LO: Uforståelige besparelser på social dumping

Markant færre penge til indsatsen mod social dumping de kommende år. LO vil have Dansk Folkeparti til at lægge pres på regeringen.
Indsatsen mod social dumping bliver skåret kraftigt ned de kommende år. Det er det billede, der tegner sig, efter at regeringen i går præsenterede sit forslag til en ny finanslov for 2018.

Forslaget indeholdt nemlig ingen nye penge til den indsats, der ellers har været en stor succes og betydet, at SKAT de seneste år har kunnet udskrive ekstra regninger til virkomsheder for flere hundrede millioner kroner. Dermed ser bevillingerne ud til at skrumpe kraftigt ind de næste år, og være så godt som udtømte i år 2020.

Det manglende fokus på social dumping vækker dyb forundring i fagbevægelsen. Arne Grevsen, næstformand i LO, forventer nu, at Dansk Folkeparti sammen med oppositionen presser regeringen til at tilføre flere midler i den endelige finanslovsaftale:

”Det er mig uforståeligt, at der ikke er afsat midler til det, og jeg går da også ud fra, at støttepartiet og oppositionen vil blive enige om, at der er et behov for, at fortsætte med at bekæmpe social dumping. Så jeg kan ikke forestille mig, at regeringen kan slippe uden om at afsætte midler til social dumping”, fortæller han til Netavisen Pio.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Skal konkurrere med politi og forsvar
Under den socialdemokratisk ledede regering blev der på alle fire finanslove afsat midler til indsats mod social dumping, blandt andet den såkaldte fælles myndighedsindsats mellem SKAT, politiet og Arbejdstilsynet. De samlede bevillinger toppede i 2015 med 172 millioner kroner.

Siden da er de imidlertid faldet, idet flere af de midlertidige bevillinger er udløbet og ikke fornyet i samme omfang som tidligere. For næste år er der afsat 118,6 millioner kroner til indsatsen, hvilket er et fald på 10 millioner kroner i forhold til 2017, og et fald på over 50 millioner kroner, eller næsten en tredjedel, i forhold til højdepunktet i 2015.

Regeringen har afsat en såkaldt forhandlingsreserve på 2,5 milliarder kroner, som er de penge, der kan bruges til nye tiltag på finansloven. Regeringen skriver blandt andet, at pengene kan bruges på ’ordnede forhold på arbejdsmarkedet’, hvilket kunne være en indsats mod social dumping. Men inden for de 2,5 milliarder kroner skal der også findes penge til højt profilerede områder som politi, forsvar og kriminalforsorgen, så spørgsmålet er, om indsatsen mod social dumping skubbes i baggrunden.

Arne Grevsen mener ikke, det er tilfældigt, at regeringen har lagt indsatsen mod social dumping i samme pulje som forsvar og politi: ”Jeg tror, det er en taktisk manøvre, regeringen foretager sig. De ved godt, at der skal nogle midler til, men de forsøger at slippe billigst muligt.”

Nødvendigt med langsigtede bevillinger
Bevillingerne til indsatsen mod social dumping har indtil nu været afsat for en kortere årrække af gangen. Det har gjort langsigtet planlægning vanskeligt, og skabt stor usikkerhed om, hvorvidt indsatsen kunne fortsætte. Arne Grevsen mener, at det er på tide, at der nu sikres mere langsigtet planlægning:

”Mit drømmescenarie er, at man kan have en langsigtet planlægning i forhold til de tiltag, der er nødvendige, og være sikker på, at økonomien er til stede. Det er simpelthen i samfundets interesse”, slutter Arne Grevsen.


placeholder

Annonce