Annonce

En grøn fremtid kalder på flere faglærte

Vi uddanner markant færre faglærte end for blot otte år siden. Det er ikke holdbart. Manglen på faglært arbejdskraft kan sænke tempoet i den grønne omstilling.
Dansk økonomi skal indenfor en kort årrække omstilles, så produktionen udleder markant færre drivhusgasser. Det er en nødvendighed, hvis vi skal bidrage til at nå Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningerne under 2 grader og regeringens målsætning om 70 procent reduktion af CO2. Omstillingen kræver faglært arbejdskraft.

Virksomhederne indenfor industrien er godt i gang med den grønne omstilling

Virksomhederne indenfor industrien er godt i gang med den grønne omstilling. Industrien producerer varer, der hjælper os i den grønne omstilling – de såkaldte grønne varer. Dem producerer de flere og flere af, og en større andel af industriens ansatte beskæftiger sig med at producere grønne varer.

Mere grønt og mere faglært 

Mere end hver 8. af de ansatte i industrien producerer således grønne varer og tjenester. Dermed er der ca. 35.600 årsværk i industrien, der er beskæftiget med at producere grønne varer og tjenester.

Mere end hver 8. af de ansatte i industrien producerer således grønne varer og tjenester

Grønne varer og tjenester dækker over produktion af en række forskellige varer og tjenester. Den dækker produktion af vedvarende energi, hårde hvidevarer i højeste energiklasse, den dækker spildevands-, regnvands- og affaldshåndtering og den dækker forskning og udvikling i ressourcebesparelser – samt meget andet.

Karakteristisk for de grønne industrijob er, at hver anden med et grønt industrijob er faglært. Hvis Danmark skal omstille sin produktion i en mere grøn retning, er faglært arbejdskraft derfor en bydende nødvendighed. Derfor er det for den grønne omstilling også helt centralt, at vi sikrer, at flere unge fremadrettet får en faglært uddannelse.

For få faglærte unge

Desværre er der for få unge, der tager en faglært uddannelse. Kun 17 procent af en ungdomsårgang forventes at få en erhvervsfaglig uddannelse, inden de fylder 25 år. I 2010 var andelen 22 procent. Vi uddanner markant færre faglærte end for blot otte år siden, og der er også rigtig langt op til målsætningen om, at 25 procent af en årgang skal tage en erhvervsuddannelse i 2025. Det er ikke holdbart, og manglen på faglært arbejdskraft kan sænke tempoet i den grønne omstilling.

Manglen på faglært arbejdskraft kan sænke tempoet i den grønne omstilling

Heldigvis har man nu droppet besparelserne på de erhvervsfaglige uddannelser fremadrettet, men der er brug for mere. Manglen på praktikpladser i virksomhederne har sendt et dårligt signal til de unge. Hvis vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, skal virksomhederne derfor tage et større ansvar, end de gør i dag, og oprette flere praktikpladser.

Kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser skal også øges. DM i Skills, som er det årlige mesterskab for erhvervsskoleeleverne, har netop været afholdt i Bella Centeret i København. Forhåbentlig kan en sådan begivenhed være med til at få forældre og unge til at overveje en erhvervsuddannelse.

Virksomhederne skal tage et større ansvar

Udover god løn og lav arbejdsløshed giver en faglært uddannelse også muligheden for at læse videre. Det er noget, som mange overser, og som skal gøres tydeligere.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Erik Bjørsted er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og beskæftiger sig primært med makroøkonomiske analyser af dansk og international økonomi. Han er uddannet cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet.


Flere artikler om emnet