Annonce

Manglende håndtryk: Endnu en tryktest af vores værdier 

Kæmpe tak til Ida Auken (S) for at sige fra overfor denne form for religiøs fundamantalisme. Det skriver statsrevisor og SF'er, Serdal Benli
Foto: Folketinget
Serdal Benli, medlem af statsrevisorerne, SF
Debatten om håndtryk mellem kønnene er igen blusset op, denne gang udløst af folketingspolitikeren Ida Aukens oplevelse (S), hvor en lærerstuderende nægtede at give hende hånden.

Denne hændelse har igen og igen rejst spørgsmålet om, hvilke værdier vi ønsker at stå for i et moderne dansk samfund.

For mig er dette ikke en bagatel, og det må ikke relativeres, som det oftest er blevet, når debatten om integrationsudfordringerne raser.

Et håndtryk er ikke bare en simpel gestus; det er et symbol på gensidig respekt og ligestilling. Når nogen nægter at give hånden til det modsatte køn, er det udtryk for intet andet end en kønsmoral, der udfordrer det fundamentale i kønnenes rolle og værdighed i et verdsligt og demokratisk samfund.

Dette strider mod og udfordrer de værdier, Danmark er bygget på – værdier om ligeværdighed mellem mænd og kvinder.

Derfor må denne adfærd aldrig legitimeres eller relativiseres.

Der er dem, som i deres iver for ikke at træde nogle over tæerne, der argumenterer for tolerance over for kulturelle og religiøse forskelle.

Må gå begge veje

Jeg er enig i, at Danmark skal være et åbent og tolerant samfund. Men tolerance må gå begge veje.

Når man vælger at bosætte sig i Danmark, må man også være villig til at tilpasse sig de grundlæggende normer og værdier, som vores samfund bygger på.

Det sidste vi kan gøre i denne debat, er at give efter. For religiøs dogmatisme, der udfordrer det verdslige samfund og dets grundpiller, har et mål; Demokratiske principper skal vige for gud.

Derfor handler integration ikke kun om at lære sproget, få en uddannelse eller få et job. Det handler også om at acceptere og respektere de sociale normer, der er fundamentet for vores samfund.

Vi skal derfor tage klart afstand fra handlinger, der undergraver ligestilling og en reel integration

Så det at nægte at give hånden til det modsatte køn er et udtryk for en kønsmoral, der er uforenelig med den ligestilling, vi kæmper for og værner om.

Vi skal derfor tage klart afstand fra handlinger, der undergraver ligestilling og en reel integration.

Det er ikke kun et spørgsmål om respekt for vores kultur og traditioner, men også om at sikre, at alle i Danmark har de samme rettigheder og muligheder, uanset køn – også de kvinder, der i dag kæmper mod socialkontrol og for kønsligestilling i muslimske minoritetsmiljøer.

En lille ting, men et stort skridt

Hvis vi som samfund begynder at acceptere undtagelser og vige fra vores grundlæggende værdier, risikerer vi at svække dem.

Derfor er det vigtigt, at vi står fast på, at ligestilling og gensidig respekt ikke er til forhandling.

Derfor også kæmpe tak til Ida Auken for at sige fra overfor denne form for religiøs fundamantalisme

Et håndtryk er måske en lille ting, men det er et stort skridt mod at sikre et samfund, hvor alle behandles ligeværdigt, og hvor der ikke sættes spørgsmålstegn ved kønnenes ligestilling og værdighed.

Derfor også kæmpe tak til Ida Auken for at sige fra overfor denne form for religiøs fundamantalisme.

Viceborgmester i Gladsaxe, international talsperson i SF, folketingskandidat og statsrevisor 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Netop. Vi skal ikke respektere dem, som insisterer på at forskelsbehandle mænd og kvinder, og vi skal absolut heller ikke respektere dem, som prøver at bortforklare eller bagatellisere den adfærd.

Så hvorfor laver vi dem bo i vores land?

Fordi ideen om Danmark for danskerne skal skrottes ifølge de glade EU-globalister, som desværre regerer landet.
Imamen overholder ikke grundloven. Serdal Benli redegør klart for at håndtrykket er en del af "sædeligheden" - dvs. god opførsel efter dansk sæd og skik.

Et vigtigt og klarsynet indspark fra en SF'er, synes jeg nok!

Så mangler vi bare, at Enhedslisten også erkender, at almindelig dansk høflighed ikke er til salg.