Malerforbundet vinder over gule arbejdsgivere i arbejdsmiljøsag

Kristelig Arbejdsgiverforening forsøgte uden held at spænde ben for Malerforbundets ret til at behandle arbejdsmiljøsager fagretsligt
Foto: Colourbox
Malerforbundet er i sin gode ret til at drage arbejdsgiverne til ansvar, når - eller hvis - de bryder arbejdsmiljøloven.

Det fastslår Arbejdsretten, efter at Kristelig Arbejdsgiverforening havde anfægtet denne mulighed med henvisning til forbuddet mod dobbelt strafforfølgning i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Charter om grundlæggende rettigheder.

”Det er jo fedt, at vi vandt,” siger Tonny Olsen, konstitueret formand for Malerforbundet, til Netavisen Pio.

No problem

”Selv om jeg fra starten tænkte, at Kristelig Arbejdsgiverforenings argument ikke holdt i hverken by- eller Arbejdsretten, så er det alligevel rart få Arbejdsrettens ord for det. Nu er vi fri for at komme til at høre mere om dobbeltsanktioner: Jo, det kan man godt bruge. No problem. Det er ikke i strid med en konvention eller noget andet.”

Stammer fra 1973

Det særlige for Malerforbundet er nemlig, at forbundet – som et af de eneste – siden 1973 har haft en særlig paragraf i overenskomsten, der giver ret til at behandle arbejdsmiljøsager og drage mestrene til ansvar for brud på Arbejdsmiljøloven.

Hvis en maler står på en stige og falder ned og kommer til skade, fordi vedkommende ikke er blevet tilstrækkelig instrueret, så kan Malerforbundet altså indbringe sagen for Arbejdsretten som et brud på overenskomsten. Ellers står kun Arbejdstilsynet for tilsynet med virksomhedernes arbejdsmiljø.

Med andre ord risikerer en malermester derfor både at få en bøde af Arbejdstilsynet og blive idømt en bod i Arbejdsretten.

Dyr pris i dag

I de senere år har Malerbundet dog oftere og oftere oplevet, at arbejdsgiverne har sået tvivl om den særlige bestemmelse i overenskomsten. I alt er det blevet til over 100 af sådanne sager det seneste årti.

Senest vandt Malerforbundet i juni 2020 en sag mod Danske Malermestre. Ved den lejlighed hævdede Danske Malermestre, at der skal ligge et påbud fra Arbejdstilsynet, før Malerforbundet kan gå ind i sager om brud på arbejdsmiljøet.

”Hvis vi ikke havde haft den paragraf og skulle have haft den ind i overenskomsten i dag, så ville den have været ualmindelig svær at få ind,” siger Tonny Olsen.

Vi ville komme til at betale for det

 

”Så tror jeg virkelig, at vi ville komme til at betale for det i overenskomsten i form af løn og andet – eller hvad ved jeg.”

Når Malerforbundet dengang fik den særlige paragraf, skyldtes det den særlige opmærksomhed om organiske opløsningsmidler, som på lang sigt kunne – og kan – give hjerneskader.

Københavns Lufthavn

I den konkrete sag mente Malerforbundet, at virksomheden VSM Contractors A/S havde overtrådt arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med et arbejde i Københavns Lufthavn.

Hvilket gjorde, at Malerforbundet indbragte virksomheden, der på det tidspunkt ikke var medlem af en arbejdsgiverforening og havde en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst, for Arbejdsretten. VSM Contractors A/S har efterfølgende meldt sig ind i Kristelig Arbejdsgiverforening, som derfor har ført sagen på virksomhedens vegne.

Arbejdsretten afviser imidlertid Kristelig Arbejdsgiverforenings argumentation om, at der er tale om en dobbeltstraf med henvisning til, at en fagretslig bod netop ikke er en straf, men en sanktion for misligholdelse af en overenskomstmæssig forpligtelse. Og da VSM Contractors A/S var omfattet af overenskomsten med Malerforbundet på tidspunktet for forseelsen, er denne stadig gældende – og den særlige paragraf gælder stadig.

Har et meget stærkt våben

 

”Afgørelsen viser endnu engang, at vi i overenskomsten har et meget stærkt våben i kampen for et bedre arbejdsmiljø, og vi har ret til at køre sager mod mestre, der ikke lever op til deres ansvar,” siger Tonny Olsen.

Afviser kritik

”Det er helt ude i hampen, når Kristelig Arbejdsgiverforening prøver at beskytte sig bag den europæiske menneskerettighedskonvention for at undgå at blive dømt til at betale bod for brud på sikkerhedsregler i Maleroverenskomsten!” skriver FH’s formand, Lizette Risgaard, i dag på Facebook.

"Det har Arbejdsretten nu givet Malerforbundet medhold i."

placeholder

Men det afviser Kristelig Arbejdsgiverforening.

Ifølge Nikolaj Nikolajsen, juridisk chef i Kristelig Arbejdsgiverforening, er der tale om en ”principiel problemstilling”: Nemlig om en arbejdsgiver bliver dømt to gange for det samme, hvilket ville være i strid med konventionerne.

”Hvilket Arbejdsretten har slået fast, at det er det ikke,” siger Nikolaj Nikolajsen til Netavisen Pio.

”Men jeg er overrasket over Lizette Risgaard skriver, at det er helt ude i hampen. Så må hun jo mene, at det kun er i orden, hvis fagforeninger påberåber sig Menneskerettighedskonventionen. Men det kan arbejdsgivere også – bare ikke i den konkrete sag. Både arbejdsgivere og lønmodtagere kan påberåbe sig rettighederne i Menneskerettighedskonventionen. Hvilket vi har forfulgt i sagen.”

Hvad betyder den særlige paragraf i overenskomsten?

  • Som et af de eneste fagforbund i Danmark har Malerforbundet mulighed for at behandle hele Arbejdsmiljøloven fagretsligt i sager om malerrelateret arbejde – takket være overenskomstens § 10.
  • Bestemmelsen fra 1973 giver Malerforbundet ret til at gå ind i sager, hvor det halter med arbejdsmiljøet, og indkalde mester til mæglingsmøde, opkræve bod og tage sager videre i Arbejdsretten.
  • Hvilket har betydning for medlemmernes sikkerhed og sundhed, at fagforeningen kan gå fagretsligt ind i sager om f.eks. manglende værnemidler, giftige kemikalier eller farlige forhold på byggepladsen.

Kilde: Malerforbundet

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

En vigtig afgørelse for et forbund som op igennem 60'erne og 70'erne - sammen med HK -trykkerne - havde så hjerteskærende eksempler på arbejdsmiljø med opløsningsmidler som gik i blodet og opløste malernes hjerner. Både fordi mestrene ikke vidste bedre - de var selv skadede - men og fordi skruppelløse arbejdsgivere - langt fra de farlige miljøer - løb kalkulerede risici.

Annonce