Annonce

Mens krigen raser, scorer Ulla Tørnæs’ mand knap to millioner kroner på svin i Rusland

Jørgen Tørnæs ejer sammen med en partner ligeligt mellem 25 og 33 procent af svine-koncernen Krasnodar-Agro, som ejer 3.600 hektar land i Rusland
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Ulla Tørnæs (V), kandidat til europaparlamentsvalget 9. juni
Jørgen Tørnæs, der er gift med V-kandidat til europaparlamentsvalget, Ulla Tørnæs, tjente sidste år personligt knap to millioner kroner på svineproduktion i Rusland.

Mecklenburg Agro Aps ejer 25 - 33 procent af svine-koncernen Krasnodar-Agro A/S i Rusland.

Jørgen Tørnæs ejer ligeligt Mecklenburg-Agro Aps sammen med Bent Højmark Lund.

Krasnodar-Agro A/S tjente sidste år lige godt 13 millioner kroner på svineproduktion med mere i 2023. Det viser seneste regnskab, offentliggjort 23. april.

Det fremgår alt sammen af offentligt tilgængelige oplysninger fra Erhvervsstyrelsen.

tjente Jørgen Tørnæs personligt 1.950.000 kroner på svineproduktion i Rusland

Hvis vi forudsætter, at Jørgen Tørnæs og Bent Højmark Lund tilsammen ejer 30 procent af Krasnodar-Agro - og at Tørnæs ejerandel af den russiske svine-koncern dermed udgør 15 procent, så tjente Jørgen Tørnæs personligt 1.950.000 kroner på svineproduktion i Rusland sidste år.

Model a la konservative Niels Flemming Hansen?

Netavisen Pio har spurgt Jørgen Tørnæs, om han - inspireret af de konservatives spidskandidat til europaparlamentsvalget 9. juni, Niels Flemming Hansen, der har foræret sin del af overskuddet på salg af Ecco-sko til Den Danske Ukraine Komité - vil forære sin del af 2023-overskuddet fra Krasnodar-Agro til Den Danske Ukraine Komite.

spurgt Jørgen Tørnæs ægtefælle, Ulla Tørnæs, om hun vil anbefale sin mand at følge Niels Flemming Hansens eksempel

Netavisen Pio har yderligere spurgt Jørgen Tørnæs ægtefælle, Ulla Tørnæs, om hun vil anbefale sin mand at følge Niels Flemming Hansens eksempel.

Netavisen Pio har spurgt Venstres politiske ordfører, Torsten Schack Pedersen, om han vil anbefale Jørgen Tørnæs at give sin del af 2023-overskuddet fra Krasnodar-Agro A/S videre til Den Danske Ukraine Komité.

Netavisen Pio har endelig spurgt Jørgen Tørnæs’ medejer af Mecklenburg-Agro Aps, Bent Højmark Lund, og han vil forære sin del af 2023-overskuddet fra Krasnodar-Agro A/S til Den Danske Ukraine Komité.

Hverken Jørgen Tørnæs, Ulla Tørnæs, Torsten Schack Pedersen eller Bent Højmark Lund har - indtil nu - reageret på Netavisen Pios henvendelser.

S: "Fuldstændig uacceptabelt"

Torsdag tog Socialdemokratiets kandidat til europaparlamentsvalget, Magnus Barsøe, i Netavisen Pio skarpt afstand fra Jørgen Tørnæs og partneres manglende frasalg af svine-koncernen i Rusland:

“Jeg er meget, meget lidt imponeret over, at Jørgen Tørnæs og partnere fortsat - mere end to år efter Ruslands overfald på Ukraine - endnu ikke har fået solgt svine-koncernen fra. Det er fuldstændig uacceptabelt,” sagde han til Netavisen Pio.

Han opfordrede Tørnæs & Co. til at få solgt svinekoncernen fra i en fart - helt uanset at det vil medføre et tab:

Få nu solgt dit selskab i Rusland. Det kan kun gå for langsomt

“Få nu solgt dit selskab i Rusland. Det kan kun gå for langsomt.”

7.000 hektar i Rusland

Det fremgår i øvrigt af Krasnodar-Agros seneste årsrapport, offentliggjort 23. april, at koncernen ejer 3.600 hektar jord i Rusland - og driver yderligere 3.400 hektar:

"Selskabets hovedaktivitet består i at erhverve og ejeaktier i selskaber, der er registreret i Rusland, for derigennem at drive animalsk produktion og planteavl samt dertil knyttet virksomhed."

"Derudover består aktiviteten i at erhverve, opføre og ombygge ejendomme til brug for animalsk produktion/planteavl og anden dertil knyttet virksomhed i Rusland med henblik på udlejning af disse til koncernforbundne selskaber. Parallelt har selskabet fortsat målrettet research på interessante købsmuligheder af landbrugsjord, baseret på ejerskab af væsentlige landbrugsarealer."

"Aktiviteten i Rusland foregår i dattervirksomhederne LLC Datsky bekon, LLC Progress-Agro og LLC Agro- KM. Moderselskabet Krasnodar-Agro A/S leverer konsulentbistand mv. til de russiske dattervirksomheder."

"I 2023 har koncernen drevet ca. 7.000 ha. Heraf ejer koncernen ca. 3.600 ha."

"2023 har planteavlsmæssigt været et godt år for selskabet. Udbytterne fra afgrøderne har været over middel. Priserne på afgrøderne har været uændret siden 2022 og fortsat ikke på niveau med det øvrige Europa."

"Årets EBITDA er på DKK 16,7 mio. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Der foreslås ikke udlodning af udbytte."

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Man savner Anders Fogh Rasmussens kommentar til at venstremedlemmer "bakker op" om diktatoren Putin med deres tilstedeværelse med landbrug og firmaer i Rusland. Da han var statsminister var han stærk kritisk over for samlingsregeringen i Danmark under 2. verdenskrig, som han mente betød opbakning til Hitlers nazistiske diktatur i Tyskland. Det kunne også være interessant at få en kommentar fra venstres nuværende formand, Troels Lund Poulsen, hvordan venstre stiller sig til de omtalte venstremedlemmers gøren og laden i Rusland som medføre økonomisk opbakning til Putins krig mod Ukraine.

Nu har Venstre jo altid haft meget mere travlt med at revse andre end egne medlemmer. Og så er det jo en klassisk Venstre-dyd at være kræmmer ud over alle grænser...