Opråb til satspuljepartier: Mange gode projekter udløber

Under satspuljen findes der hele tiden på nye initiativer, mens initiativer, der allerede har vist deres styrke ofte må lukke og slukke.
Om få dage bliver midlerne fra satspuljen fordelt. Midler, der blandt andet bruges til at løfte psykiatrien eller socialt udsatte. Men inden forhandlingerne afsluttes, har jeg ét budskab til samtlige satspuljepartier: Mange gode projekter udløber snart. Men vi har brug for at videreføre de projekter, som allerede er i gang, og som har vist sig at være til stor gavn for patienterne, hvis vi skal løfte vigtige områder som psykiatrien og akutområdet for eksempel.

Det er derfor mit håb, at man finder politisk vilje til at prioritere de projekter, som har haft en stor gevinst for patienterne.

Der er netop tale om ’projekter’, fordi bevillingerne er midlertidige. Derfor står vi i den situation, at vi med puljemidlerne får etableret gode og velfungerende tilbud, men som vi ved puljens udløb ikke selv har ressourcer til at videreføre. Det er derfor mit håb, at man finder politisk vilje til at prioritere de projekter, som har haft en stor gevinst for patienterne. Her vil jeg blandt andet fremhæve sociolancen og ansættelse af recoverymentorer.

Sociolancen – en indsats for hjemløse og udsatte
Sociolancen, der er en ekstra akut sundheds- og socialfaglig indsats for hjemløse og udsatte i København begyndte som et satspulje-projekt, men videreføres nu af Hovedstadens Beredskab, Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Sociolancen er en bil (cirka samme størrelse som en ambulance), der er bemandet med både sundheds- og socialfaglige kompetencer, men sociolancen kører ikke udrykningskørsel, som en traditionel ambulance. Sociolancens opgave er i stedet at hjælpe de mennesker, der enten selv oplever at have alvorlige problemer, eller hvor andre omkring dem vurderer, at de er i en situation, der anledning til bekymring. Evalueringerne taler sit tydelige sprog: Sociolancen er en succes.

Projektet har været en succes og imødekommer de ønsker, der i sin tid var i Folketinget om netop at etablere et tilbud af denne type. Derfor burde sociolancen omfatte mere end blot Københavns Kommune, og den burde sociolancen blive gjort permanent på finansloven.

Recoverymentorer – en hjælp til psykisk syge
Recoverymentorer er medarbejdere, der selv har været i behandling for en psykisk sygdom. Gennem recoverymentorerne får patienter, pårørende og medarbejdere redskaber, der understøtter muligheden for at komme sig eller leve bedst muligt med psykisk sygdom samt redskaber til at støtte og forstå

Recoverymentorer er altså både til for patienten og pårørende.

Ordningen har ligesom sociolancen været en succes. Evalueringerne viser, at ordningen styrker patientens recoveryproces ved at indgyde dem håb. Patienterne oplever, at individuelle samtaler og almindeligt samvær med mentoren hjælper dem, mens medarbejderne oplever, at det giver ro, når mentorerne er til stede på de forskellige afsnit.

De to initiativer med sociolancen og recoverymentorer har vi valgt at videreføre i Region Hovedstaden, men det betyder til gengæld, at vi ikke har råd til udbrede ordningerne til flere kommuner eller psykiatriske centre.

Derfor bør man som minimum tage en tredjedel af midlerne i satspuljen ud og bruge på at permanentgøre de initiativer, der har vist sig levedygtige og relevante.

Det er et helt generelt problem med satspuljen, at der ikke bliver gjort mere for at udbrede og sikre permanente midler til de initiativer, der rent faktisk virker. I stedet findes der hele tiden på nye initiativer, der skal prøves af, mens initiativer, der allerede har vist deres styrke ofte må lukke og slukke efter de 3-års prøvetid med satspuljen. Eller også bredes de ikke langt nok ud. Derfor bør man som minimum tage en tredjedel af midlerne i satspuljen ud og bruge på at permanentgøre de initiativer, der har vist sig levedygtige og relevante.

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden og spidskandidat for Socialdemokratiet til regionsrådsvalget den 21. november 2017


placeholder

Annonce