Fællesskabets styrke, Krifas svaghed

I stedet for at anklage tillidsfolkene for at mobbe og chikanere, så synes jeg hellere, at Krifa-formanden skulle sende dem en stor og varm tak for deres daglige kamp for at forberede løn- og arbejdsforhold også for hans kunder.
Overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked viser på bedste vis fællesskabets styrke, men samtidig ser vi også, at der konstant er nogen, der prøver at stikke en kæp i hjulet på fællesskabet og sammenholdet.

For mens et overvældende flertal af danskere bakker op om lønmodtagerne og deres krav til OK18, så er Krifa’s formand, Søren Fibiger Olesen, ude at beskylde de tillidsvalgte i den etablerede fagbevægelse for at mobbe og chikanere hans kunder.

Krifa-formanden tager endda sin påstand så langt som til at udtale, at det må være noget, tillidsrepræsentanterne lærer på kurser.

Det inkluderende fællesskab
På min arbejdsplads afholder vi hvert år kurser for flere tusinder tillidsvalgte. Her lærer vi dem, at man skal være inkluderende over for alle kolleger, også dem, der er kunder hos gule organisationer. Og vi taler med dem om, at én af de vigtigste opgaver for tillidsvalgte er at få alle med i fællesskabet.

Der er ingen tvivl om, at disse tillidsvalgte kæmper en hård kamp for at få flere med i fællesskabet hos de overenskomstbærende fagforeninger, for de kan se, at det betyder splittelse og svækket styrke, hvis for mange vælger at stå uden for fællesskabet.

En inkluderende tilgang til organiseringsarbejdet indebærer, at tillidsvalgte lytter til alle kollegerne på arbejdspladsen, og at de spørger ind til kollegernes drømme, håb og ønsker for deres job og deres arbejdsplads.

OK18 er for særligt indbudte
Når mennesker bliver inddraget i arbejdet med at forbedre arbejdsforholdene, og når de er med til at vinde sejrene, så vil de også se og mærke, at det nytter noget at stå sammen. Derfor skal tillidsrepræsentanterne også kunne involvere dem, der i udgangspunktet har valgt at stå uden for kampen for bedre forhold.

Denne opgave er både stor og vigtig, men den kan også være vanskelig for de tillidsvalgte, og derfor bliver tillidsrepræsentanter selvfølgelig undervist i vores arbejdsmarkedsmodel, populært kaldet ’den danske model’.

For i den sidste ende er det jo sådan, at det er de lønmodtagere, der har meldt sig ind i en overenskomstbærende fagforening, og dermed betaler til overenskomsternes opretholdelse og udvikling, der også skal have indflydelse på, hvordan overenskomsten skal se ud.

Derfor er det hverken et udtryk for mobning eller chikane, når kunder af gule organisationer ikke bliver indbudt til fagforeningsinformantionsmøder om OK18 og den mulige konflikt. Nej, det er blot et udtryk for, at det er dem, der betaler gildet og kæmper kampen, der har krav på at blive hørt og informeret.

Det splitter gode kollegaer ad
Jeg har aldrig brudt mig om at høre, når kolleger er blevet kaldt ’nassere’ eller ’snyltere’. For i sidste ende, så er de kolleger, som man skal have arbejdsdagen til at fungere med.

Men jeg synes derimod, at der er al mulig grund til at kritisere de gule organisationer, der er med til at svække fællesskabet og lønmodtagernes styrkeposition på arbejdsmarkedet.

Jeg tror heller ikke, at der er nogle lønmodtagere, der træffer et bevidst valg om, at ”nu vil jeg undergrave mine og mine kollegers løn-og arbejdsforhold ved at melde mig ind i en gul organisation”. Men paradoksalt nok, er det det, der bliver konsekvensen.

For det svækker tillidsrepræsentanternes og fagbevægelsens styrkeposition i det daglige arbejde og i forhandlingssituationer.

Og i yderste konsekvens kan det være med til at sætte strejkevåbnet ud af funktion, da det bliver umuligt at lave effektiv strejke, hvis for mange uorganiserede og ’kunder’ af gule organisationer fortsætter med at holde arbejdspladsen kørende, mens kollegerne kæmper for at forbedre deres vilkår.

Kom igen, Krifa
Alt dette fortæller Krifa ikke deres kunder og potentielle kunder i reklamerne. Og derfor fremstår det som en gratis omgang, når Søren Fibiger Olesen går ud og giver tillidsrepræsentanterne og den overenskomstbærende fagbevægelse skylden for de gnidninger, den tilspidsede situation omkring OK18 forårsager.

Men det er måske ikke så overraskende, når Krifa har bygget hele sin forretningsmodel op på gratis omgange og på at lægge sig i slipstrømmen af det, som andre har kæmpet for.

Mit råd til Krifa-formanden er derfor dette: I stedet for at anklage tillidsfolkene for at mobbe og chikanere, så synes jeg hellere, at Krifa-formanden skulle sende dem en stor og varm tak for deres daglige kamp for at forberede løn- og arbejdsforhold også for hans kunder.

 

Esben Noël Hjort er uddannelses- og udviklingschef hos Konventum. 

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.


Kommentarer fra Facebook