Kulturministeren om manglende Price-overenskomst: Jeg forventer DR er sit ansvar bevidst

Jakob Engel-Schmidt (M) understreger i et svar, at DR er forpligtet til at sikre ordnede arbejdsvilkår - også hos TV-produktionsselskaber som DR samarbejder med
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Jakob Engel-Schmidt (M), kulturminister
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) holder DR ud i strakt arm i sagen om manglende overenskomst hos det Adam Price-medejede selskab, A&M Productions, som er med til at producere det folkekære madprogram ‘Spise med Price’.

Kultur- og medieordfører hos Enhedslisten, Søren Søndergaard, har spurgt kulturministeren - på baggrund af Netavisen Pios afdækning af sagen - om DR kan bekræfte, at virksomheden A&M Productions ikke har overenskomst - og i bekræftende fald “redegøre for, hvordan dette hænger sammen med, at det i medieaftalen for 2023-2026 fremgår, at ‘Danmark bygger på ordnede forhold på arbejdsmarkedet, og forligskredsen forventer, at når der produceres indhold for offentlige midler eller med offentlig støtte sker det i respekt for dette og ved brug af det danske rettighedssystem’."

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har indhentet svar fra DR, der oplyser, at produktionsselskaberne ikke er forpligtede til "at oplyse DR om, hvorvidt de har overenskomst, og DR er derfor ikke bekendt hermed”.

Minister ikke specielt tilfreds med DR

Det svar er kulturministeren ikke specielt tilfreds med.

forventer, at DR som en selvstændig offentligt institution finansieret af statslige midler, er sit ansvar bevidst

Han skriver således til Søren Søndergaard og Folketingets Kulturudvalg, at han “forventer, at DR som en selvstændig offentligt institution finansieret af statslige midler, er sit ansvar bevidst, herunder også hvad angår sikring af ordnede arbejdsvilkår i deres produktioner.”

Kulturministeren henviser herefter direkte til DR’s nuværende public service-kontrakt for 2022-2025:

“Dette afspejler sig også i DR’s nugældende public service-kontrakt 2022-2025 af 22. september 2022, hvoraf fremgår, at ‘Når DR producerer indhold, skal det ske under ordnede forhold, dvs. efter overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, der er gældende i branchen, og ved brug af det danske rettighedssystem. Det indebærer, at DR også bærer et ansvar for at sikre, at DR’s underleverandører lever op til overenskomstlignende vilkår’.”

Medejer: Vi har ikke overenskomst

Meta Foldager, der er medejer af A&M Productions, har tidligere bekræftet over for Netavisen Pio, at A&M Productions ikke har overenskomst med Dansk Journalistforbund - eller andre.

Også direktør i Producentforeningen, Jørgen Ramskov, har over for Netavisen Pio bekræftet, at Adam Price-selskabet A&M Productions ikke har tegnet overenskomst.

Formanden for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, har opfordret til, at A&M Productions indgår overenskomst.

Adam Price ejer 50 procent af A&M Productions.

I 'Spice med Price'-programmet 4. september i år sendte værterne, James og Adam Price, stikpiller til fagbevægelsen. Det har 3F kritiseret. Ikke mindst fordi de tre Brdr. Price-restauranter (Tivoli, Rosenborggade i Indre By og Herning) har opsagt sine overenskomster med 3F.

Opsigelsen af overenskomsterne skete to dage før optagelserne til Spise med Price-episoden fandt sted 1. december 2022.


Flere artikler om emnet

Annonce