instrukskommissionens undersøgelse sig på at belyse den rolle, som enkeltpersoner inden for de relevante myndigheder har haft. Det fortæller Peter Mørk Thomsen til Politiken.

Hvis det viser sig, at instruksen ikke var lovlig, skal vi tage stilling til, hvem der vidste hvad på hvilket tidspunkt

Han nævner afhøringer som et redskab, der kan få betydning i undersøgelsen af sagen:

”Hvis det viser sig, at den (instruksen, red.) ikke var lovlig, skal vi også tage stilling til, hvem der vidste hvad på hvilket tidspunkt. Det kan forklaringerne være med til at belyse. Der er forhåbentlig meget, der kan belyses ved hjælp af dokumenter, men det, der ikke kan, kan vi måske få frem i afhøringerne,” siger han til Politiken.

Grundet den korte tidsfrist for afslutningen af undersøgelsen vil de første vidneindkaldelser allerede blive sendt ud i nær fremtid. Peter Mørk Thomsen oplyser, at man opererer med en bruttoliste over mulige vidner. Det er dog kun Inger Støjberg, han vil forhåndsbekræfte som et kommende vidne.

Student på Netavisen Pio


placeholder

Annonce