Annonce

Radikalt opgør med forgænger: Pensionsalder kan sagtens stige

“Vi kan ikke bare have en slutdato på 70 år,” lyder det nu fra de radikales leder.
Hidtil er De Radikale gået ind for, at den automatisk stigende pensionsalder skal stoppe ved 70 år.

Men nu skifter partiet holdning: Nu går partiet ind for at pensionsalderen kan blive højere end 70 år.

Det oplyser De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, over for Børsen - under overskriften: “Vi kan ikke bare have en slutdato på 70 år”.

Sommeren 2020 meldte den daværende radikale leder, Morten Østergaard, ud, at den stigende pensionsalder bør stoppe ved 70 år i 2040.

I Jyllands-Posten slog Østergaard fast, at indekseringen af pensionsalderen - at den automatisk stiger i takt med at danskerne lever længere - ikke kan blive ved i det uendelige:

Jeg tror ikke, at vi kommer til at hæve pensionsalderen over 70 år

“Jeg tror ikke, at vi kommer til at hæve pensionsalderen over 70 år,” sagde han til Jyllands-Posten.

På spørgsmålet om han synes, at pensionsalderen skulle stoppe ved de 70, svarede Østergaard “Ja”.

“Kom til at stå lidt firkantet”

Men nu siger Sofie Carsten Nielsen til Børsen, at Østergaards og De Radikales melding i 2020  - at pensionsalderen skal toppe i 2040 ved de 70 år - “kom til at stå lidt firkantet”:

“Det kommer vi ikke til at bakke op om,” understreger Sofie Carsten Nielsen, og føjer et “med mig i spidsen” til.

Det kommer vi ikke til at bakke op om

Hun begrunder partiets ændrede holdning med markant øgede udgifter til forsvaret - som aftalt i Det nationale kompromis.

“Som tingene står, kommer vi ikke til at aflyse indekseringen, før vi har et troværdigt alternativ. Og det alternativ ser jeg ikke lige nu,” understreger Sofie Carsten Nielsen.

R: Vi står ved indgåede aftaler 

De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, understreger over for Netavisen Pio, at partiet kommer med pensionsalder-udmeldingen som optakt til, at Pensionskommissionen meget snart forventes at komme med sine anbefalinger:

“Vi er virkelig spændt på at se, hvad den kommer med. Men vi har selvfølgelig også behov for at sige, at vi står ved de aftaler, vi har lavet (Velfærdsaftalen fra 2006, red.). Og at en stigning i pensionsalder, hvis den på et tidspunkt skal stoppe, så er vi selvfølgelig nødt til at sætte noget andet i stedet for.”

Men Morten Østergaard meldte jo ud i 2020, at man ikke kan blive ved med at sætte pensionsalderen op “i det uendelige”. Men det kan man så godt alligevel?

“Det handler også rigtig meget om fleksibilitet her. Vi kunne rigtig godt tænke os at sikre et fleksibelt arbejdsmarked - især i overgangen mellem arbejdsmarked og pension. Det vil sige, at der så i nogle tilfælde vil være folk, der er nødt til at gå fra før tid. Og så er der også andre, der gerne vil blive lidt længere. Så visionen er, at vi ikke har den her ‘one size fits all’-model. Men at vi har en individuel pensionsalder.”

“Vi har hele tiden været af den opfattelse, at vi ikke bare kan sætte stop ved en bestemt alder, og så behøver vi ikke gøre mere ved det. Fordi det netop vil være på bekostning af alle de krav og ønsker, som både De Radikale og alle andre partier har til, hvad velfærdssamfundet skal kunne,” siger Samira Nawa til Netavisen Pio.

Det kommer til at koste

Efter hendes og De Radikales opfattelse kommer en fastfrosset pensionsalder på 70 år med en pris:

“Det kommer til at koste. Og så skal man jo holde fast i indekseringen, hvis man skal have råd til uddannelse, til sundhed til velfærd, og alle de ting, som vi har ønsker om.”

Opdateres

Fakta: Pensionskommissionen

Pensionskommissionen har fået til opgave at:

  1. Undersøge fordele og ulemper ved anciennitetsbaserede modeller for tidligere tilbagetrækning (differentieret pensionsalder).

  2. Undersøge sammenhængen mellem udvikling i levetid og antal raske leveår på tværs af befolkningsgrupper (for eksempel uddannelsesgrupper), herunder hvordan den stigende levetid påvirker seniorers muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet. Det skal undersøges, om der er danskere, som lever længere blandt andet på grund af et bedre sundhedsvæsen, men som ikke nødvendigvis af den grund kan arbejde længere.

  3. Afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040. Kommissionen skal ligeledes afdække konsekvenserne ved forslag om, at pensionsalderen fastfryses ved 70 år i 2040. Konkrete forslag til justeringer skal balancere hensynet mellem den forventede pensionsperiode og udviklingen i holdbarheden af de offentlige finanser.

  4. Undersøge mulighederne for nye former for forsikringsordninger for nedslidte, f.eks. i regi af ATP.

  5. Følge op på Seniortænketankens anbefaling om, at en kommission skal se på borgerrettet forenkling af reglerne i pensionssystemet, og at pensionssystemet samtidig er indrettet, så det i højere grad kan betale sig at fortsætte med at arbejde. Kommissionen kan tage udgangspunkt i Seniortænketankens guidelines.

  6. Undersøge omfanget af negative incitamenter til pensionsopsparing som følge af høje sammensatte marginale skatte- og aftrapningsprocenter på udbetalingstidspunktet for personer, som for eksempel modtager supplerende pensionsydelse, boligydelse, varmetillæg og/eller helbredstillæg. Forslag til løsningsmodeller kan inkludere ændringer både på indbetalings- og udbetalingstidspunktet.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Sådan er det jo

20 procent af alle unge mellem 16-29 år i Danmark er udlændinge og efterkommere.
27,2 procent af dem er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse.

Kilde:
BEU alm. del - svar på MFU spm. 61 (samling 2021-22) den 28. februar 2022.

Link:
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/beu/spm/61/svar/1859896/2535022.pdf

Så det giver god mening, at den gamle befolkning skal arbejde mere, når man masseimporterer unge raske mennesker til evig passiv forsørgelse og borgerløn.

Når man kommer med skråsikre udtalelser om, at "den gamle befolkning skal arbejde mere, når man masseimporterer unge raske mennesker til evig passiv forsørgelse og borgerløn", så er det en god idé at kunne læse en statistik. Ellers fremstår man bare ulideligt dum!

Du har fuldstændig ret når det gælder ovennævnte kommentarer fra Peter Jensen.

De Radikale ved man, hvor man har - indtil man ikke har det længere!

Det er kun unge, der ikke har knoklet et helt arbejdsliv på 40/45 år der kan mene man skal arbejde efter de 70 år, hvis han skal, skal det være frivilligt. Alle skal kunne gå på pension v.de 70 år, og er man slidt så skal der være mulighed før.

Selvfølgelig skifter de radikale mening. Der er jo ingen af de elitære radikale der løber risikoen for at blive nedslidte før de fylder 70 år.

Jeg håber ikke, at Folketinget vil forlange at folk ikke kan holde op med at arbejde og få folkepension senest fra de er 60 år. Ca. i 2040 har alle, som har været på arbejdsmarkedet hele deres liv optjent arbejdsmarkedspension og for de flestes vedkommende en god pension. Staten vil derfor bl.a. spare en del, da der sikkert ikke længere skal udbetales pensionstillæg og personlige tillæg på grund af pensionsindtægten fra deres arbejdsmarkedspension samt ATP. Så der er råd, hvis vi bruger statsbudgettet fornuftigt. Ellers vil jeg godt betale mere i skat, hvis jeg lever til den tid.

Hvis nogle gerne vil arbejde længere så fint med mig, men muligheden for at trække sig tilbage fra arbejdslivet skal være tilstede.

Fra velfærdssamfund til helvedessamfund på bare 2 årtier. Fremover skal 50% af Danmarks borgere knokle til de dør før pensionsalderen for at de 25% mest velhavende kan gå på pension som 40 årig og nyde livet under palmerne. De resterende 25% arbejder i gode stillinger med gode pensionsordninger og sundhedsforsikring bag et hævesænkeborde, hvorfra de udsteder dekreter om styring af de 50% knoklende, samt en passende politistyrke til at opretholde ro og orden blandt overvejende de 50%. Et lignende system ses allerede i Tyskland, hvor de 50% af befolkningen intet ejer andet end det tøj de har på da deres løn kun lige knap nok rækker til dagligdagens fornødenheder.

Velkommen til det blå svindlerholds paradis. Vil du gerne have dine børn ender som de knoklende 50% uden livsudsigter og en død før pensionsaleren? Så stem på det blå svindlerhold.

Som folketingsmedlem kan man trække sig tilbage som 60 åring med en pension på omegnen af 60.000 kr. pr. måned resten af livet. Noget af det går endog i arv til sine børn, når man dør.

Det sjove er så, at de politikere, som ivrigt og hensynsløst forlanger pensionsalderen op på 70, 75 eller 80 år ikke rammes af det selv ligesom de ALDRIG har slidt og slæbt sig en krum ryg til gennem årtier med et hård ødelæggende arbejde. Det hårdeste de arbejdsmæssigt har været udsat for er at hæve stemmen af og til.

det blå svindlerholds
det blå svindlerhold

det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark
det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark
.

Du godeste! Vi det sige, at de Radikale rent faktisk ER slingrefise med rygrad som en regnorm? Hvem havde dog set den komme?

Det havde jeg.

Kvinder lever længere end mænd!

Mænd kommer altid til at dumme sig og lever derfor livet farligere end kvinder.

En sandhed som for de radikale af egne erfaringer står lysende klart!

Mændene vidste det! Kvinderne ved det nu også!

Men derfor kan kvinderne jo netop også arbejde meget længere og uden udløbsdato!

Erkendt ligestilling!

Sofie og Samira begår næppe fejl! Og lever evigt!

I modsætning til radikale mænd!

Som pludselig blot er væk!

Langt før den officielle pensionsalder!

Verden er så forunderlig kønsdomineret!

Også på udløbsdatoen!

Fra velfærdsstat til helvedesstat.

Det har det blå svindlerhold skabt gennem løgn og manipulation af den danske befolkning. Er det virkelig den fremtid du ønsker dig for dine børn?

Det er i hvert fald det du får, hvis det blå svindlerhold kommer til magten.

det blå svindlerhold
det blå svindlerhold

det RØDE SVINDÆLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark
det RØDE SVINDÆLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark

samt en masse ikke integrerbare personer fra MENAP landene

Er det virkelig den fremtid du ønsker dig for dine børn?

"... løgn og manipulation ..." hvad med fortielser og nødløgne Jeppe???
.

FOCUS på pensionsalder og lønnedgang AFVIKLER VELFÆRDS SAMFUNDET,
FOCUS på kreativit, forskning og medarbejderpleje UDVIKLER VELFÆRDS SAMFUNDET

Pensionsalderen behøver ikke at være den samme i alle postnumre i Danmark, der findes en forskel på næsten 15 år i levetiden fra det postnummer med den længste levetid til det nummer med den korteste levetid. Almindelig sund fornuft tilsiger derfor en forskellig pensionsalder, af almindelige retfærdighedsgrunde

Mon ikke det vil betyde at dem som bor i postnumre med den længste levetid (højeste pensionsalder) flytter til postnumre, hvor pensionsalderen er lavere, så kan de "slå to fluer med et smæk", lang levetid og lav pensionsalder.

Jo, hvis du har råd.

Radikales pladderhumanisme gælder kun for folket - Men ej for deres egen folketingspension - Sig mig har de aldrig læst eller set Holbergs komedier eller Syg og munter m Jørn Ryg!

Kunne man ikke indfører en bonus, som udbetales til de efterladte, hvis man lader sig sove ind som 75 årig 💀💀💀 Altså det er vedtaget man må maksimalt leve som pensionist i 14,5 år og hvis nu pensionsalderen er 74 år og man frivilligt lader staten tage livet af en, så kunne der udbetales en bonus svarende til 13,5 års folkepension til de efter ladte. Og staten spare en masse reparations udgifter på et i forvejen trægt sundhedsvæsen grundet nedskæringer i årtier for at give skattelettelser til de rigeste, som jo ikke kan få pengene til at slå til. Det har jo så mange mange udgifter. Så lad staten dræbe de gamle og alle økonomiske trængsler er løst og de rige kan få endnu flere skattelettelser 🤪🤪🤪

Det må da lige være noget for radikale mennesker.

Eftersom de radikale er så ivrige at få hårdt arbejdende danskere med ærlige job til at arbejde til tiden er inde til en tur i den etværelses med låg, så kan de jo passende helt frivilligt give afkald på pension til sig selv. Ligesom de passende kan fratage alle medlemmer af det radikale venstre retten til overførelsesindkomst efter de selv har tilsvinet syge og ledige i de seneste 10 år.

Så NEJ til tidlig pension til medlemmer af det radikale venstre. Og NEJ til overførelsesindkomster, inkl. barsel til kvinder, til medlemmer af de radikale venstre.

Det skal naturligvis også gælde tidligere medlemmer 🤪😎🤐🤔😘☺️🏵️💀💀💀