Lægeforening: Løkkes mål om færre hospitalsindlæggelser er en “skrivebordsøvelse”

Regeringen glemmer at tage højde for det stigende antal ældre og den generelle manglende på læger, mener formand for Lægeforeningen.
Det, der ikke er svært, skal være nært.

Sådan lyder en af kongstankerne bag den store sundhedsreform, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer onsdag.

Målet med reformen er, at færre skal indlægges på de danske hospitaler, og flere skal behandles i det kommunale sundhedssystem.

”Hvis vi ikke får kommunerne ind sammen med almen praksis til at løse hele opgaven med ældre medicinske patienter og kronikere, så kommer læsset til at vælte. Og så vil de fremskridt, vi har lavet, blive til tilbageskridt,” sagde Løkke til DR Nyheder søndag.

40.000 færre indlæggelser, og 500.000 færre besøg på de danske sygehuse i 2025 er regeringen mål for den kommende sundhedsreformen.

Det skal især ske ved, at kronisk syge patienter - med eksempelvis diabetes, lungesygdommen KOL, og de psykiske folkesygdomme angst og depression - i langt højere grad behandles i det kommunale sundhedsvæsen.

Der er behov for, at man får uddannet nogle flere praktiserende læger

Allerede stor lægemangel

Manglen på læger, især i yderområderne, er dog en kæmpe forhindring for ambitionen om en “nær” behandling, forklarer formand for Lægeforening, Andreas Rudkjøbing:

“Der er behov for, at man får uddannet nogle flere praktiserende læger. Det er for alvor det, som der er brug for i det nære sundhedsvæsen. Der er klart, at der er nogle almen medicinere, der i dag arbejder på sygehusene, som man i princippet godt kan lokke til at slå sig ned som praktiserende læger. Men hvis vi for alvor skal have løst det her, så er der behov for, at vi får uddannet nogle flere læger i almen medicin,” forklarer han.

Lars Løkke Rasmussen bekræfter, at det kræver flere praktiserende læger at bygge en stærkere bro mellem sygehus, kommune og almen lægepraksis. Det skriver Ugeskriftet for Læger.

Allerede i dag er der mange tusinde borgere, der ikke har deres egen læge

Men allerede i dag er der mangel på praktiserende læger til de lokale lægehuse:

“Den almene praksis er rigtig presset. Allerede i dag er der mange tusinde borgere, der ikke har deres egen læge. På nuværende tidspunkt er 70 procent af lægerne lukket for tilgang af nye patienter,” oplyser Andreas Rudkjøbing.

I Lægeforeningen har de ikke lagt sig fast på, præcis hvor mange flere praktiserende læger, der skal uddannes.

Vi står midt i en meget stor forandring af samfundet

Flere ældre forandrer regnestykket

Lægeforeningens formand er skeptisk i forhold til regeringens tal, som han kalder for “skrivebordsøvelser”.

Han mener, at det er urealistisk, at indlægge 44.000 færre, når antallet af ældre - og derfor også antallet af kronisk syge - vil stige markant i de kommende år:

“Vi står midt i en meget stor forandring af samfundet. Vi har en voldsom vækst i antallet af patienter. I 2025 kommer der 39 procent flere 80-89-årige. Den fremtid, vi kigger ind i, er, at der år for år bliver voldsomt mange flere patienter. Set i det lys, er det helt urealistisk at tro, at sygehusene på denne her måde bliver markant aflastet. Tværtimod kigger vi ind i et sundhedssystem, som vil blive voldsomt presset - i alle sektorer,” siger Andreas Rudkjøbing.
 

Brug for håndfaste krav

Løkke ønsker, at kronisk syge patienter i højere grad skal behandles i de almene praksisser og på sigt i store sundhedshuse i kommunerne. Det fremgår af et interview med DR Nyheder.

Lægeforeningen er imod, at man vælger en model, hvor kommunerne begynder at ansatte læger. Man anbefaler i stedet, at man styrker samarbejdet mellem de lokale lægehuse og sygehusene.

På nuværende tidspunkt er kvaliteten generelt for lav, og der er meget store forskelle

Dansk Socialrådgiver skriver i en pressemeddelelse tirsdag, at der ikke er brug for, at regeringen opfinder den dybe tallerken. Formand Mads Bilstrup opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at bygge videre på de erfaringer, der allerede findes i forhold til, hvordan man bygger bro mellem regioner og kommuner:

“Erfaringerne viser, at vi kan reducere antallet af dage, borgerne er indlagt på sygehusene, når socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, læger og lærere fra starten af indlæggelsen fokuserer på den gode udskrivning og overgangen til det kommunale system. Det har vi nu fået dokumenteret med sundhedsstyrelsens evaluering.”

Der er simpelthen for store variationer og for stor uforudsigelighed

For svingende kvalitet

Forudsætningen for at det kan lykkes at behandle flere borgere uden for sygehusene er, at kvaliteten og kapaciteten af det nære sundhedsvæsen styrkes og ensrettes, understreger Andreas Rudkjøbing:

“Vi skal se en plan for, hvordan man griber det her an. Særligt vil det være vigtigt at stille nogle håndfaste krav til kommuner om kvaliteten. På nuværende tidspunkt er kvaliteten generelt for lav, og der er meget store forskelle. Det betyder, at vi læger ikke trygt kan udskrive patienterne til alle kommuner - der er simpelthen for store variationer og for stor uforudsigelighed.”

Lars Løkke præsenterer onsdag regeringens udspil til en ny sundhedsreform, der, ifølge flere mediers oplysninger, betyder, at man lukker de fem folkevalgte regionsråd. Regionerne fortsætter som administrative enheder kaldet sundhedsforvaltninger på de fem nuværende adresser i Hillerød, Sorø, Vejle, Viborg og Aalborg.

Hovedhjørnestenen i den nye sundhedsreform bliver 21 sundhedsfællesskaber bygget op omkring Danmarks 21 akutsygehuse. Hvert sundhedsfællesskab får en udpeget bestyrelse. Desuden oprettes en ny national sundhedsbestyrelse.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce