Kulturminister inddrages i Price-sagen

Efter Pio-afsløring: Søren Søndergaard (EL) betegner oplysninger fra DR som vildledende
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Jakob Engel-Schmidt (M), kulturminister
Søren Søndergaard fra Enhedslisten inddrager nu kulturminister Jakob Engell-Schmidt (M) i Price-sagen.

Det sker i kølvandet på, at Netavisen Pio mandag har afdækket, at Brdr. Price-restauranterne, som Adam og James Price er medejere af, skriftligt har opsagt overenskomsten med 3F to dage før optagelserne til en omstridt episode af det populære DR-madprogram ‘Spise med Price’ blev optaget 1. december 2022.

Den nye forklaring får Adam Prices hidtidige forklaring om, at de stikpiller til fagbevægelsen, der indgår i ‘Spise med Price’, som blev sendt på DR 4. september (Og som altså var optaget 1. december 2022) ingen relation har til virkeligheden til at vakle.

Også Lisbeth Langwadt, chef for DR Bred kultur og fakta, der har ansvaret DR-madprogrammet har over for Netavisen Pio understreget, at optagelserne af den omstridte Spise med Price-episode blev optaget længe før konflikten med 3F startede:

“Programmet er optaget sidste år - altså længe før den aktuelle konflikt omtales i offentligheden,” udtalte Langwadt til Netavisen Pio 6. september.

EL: DR misinformerer

På den baggrund betegner Søren Søndergaard DR’s oplysninger som misvisende. Han har derfor stillet følgende spørgsmål til kulturministeren:

“Vil ministeren indhente en forklaring fra DR på årsagen til, at DR forsøger at give offentligheden det indtryk, at Spise med Price-programmet ”Natmad” blev optaget længe inden konflikten med 3F, når kendsgerningen er, at Price-restauranterne allerede den 29. november 2022 fremsendte en ”Opsigelse af overenskomst til ophør og bortfald” – altså inden optagelserne af programmet fandt sted?”

Søndergaard har også bedt kulturministeren svare på, hvornår DR er blevet bekendt med, at Price-restauranterne opsagde deres overenskomst med 3F allerede 29. november 2022.

Spørgsmålet lyder:

"Vil ministeren anmode DR om at oplyse, hvornår DR blev bekendt med, at Price-restauranterne allerede den 29. november 2022 havde meddelt 3F, at de ønskede at opsige den dagældende overenskomst ”til ophør og bortfald?"

Endelig har Søren Søndergaard bedt kulturminister Jakob Engell-Schmidt indhente svar fra DR på, om de agter at beklage deres "fejlagtige fremstilling" .

Spørgsmålet lyder:

Vil ministeren anmode DR om et svar på, om de i sandhedens tjeneste vil beklage deres fejlagtige fremlæggelse af sagen og på fremtrædende plads erkende, at ”Natmad” blev optaget efter at Price-restauranterne havde meddelt 3F, at de ønskede at opsige den dagældende overenskomst ”til ophør og bortfald?"

Opdateret kl. 17.20


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce