Maler: Fagbevægelsen har et gigantisk problem

Fagbevægelsen mister medlemmer og medlemsgoder kan være en vigtig del af løsningen, mener Jesper Hansen, som går i rette med formanden for 3Fs byggegruppe.
Foto: Emma Inge Hansen
Fagligt aktive foran KL-bygningen på Islandsbrygge i anledning af OK24
Jeg sad i dag, i min pause, og læste en artikel, hvori formanden for byggegruppen hos 3F, Claus von Elling, udtaler at ”fællesskab skal få folk til at melde sig ind”. Der bliver yderligere sagt, at man er medlem af en fagforening og ikke en overenskomst.

Ja, undskyld mig, Claus von Elling, men hænger de to ting ikke uløseligt sammen? Jeg har min daglige gang på danske byggepladser, og det er sandelig da på grund af min overenskomst, at jeg er medlem af en fagforening.

Det er min overenskomst, der sikrer mine minimumsrettigheder, så det er i høj grad den jeg betaler for.

Fagforeningen er ikke attraktiv nok

Den sikrer til gengæld også rettigheder og goder til dem, der ikke betaler, og kan det virkeligt være rigtig? Åbenbart, hvis man spørger von Elling, der siger, at hvis en fagforening ikke kan levere eller være attraktiv, så har man et andet problem.

Ja, Claus von Elling, vi som fagbevægelse har nemlig et gigantisk problem. Vi er ikke attraktive nok, og medlemsrettede goder kunne være en af de nye grundsten til netop at gøre os attraktive igen.

Jeg har som før nævnt min daglige gang på danske byggepladser. Jeg møder mange forskellige faggrupper, som du, Claus von Elling, repræsenterer. Både organiserede og ikke organiserede. Der bliver flere og flere af sidstnævnte.

Af ren nysgerrighed vil jeg gerne vide, hvornår du sidst har været ude på byggepladserne og organisere? Hvornår har du sidst haft en snak over en bajer med folkene på gulvet? Her taler jeg ikke om tillidsfolk, men om den helt almindelige arbejder, der ikke er faglig aktiv? Ved DU, hvad de svarer, når man taler om medlemsskaber af OK [overenskomstbærende, red.] fagforeninger? For det gør jeg.

Alle advarselslamper blinker

Du siger, at du frygter en mentalitet, hvor medlemmer vejer udgifter op imod, det man får ud af at være med i en fagforening. Til det svarer jeg, at den mentalitet har buldret derudaf i flere år nu, og det er ærlig talt bekymrende, hvis det ikke er gået op for dig endnu.

Så det er mig ubegribeligt, at du som en del af toppen i fagbevægelsen mener, at vi fortsat skal give vores produkt væk gratis, når vi i stedet kunne forbedre vores produkt og give til dem, der køber det.

Så det er mig ubegribeligt, at du som en del af toppen i fagbevægelsen mener, at vi fortsat skal give vores produkt væk gratis, når vi i stedet kunne forbedre vores produkt og give til dem, der køber det.

Din præmis om at konfliktretten er i fare køber jeg på ingen måde. Den er ikke mere i fare, end den har været i lang tid nu. Med medlemsrettede goder fratager man ikke folk deres gratis produkt, - nej, man som navnet antyder, giver EKSTRA goder til medlemmerne.

Yderligere når en af forhandlerne på byggeriets områdeoverenskomst offentligt udtaler på forhånd, at noget er for svært at få forhandlet igennem, så må jeg indrømme at alle advarselslamper blinker hos mig.

Enten er det dovenskab, uduelighed, eller også er det et alt for lavt ambitionsniveau. Jeg ved ikke hvilken, der er værst. Jeg ved dog, at i 1998 afviste fagtoppen også at forhandle den 6. ferieuge, men så vidt jeg ved, har vi den alligevel.

Medlem af bestyrelsen for Malerforbundet, afdeling Midtjylland. Malerfirmaet Rosenberg i Horsens. Ansat i malerfirmaet Rosenberg i Horsens.  


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Tilbage i 80erne druknede og forsvandt meningen med SID i medlemstilbud,
det var ikke det kontingentet skulle gå til men fagligt arbejde og tryghed.

Kære Jesper - betragt din fagforening lidt som det at købe et abonnement til et fitnesscenter. Produktet - som du efterspørger - er dit medlemsskab. Men du får først noget ud af det, når du går ned og træner. Du kan heller ikke sidde og klage over, at du ikke kommer i form, selvom du har købt og betalt for dit medlemsskab. Det kræver altså aktiv deltagelse at få noget ud af fællesskabet og ikke bare en krævermentalitet.

Enig, men det "gider" de unge ikke...
De vil hellere sidde på cafe, og dyrke deres ego...
Det bliver en brat opvågning de får, når arbejdsgiverne tager over...

Hvis medlemsskab af en forhandlingsberettiget fagforening i fx 5 år eller 7 år betød højere pension i 5 hhv. 7 år, når man gik på pension, så kunne medlemstallet måske hæves ?

Jeg er helt enig i Jesper Hansens betragtninger om fagbevægelsen og jeg tror i den grad at mange af dem der sidder i toppen af de forskellige fagforbund er blevet selvfede og helt har mistet følingen med deres medlemmers ønsker.
Det kan godt være at det ikke er nemt at få medlemsrettede goder ind i overenskomsterne, men hvis ikke man forsøger så sker det ikke.
Og det kan lade sig gøre, jeg er tillidsmand - ganske vist på en lille virksomhed (8 ansatte / 5 organiserede) - men ved sidste overenskomstforhandling i 2021 fik vi indført at firmaet afsætter 1 extra fridag pr. ansat, som fordeles af TR blandt de organiserede, og for ikke at firmaet skal "tjene" på ordningen trækkes der hvert år lod om de overskydende dage.
Intet er umuligt for den som bærer viljen i hjertet !

Annonce