Opskrift på et trygt arbejdsmarked for seniorer

Der er brug for ældre ansatte på arbejdsmarkedet. Men fastholdelsen bliver udfordret af et hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt høj arbejdsintensitet.
I sidste uge annoncerede beskæftigelsesministeriet, at der nu er afsat en pulje på 10 mio. kr. til forebyggelse af langtidsledighed blandt seniorer. Såmænd en meget fin aftale, også med tanke på nuværende og fremtidens rekrutteringsudfordringer. Men langtidsledighed blandt seniorer er ikke den eneste udfordring, som arbejdsmarkedet og seniorerne står overfor.

Oftest er lokkemidlerne i form af skattefrie præmier eller cool cash

Der har været brugt flere lokkemidler de seneste år for at få de ældre medarbejdere til at blive længere. Oftest er lokkemidlerne i form af skattefrie præmier eller cool cash. Men der er nu altså også brug for lokkemidler, der tilgodeser helbredet. Hvad er en skattefrie præmie værd, hvis man ikke er i stand til at nyde den. Der må tænkes og handles anderledes. Der skal investeres.

Flere kommuner skal på bannen 

I den kommunale overenskomst er der en ”Rammeaftale om seniorpolitik”, som præcis giver mulighed for at oprette særlige seniorstillinger.

Seniorstillinger der er tiltænkt ældre medarbejdere, der ønskes, fastholdt på arbejdspladsen på nedsat tid og/eller i en mindre belastende stilling. Seniorstillinger kan oprettes og aftales for medarbejdere, der er fyldt 52 år. Den ansatte har ret til at få indbetalt pension efter den hidtidige løn og beskæftigelsesgrad. Derudover kan der aftales andre elementer, der kan medvirke til at fastholde den ældre medarbejder.  

Men der er heller ikke råd til at lade være med at investere i gode senioraftaler

Desværre oplever FOA, at det er ganske få, der rent faktisk får gavn af denne rammeaftale. Kommunernes argument for ikke at oprette senioraftaler skyldes, at de ikke kan finde økonomi til det. Men der er heller ikke råd til at lade være med at investere i gode senioraftaler, når vi ser på rekrutteringsudfordringerne. Netop den konklusion er blandt andet Aalborg Kommune og Vejle Kommune kommet frem til. Men to kommuner ud af 98 er desværre ikke nok.

Forebyggelse fremfor skattefrie Quick fix

Skattefrie præmier præsenteres ofte som et Quick fix. Men de løser ikke de reelle udfordringer. De typiske FOA-medlemmer har allerede et stort økonomisk incitament til at fortsætte længere på arbejdsmarkedet.

Derfor er forebyggelse, bedre arbejdsvilkår og gode senioraftaler vejen frem

Alle FOAs medlemmer får  væsentlig mere ud af deres arbejdsmarkedspension ved at trække sig senere tilbage. Det mindretal, der overvejer at arbejde efter folkepensionsalderen, kan tilmed både få en væsentlig bedre arbejdsmarkedspension  og en forhøjet folkepension. Så de økonomiske incitamenter er der allerede. Det, der derimod ofte mangler, er en tilstrækkelig god arbejdsplads og ordentlige arbejdsvilkår som senior.

Derfor er forebyggelse, bedre (senior)arbejdsvilkår og gode senioraftaler vejen frem. Det er den vej, vi skal gå, hvis vi skal kunne fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet. Så der er kun et at gøre: Sæt i gang - Jo før jo bedre.  

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA


placeholder

Kommentarer

Det gode arbejdsliv for seniorer, virker som en model, der virker for de fleste
uanset alder. For hårdt, for intensivt, for lange arbejdsdøgn er usundt. Vi betaler prisen i form af eksploderende sundhedsudgifter og førtidspensionering. Så må vi arbejde endnu mere for at bevare velfærden. Skruen uden ende.

Det gode arbejdsliv for seniorer, virker som en model, der virker for de fleste
uanset alder. For hårdt, for intensivt, for lange arbejdsdøgn er usundt. Vi betaler prisen i form af eksploderende sundhedsudgifter og førtidspensionering. Så må vi arbejde endnu mere for at bevare velfærden. Skruen uden ende.

Det gode arbejdsliv for seniorer, virker som en model, der virker for de fleste
uanset alder. For hårdt, for intensivt, for lange arbejdsdøgn er usundt. Vi betaler prisen i form af eksploderende sundhedsudgifter og førtidspensionering. Så må vi arbejde endnu mere for at bevare velfærden. Skruen uden ende.

Det gode arbejdsliv for seniorer, virker som en model, der virker for de fleste
uanset alder. For hårdt, for intensivt, for lange arbejdsdøgn er usundt. Vi betaler prisen i form af eksploderende sundhedsudgifter og førtidspensionering. Så må vi arbejde endnu mere for at bevare velfærden. Skruen uden ende.

Det gode arbejdsliv for seniorer, virker som en model, der virker for de fleste
uanset alder. For hårdt, for intensivt, for lange arbejdsdøgn er usundt. Vi betaler prisen i form af eksploderende sundhedsudgifter og førtidspensionering. Så må vi arbejde endnu mere for at bevare velfærden. Skruen uden ende.

Det gode arbejdsliv for seniorer, virker som en model, der virker for de fleste
uanset alder. For hårdt, for intensivt, for lange arbejdsdøgn er usundt. Vi betaler prisen i form af eksploderende sundhedsudgifter og førtidspensionering. Så må vi arbejde endnu mere for at bevare velfærden. Skruen uden ende.

Det gode arbejdsliv for seniorer, virker som en model, der virker for de fleste
uanset alder. For hårdt, for intensivt, for lange arbejdsdøgn er usundt. Vi betaler prisen i form af eksploderende sundhedsudgifter og førtidspensionering. Så må vi arbejde endnu mere for at bevare velfærden. Skruen uden ende.

Det gode arbejdsliv for seniorer, virker som en model, der virker for de fleste
uanset alder. For hårdt, for intensivt, for lange arbejdsdøgn er usundt. Vi betaler prisen i form af eksploderende sundhedsudgifter og førtidspensionering. Så må vi arbejde endnu mere for at bevare velfærden. Skruen uden ende.

Annonce