Regeringen iværksætter evaluering af Afghanistan-evakueringen

Kommer de tre støttepartier i møde med iværksættelsen af en “samlet, tværgående kortlægning og evaluering af myndighedernes arbejde med evakueringen fra Kabul”
S-regeringen kommer nu de tre støttepartier - De Radikale, SF og Enhedslisten - i møde med igangsættelsen af en “samlet, tværgående kortlægning og evaluering af myndighedernes arbejde med evakueringen fra Kabul”, som det hedder i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

I en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet, hedder det, at evakueringen af personer fra Kabul “var en af de mest komplekse internationale kriseindsatser, som danske myndigheder har gennemført”.

Forløber kalder - ifølge S-regeringen - på grundig refleksion:

“Forløbet kalder efter regeringens opfattelse på grundig refleksion - og på, at der drages læring for at sikre, at myndighederne fremover er bedst muligt rustet til at løse lignende kriseopgaver.”

På den baggrund igangsætter regeringen nu “en grundig evaluering af evakueringsindsatsen”:

“Evalueringen vil bestå af en samlet, tværgående kortlægning og evaluering af myndighedernes arbejde med evakueringen fra Kabul. Særligt Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet var involveret i indsatsen, som blev gennemført under stort tidspres og meget vanskelige og uforudsigelige vilkår.”

Jeppe Kofod: Efter samme model som efter terrorangrebene i 2015

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger, at krisesituationen fortjener en grundig evaluering:

Hele verdenssamfundet blev taget på sengen

"Hele verdenssamfundet blev taget på sengen. Vi har skullet håndtere en af de mest komplekse krisesituationer nogensinde. Altså Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, politiet, beredskabet, alle mulige andre myndigheder. Dér har vi sagt: Hele det her – også den måde verdenssamfundet forlader Afghanistan på – det fortjener også i Danmark en grundig evaluering," siger udenrigsministeren til DR Nyheder.

Evalueringen vil foregå efter samme model, som det skete efter efter terrorangrebene i København i 2015. Kofod understreger, at der vil blive set på både op til evakueringen, under evakueringen og hele håndteringen af situationen:

”Vi ser også efter nogle læringspunkter. Skulle vi ende i en lignende krisesituation igen, så står vi med nogle ting og redskaber, så vi står endnu bedre.”   

Planlægningen og beredskabet vurderes

Udenrigsministeriet oplyser, at der etableres en tværministeriel gruppe til at forestå evalueringen bestående af Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet samt relevante underliggende myndigheder. Evalueringsarbejdet forankres i et sekretariat i Udenrigsministeriet.

Evalueringen vil - baseret på en detaljeret kortlægning af forløbet - indeholde en vurdering af planlægningen og beredskabet mhp at identificere relevante læringspunkter og styrke danske myndigheders parathed til at adressere denne type kriseopgaver i fremtiden. Evalueringen vil fokusere på perioden fra primo 2021 og frem til Kabuls fald.

Evalueringen vil fokusere på fem overordnede hovedområder:

1. Tidslinje– Kortlægning af optakten til og forløbet af evakueringsindsatsen.

2. Beredskabsniveau– Var danske myndigheder og internationale samarbejdspartnere godt nok forberedt på en krise af denne karakter?

3. Vidensgrundlag og efterretningsbillede– Hvad vidste danske myndigheder om udviklingen i Afghanistan, herunder særligt om Talibans fremmarch?  Hvilket materiale byggede beslutningerne på, og hvordan kan vidensgrundlaget i sådanne situationer forbedres?

4. Operativ myndighedsindsats– Læringspunkter omkring planlægning, beslutningsgange, koordination, myndighedssamarbejde og praktisk gennemførsel af evakueringen, herunder identifikation og sikkerhedsscreening af evakuerede.

5. Danmarks brug af lokalt ansatte og tolke i lyset af evakueringen– Hvilken læring kan drages af forløbet vedrørende rammerne for håndtering af disse grupper i alvorlige krisesituationer?

Ekstern referencegruppe

Som en del af evalueringen nedsættes en ekstern gruppe med henblik på at indhente bidrag om erfaringer fra evakueringsindsatsen. Det gælder bl.a. bidrag fra relevante danske parter uden for centraladministrationen, som deltog i evakueringsarbejdet. Andre landes erfaringer vil også blive inddraget.

Ifølge pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet forventes evaluseringen og kortlægningen af den danske Afghanistan-evakueringsindsats afsluttet inden for tre - fire måneder.

Som omtalt torsdag i Netavisen Pio ønsker de tre støttepartier - De Radikale, SF og Enhedslisten - en grundig undersøgelse af evakueringsindsatsen og forløbet op til. Et ønske som de tre partier nu ser ud til at have fået opfyldt. De tre partier ønsker ikke mindst klarlagt, hvorfor den danske evakueringsindsats kom sent i gang.

988 evakueret

Udenrigsministeriet har fredag opgjort resultatet af den danske evakueringsindsats.

Den viser, at Danmark i alt har evakueret i alt 988 personer fra Kabul.

Det fremgår af opgørelsen, at Danmark blandt andet har evakueret 251 lokaltansatte, der har arbejdet på den danske ambassade inden for de seneste to år. Inklusive deres familier. Derudover har Danmark evakueret yderligere 135 lokaltansatte - inklusive deres familier - der har arbejdet på ambassaden længere tilbage end de to år.

Antal personer omfattet af den danske evakueringsoperation fra Afghanistan

Gruppe

Antal personer evakueret til Danmark

Nuværende lokalansatte og personer, der har været lokalansat inden for de seneste to år på den danske ambassade, inklusiv familie

251

Personer, der har været lokalansat på den danske ambassade for mere end to år siden, inklusiv familie

135

Tolke, der har samarbejdet med forsvaret, inklusiv familie

226

Udsatte personer fra afghanske NGO’er, herunder menneskerettighedsforkæmpere, inklusiv familie

58

Solidaritetspulje, inklusiv familie (lokalansatte hos NATO, EU og FN i Afghanistan)

161

Andre*

50

Danskerlisten (danske statsborgere og personer med fast ophold i Danmark)

107

I alt

988

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Selvom det falder nogen for brystet, så gør jeg det alligevel, citerer fra Den Korte Avis.
"Tidligere major Leif Dalby-Frandsen har på Facebook berettet om sine erfaringer fra Afghanistan.
>>Fælles for alle tolkene var, at ingen støttede os vesterlændinge af moralske, politiske eller etiske grunde. Ingen. Det var lønnen. Lønnen var – efter afghanske forhold – fantastisk høj, og derfor var jobbene som tolke også meget eftertragtede. Tolkene gjorde det for pengenes skyld.<<"
https://denkorteavis.dk/2021/de-afghanske-migranter-der-kommer-til-europ...

PIO: hvad dækker 'Andre*' over bortset fra de to udvisningsdømte?

881 afghanere og 107 danske statsborgere og afghanere med opholdstilladelse.

Mindst 89,17 procent af de 988 er altså afghanske migranter, der nu må forventes at skulle bo i Danmarkistan i generationer, selvom vi stadig ikke er i nærheden af at have integreret de 1.200.000 indvandrere og efterkommere, der er kommet i 1980'erne, 1990’erne, 2000’erne og 2010’erne.

Samtidig med at evigheds-"flygtningen" og krigsturisten Nagieb Khaja med foræret dansk statsborgerskab, interviewer Taliban i Helmand-provinsen for TV2.

Vi er simpelthen for dumme. Vi bliver ved, og Danmarkistan bliver kun værre.

Ja det er vel egentlig legalt nok, når man intet har. Andre har dog berettet modsatte historier og arbejdet for at tolke m. fl som de mente hjalp, fik hjælp nu. Bl.a 4 tidl. generaler. Jeg synes, det klæder udenrigsministeren, ærligt, at bede om en evaluering af alt, ordentligt. Og tro mig, der er intet fordækt eller andet som oppositionen der lugter blod kan slagte ham eller Bramsen på. De der råber højst med kritikken, tror de vinder stemmer på det, det virker ikke. Alle synes, det her er en sørgelig sag. Og DK har gjort en stor indsat, vi kan være stolte af, lød det fra en af de ledende officerer. Nogen gange, skal det være skidt før det bliver godt, f. eks med sygeplejeskerne.

Danmark har leveret en flot evakuerings-indsats. At de blå er meget klogere kommer ikke bag på ret mange. Men fakta er at DK havde militærfly på plads før de fleste andre.
I øvrigt finder jeg det mærkeligt, at næsten ingen bebrejder at Afghanerne ikke har ydet mere modstand, når de nu synes at Taliban er så frygtlige. Alle de unge og ældre mænd der står på nakken af hinanden for at komme ud, burde have vist lidt mere mandsmod, og meldt sig til hæren for at forsvare sig selv og familien. Ynkeligt at overlade risikoen til de vestlige soldater.

Annonce