7 pointer fra Mette F: Kapitalismen er blevet syg

Det 21. århundredes store politiske og økonomiske kamp bliver at styrke den sociale kontrakt, så kapitalismen virker til gavn for alle grupper i samfundet. Det mener Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.
”Kapitalismen er blevet syg”. Sådan lød budskabet i går fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. I både et interview i Information og en kronik i Politiken gav Mette Frederiksen sin analyse af, hvad der er årsagen til den følelse af utryghed og opbrud, som har givet højrepopulistiske bevægelser vind i sejlende i både Europa og USA.

Ifølge Mette Frederiksen er den ’sociale kontrakt’, som historisk har betydet, at kapitalismens gode sider er blevet anvendt til gavn for hele samfundet, alvorligt svækket i mange lande. De rige bliver rigere, mens resten bekymrer sig for, hvad fremtiden bringer.

Fik du ikke læst de to artikler, bringer vi her de vigtigste pointer fra den socialdemokratiske partiformand:

1. Den sociale kontrakt er svækket
Ifølge Mette Frederiksen er det helt grundlæggende problem, at den ’sociale kontrakt’, der historisk har kombineret en effektiv markedsøkonomi med politisk regulering og omfordeling, så velstanden kom alle grupper i samfundet til gavn, ikke længere fungerer:

”Kort sagt er min pointe, at den væsentligste forklaring på de politiske og økonomiske opbrud, som vi i disse år oplever, skyldes en svækkelse af den sociale kontrakt mellem kapitalisme og retfærdighed”. (…) Det 21. århundredes store politiske og økonomiske kamp bliver at styrke den sociale kontrakt; i virkeligheden at redde kapitalismen fra sine egne værste sider - ja, måske endda fra at ødelægge sig selv.”

2. Svækket social kontrakt efterlader fire problemer
Mette Frederiksen identificere fire problemer, som presser almindelige mennesker, og som hun ser som direkte konsekvenser af, at den sociale kontrakt er blevet svækket:

”Det, vi ser nu i alle vestlige lande inklusive USA, er en reaktion på, at den sociale kontrakt, vi har bygget vores velfærdssamfund på, er ophørt eller udfordret så meget, at det, der står tilbage i mange menneskers liv er fire problemer, der spiller sammen. Det drejer sig om en ureguleret globalisering, altså et fravær af legitime globale spilleregler; om ukontrolleret eller for stor indvandring; om stigende ulighed samt at grundlæggende lønmodtagerrettigheder sættes under pres.”.

3. Uligheden er vokset – og ikke kun i USA og Storbritannien
Mette Frederiksen hæfter sig især ved den stigende ulighed, som er et fænomen, der kan iagttages i hele den vestlige verden. De rigeste bliver rigere, mens de fattigste sakker mere og mere bagefter.

”I de sidste 30 år har vi i den vestlige verden oplevet den største reallokering af indkomst og formue siden den første industrielle revolution. Tendensen er tydeligst i USA og Storbritannien, og her opleves også de største folkelige reaktioner. Men udviklingen går med større eller mindre takt samme vej i det meste af Vesten. (…) Imens indkomsten og formuerne forøges hos en privilegeret elite, stiger uligheden, trygheden lider et knæk, og alt for mange har mistet troen på, at deres børn vil få et bedre liv end dem selv. Den sociale kontrakt brydes.”

4. Lighed og tryghed er et politisk valg
Mette Frederiksen understreger i Politiken, at det hverken af naturlove eller tilfældigheder, der gør, at nogle lande i dag har høj lighed og høj social tryghed, mens andre ikke har:

”Det er ikke på grund af held eller tilfældigheder, at Danmark er et af jordens mest rige, lige og trygge samfund. Det er ene og alene et resultat af politiske valg; af en social kontrakt. I Danmark har vi forsøgt at udvinde de bedste sider af kapitalismens foretagsomhed og gevinster, alt imens vi har reguleret de grådigste og mest skadelige sider. Gevinsterne er blevet søgt fordelt mere retfærdigt og geninvesteret i et stærkt fællesskab, mens de destruktive sider er blevet begrænset.”

5. Blå politikere vil trække i modsat retning
Mette Frederiksen gør samtidig opmærksom på, at den siddende regering i Danmark på en række områder ønsker at trække i den stik modsatte retning i forhold til det, som historisk har gjort Danmark stærkt:

”Der er til stadighed stærke kræfter, der ikke vil styre markedet, men lader sig drive af en tro på, at hvis du bare gør de rige rigere og får velstandsniveauet til at stige, så vil det automatisk regne ned eller fordele sig. Og Lars Løkke Rasmussen (V), som må se på de samme ting som mig, siger jo, ' vi har en relativt stærk samfundsmodel, lad os svække den'. Med topskattelettelser, senere tilbagetrækning og nedskæringer på velfærden. Tre fundamentale områder, hvor han vælger at gå den modsatte vej, end det, der har bygget Danmark.”

6. Uddannelse og opkvalificering skal få alle kommer med
En stor del af løsningen ligger ifølge Mette Frederiksen i at sikre, at de grupper, som i dag frygter at blive afkoblet udviklingen på grund af globalisering og digitalisering, bliver uddannet og opkvalificeret til at varetage nye opgaver på arbejdsmarkedet:

”Den ufaglærte arbejder i Esbjerg får ikke en større jobsikkerhed af, at der gives en topskattelettelse i København. Hvis du vil sikre ham i globaliseringens hvirvelvind, skal du gøre ham dygtigere. De, der påstår, at vi kan lukke af for globaliseringen, tager fejl eller manipulerer. Vi kan noget andet: insistere på muligheden for opkvalificering fra ufaglært til faglært og forbedrede engelskkompetencer, så man kan klare sig over for automatisering.”

7. Flere fondsejede virksomheder
En konkret forslag fra Socialdemokratiets formand til at skabe en mere sund kapitalisme handler om, at familieejede virksomheder skattefrit skal kunne overdrages skattefrit til en erhvervsdrivende fond, til gengæld for, at størstedelen af aktiviteterne og arbejdspladserne forbliver i Danmark. Det er et klart alternativ til de blå partiers ønske om at sænke arveafgiften i familieejede virksomheder:

”Mange af vores store virksomheder ville formentlig være vokset ud af Danmark, hvis ikke det havde været for fondsejerskabet. Vi ved, at fondsejerskab medfører stabile og robuste virksomheder, der bevarer tilknytningen til Danmark. (…) Men det er selvfølgelig en forudsætning for skattefritagelsen, at den erhvervsdrivende fond fortsat forbliver forankret i Danmark og har væsentlige aktiviteter her i landet.”, siger Frederiksen til Information.

 


placeholder

Annonce