Tyske sosser går til valg med klassisk profil

De tyske socialdemokrater, SPD, går til valg på mindsteløn, flere pasningstilbud, gratis uddannelse og finansskat. Den tydelige fordelingspolitiske profil skal appellere til jævne tyskere med håbet om at vælte Angela Merkel til september.
SPD har nu vedtaget sit såkaldte regeringsprogram, som skal overbevise tyskerne ved forbundsdagsvalget 22. september. Netavisen Pio bringer her valgprogrammets væsentligste punkter.

Fordelingspolitikken er tydelig hos de tyske socialdemokrater. SPD går til valg på mere social retfærdighed, en mere familievenlig politik og mere Europa.

Mindsteløn, energirevolution og kønskvoter
Især er den lovbestemte mindsteløn på 8,5 euro i timen (64 kr.) rigtig vigtig for SPD, da mange tyskere tjener en løn, som de ikke kan leve af. Fagbevægelsen har også efterspurgt en mindsteløn.

Omlægningen af den tyske energiforsyning, ”die Energiewende”, har også høj prioritet for SPD, fordi den ses som betydningsfuld for et stærkt erhvervsliv. Særligt efter beslutningen om at udfase a-kraft-værkerne har omlægningen topprioritet.

SPD vil derudover indføre kvindekvoter på 40 % i virksomhedsbestyrelser, ligesom ligeløn mellem kønnene er i fokus. Det skal dog tilføjes, at kønskvoter generelt set er mere udbredt i Tyskland end i Danmark i den politiske kultur, f.eks. er kvotering på opstillingslister og og talerlister udbredt i de politiske partier.

Gratis uddannelse og mere familievenlig politik
SPD ønsker at afskaffe de såkaldte studiegebyrer, som især gælder videregående uddannelser. Flere delstater har dog allerede afskaffet disse. SPD vil – ”skridt for skridt, men med et klart mål” – afskaffe gebyrerne lige fra dagpasningstilbud (”Kitas”) til universitetsuddannelser.

SPD vil gennem et samarbejde mellem stat, delstater og kommuner udbygge dagpasningstilbuddene, som der mangler 220.000 af. Partiet vil også afskaffe den såkaldte ”Betreuungsgeld”, som er en særlig form for børnebidrag, som Merkels regering indførte, hvor staten giver forældre 150 euro (1100 kr.) for ikke at sende deres barn (op til 3-årsalderen) i dagpasningstilbud.

Omvendt vil det store oppositionsparti give et løft til de fattigste børnefamilier, så de får op til 140 € ekstra om måneden i børnepenge pr. barn.

Solidarisk skattepolitik
SPD vil hæve topskattesatsen til 49 %, så ”stærke skuldre igen bærer mere end svage”, ligesom de vil indføre en formueskat, som dog ikke rammer middelklassen. Kapitaludbytter skal beskattes hårdere – med 32 % frem for 25 %.

På europæisk plan vil man bl.a. ”med spekulantskatten få finansmarkederne til at tage del i krisens omkostninger.” For finanskapitalismen skal tæmmes. ”Markedsradikalismen er en ideologi af i går. Markeder behøver regler. Det gælder især finanssektoren.”

SPD vil „et andet og bedre Europa”, som bevæger sig væk fra ”markedernes Europa” og hen mod et ”borgernes Europa” og en ”stærk socialunion, som forhindrer løndumping.” Ligeledes skal EU-Kommissionen vælges demokratisk af Europa-Parlamentet.

Lighed i sundhed og pension
SPD vil gøre op med opdelingen i sundhedsvæsnet ved at indføre en ”borgerforsikring“ for alle.  Den finansieres 50/50 mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er en ændring fra i dag, hvor arbejdstageren betaler mest af den obligatoriske forsikringsordning. Arbejdsløse er i dag dækket af en statslig forsikring.

Partiet vil også kigge på pensionssystemet og udskyde den nyligt besluttede pensionsalder (67), indtil over halvdelen af de over 60-årige har en ”socialforsikringspligtig beskæftigelse”. Derudover vil partiet sikre en minimumsfolkepension på 850 euro pr. måned (6375 kr.).

Alt i alt skal finanssektoren og de rigeste betale mere, mens lavindkomstgrupperne og børnefamilierne får en håndsrækning. Kanslerkandidat Peer Steinbrück og SPD er med valgprogrammet og flere delstatssejre i ryggen parat til at kæmpe mod Angela Merkel og CDU.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


placeholder

Annonce