Mangel på arbejdskraft: DK blandt de europæiske lande der har færrest problemer

Blandt europæiske lande ligger Danmark i bund, når virksomhederne bedømmer om mangel på arbejdskraft begrænser produktionen
Blandt 25 europæiske lande ligger Danmark helt i bund, når virksomhederne skal bedømme om mangel på arbejdskraft begrænser produktionen.

I Danmark svarer 16,9 procent af virksomhederne således, at de oplever begrænsninger i deres produktion som følge af mangel på arbejdskraft. Kun i kriseramte EU-lande som f.eks. Spanien, Grækenland og Portugal er andelen af virksomheder, der oplever begrænsninger i deres produktion som følge af mangel på arbejdskraft lavere end i Danmark.

Til sammenligning svarer 29,4 procent af virksomhederne i Sverige, at de oplever begrænsninger i deres produktion som følge af mangel på arbejdskraft.

Det viser beregninger 3F har foretaget - på baggrund af tal fra EUROSTAT.

Samlet indikator for mangel på arbejdskraft – vægtet i forhold til branchestørrelse, primo 1.kvartal 2019. Andel virksomheder, der vurderer at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion.

image002.png@01D4DF2A.7128D970

*Kilde: 3F pba tal fra EUROSTAT/ec.europa.eu/info/business-economy-euro

EUROSTAT-tallene viser også, at virksomhedernes bekymring for at mangle arbejdskraft tilsyneladende er svagt faldende.

Således svarede 18,7 procent af virksomhederne i Danmark, at de de oplever begrænsninger i deres produktion som følge af mangel på arbejdskraft. Det tal er så faldet til 16,9 procent i 1. kvartal 2019. Et fald på næsten to procent.

3F har 500 ledige tømrere og 400 ledige murere

Tallene viser, at medier og det blå Danmark overdriver problemet med mangel på arbejdskraft, mener man hos Fagforbundet 3F:

Set i EU-perspektiv er antallet at ledige stillinger faktisk meget afdæmpet

"Tallene viser, at det billede af mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark, som medierne fremstiller, er noget fortegnet. Set i EU-perspektiv er antallet at ledige stillinger faktisk meget afdæmpet. Det vidner om et arbejdsmarked i nogenlunde balance. Så kan det godt være, at det inden for enkelte områder fortsat er lidt vanskeligere end tidligere. Men i 3F har vi fortsat 400 ledige murere, 500 ledige tømrere, 360 ledige kokke og 370 ledige tjenere, for bare at nævne nogle af de jobkategorier, der gennem de seneste år er blevet udråbt som problemområder," siger forbundssekretær i fagforbundet 3F, Søren Heisel, til Netavisen Pio.

"En væsentlig indikator for, om der vitterlig er mangel på kvalificeret arbejdskraft, er lønudviklingen, og den er fortsat meget behersket i Danmark. Jeg har flere gange spurgt arbejdsgiverorganisationerne, hvordan det kan være, og det eneste svar jeg får er en mumlen. Jeg tager det som udtryk for, at de nok har oversolgt problemstillingen en lille smule," siger Søren Heisel og tilføjer:

det eneste svar jeg får er en mumlen

Slå stillingerne op

"Skulle der være ledige stillinger, som virksomhederne har svært ved at få besat, så vil jeg endnu engang opfordre dem til at slå stillingerne op, henvende sig til den lokale fagforening eller jobcenter. Sidst vi fik undersøgt, hvor mange virksomheder, der vitterlig bruger de tre gratis rekrutteringskanaler, meddelte Beskæftigelsesministeriet, at det var lige over en procent. Ligesom de ledige bør stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så bør virksomhederne også vise de ledige den respekt, at de rent faktisk slår stillingerne op og samtidig henvender sig der, hvor de ledige har deres daglige gang, nemlig i fagforeningen og i jobcenteret," understreger Søren Heisel.

Forbundssekretæren minder om, at der er over 15 millioner ledige i EU, som virksomhederne "uden videre kan rekruttere":

"Heriblandt rigtig mange ledige i de seks lande - Rumænien, Spanien, Portugal, Grækenland, Italien og Cypern - hvor færre virksomheder har
problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft."

Fakta: Om undersøgelsen

Målingerne er fra de enkelte landes konjunkturbarometre, hvor der spørges til aktivitetsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft i brancherne:

  • Industri, bygge- og anlæg samt privat service (Eksklusiv detailhandel).
  • Det samlede indeks er vægtet sammen i forhold til branchernes indikator og størrelse målt på beskæftigelsen i de enkelte lande.
  • I den samlede indikator indgår kun de lande, der har målinger og tal for alle brancher.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce