Annonce

Rekrutteringsfirma: Hver femte virksomhed frasorterer ansøgere på grund af alder

Arbejdsmarkedschef hos Dansk Erhverv: “Det kommer lidt bag på mig. For vi kan se, at den aldersgruppe, som vokser mest i omfang på arbejdsmarkedet, det er lige præcis aldersgruppen 60+”.
Foto: Colourbox
22 procent af virksomhederne frasorterer ansøgere på grund af alder.

Det viser en rekrutteringsanalyse fra Konsulenthuset Ballisager.

Analysen bygger på spørgsmål stillet til konsulenthusets virksomhedspanel, der består af omkring 2.000 offentlige og private virksomheder.

Analysen viser også, at hver fjerde virksomhed ikke vil ansætte personer, der ikke taler flydende dansk. Og at hver tredje virksomhed aldrig har ansat en person med nedsat arbejdsevne.

Endelig viser analysen, at fire ud af ti virksomheder aldrig har ansat en nyuddannet akademiker.

Dansk Erhverv: Ældre medarbejdere er i høj kurs

Arbejdsmarkedschef hos Dansk Erhverv, Peter Halkjær, er overrasket over, at Ballisager når frem til, at 22 procent af virksomhederne frasorterer på grund af alder:

Det virker som en relativt høj procentandel

“Jeg er overrasket over, at Konsulenthuset Ballisager når frem til, at 22 procent af virksomhederne frasorterer på grund af alder. Det virker som en relativt høj procentandel,“ siger han til Netavisen Pio og uddyber:

“Det kommer lidt bag på mig. For vi kan se, at den aldersgruppe, som vokser mest i omfang på arbejdsmarkedet, det er lige præcis aldersgruppen 60+. Det er der, hvor vi kan se den største stigning i antallet af medarbejdere blandt etnisk danske. Det er den gruppe, der har bidraget allermest til at få arbejdsstyrken til at vokse i de senere år.”

Halkjær understreger, at ældre personer er i høj kurs hos virksomhederne:

“Det skyldes til dels, at man har sat efterlønsalderen op, og folkepensionsalderen også er steget. Fagbevægelsen forudså, at de ændringer ville medføre, at flere blev marginaliseret og skubbet ud af arbejdsmarkedet, men det har jo ikke været tilfældet. Det fortæller mig, at ældre medarbejdere generelt set er i høj kurs ude hos arbejdsgiverne.”

“Ledigheden i aldersgrupperne fra 50 år og opefter er på niveau med arbejdsstyrken generelt. Det vil sige, at langt de fleste 50-årige og opefter, der er til rådighed, de er i job. Derfor overrasker de 22 procent mig. Konsulenthusets tal harmonerer ikke umiddelbart med statistikken."

Konsulenthusets tal harmonerer ikke umiddelbart med statistikken

Halkjær understreger yderligere, at i alt 45.000 60+-årige er ansat i den private og offentlige sektor i løbet af de første 11 måneder af 2022.

Mange stillinger kræver flydende dansk

Halkjær understreger, at mange stillinger kræver, at man taler flydende dansk.

Dansk Erhverv understreger samtidig, at andelen af ansatte på arbejdsmarkedet med en flygtningebaggrund eller en baggrund som familiesammenført er vokset markant de seneste år:

“Som jeg husker det, er deres beskæftigelsesfrekvens vokset fra omkring 40 til omkring 60 procent. Det er en ret bemærkelsesværdig udvikling.”

Halkjær mener ikke, der er grund til at stejle over, at hver tredje virksomhed aldrig, ifølge Ballisager, har ansat en person med nedsat arbejdsevne.

For nogle virksomheder kan det være svært at håndtere

“For nogle virksomheder kan det være svært at håndtere det at have en medarbejder, som måske ikke til fulde kan løfte de arbejdsopgaver, som virksomheden har brug for at få løftet og løst.”

“I for eksempel en lille stilladsvirksomhed er det nok vigtigt, at medarbejderne har fuld førlighed, og kan begå sig i det ret farlige arbejdsmiljø. Man må have forståelse for, at det ikke er muligt inden for de rammer virksomhederne har at gøre godt med, at ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne.”

“Ikke desto mindre kan vi faktisk se, at der faktisk er mere end 100.000 i flexjobordningen, som har et job i en virksomhed eller i den offentlige sektor.”

Mange virksomheder har ikke behov for akademikere

Arbejdsmarkedschefen undrer sig ikke over, at fire ud af ti virksomheder, ifølge Ballisager, aldrig har ansat en nyuddannet akademiker:

Den lille kioskejer nede på hjørnet har knap så meget brug for en akademiker

“Det er ikke alle virksomheder, som har lige meget brug for at ansætte akademisk arbejdskraft. Den lille kioskejer nede på hjørnet har knap så meget brug for en akademiker, og har heller ikke budget til at gøre det.”

“Det kan være en del af forklaringen på, at fire ud af ti virksomheder svarer, som de gør.”

Halkjær mener i det store og hele, at danske virksomheder har en meget ansvarlig rekrutteringspraksis. På et punkt kunne han ønske sig, at der blev gjort mere. Nemlig for de 45.000 unge, som hverken er i job eller er under uddannelse:

Det er et samfundsproblem, hvis ikke vi får hjulpet flere af dem i gang

“Vi er særligt optaget af gruppen af unge, som hverken har uddannelse eller er i job - de her 45.000. Det er et samfundsproblem, hvis ikke vi får hjulpet flere af dem i gang. Så her er en gruppe, hvor jeg godt kunne tænke mig, at mulighederne blev gjort endnu bedre.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Samme positive sang fra arbejdsgiverne. Må vi se deres undersøgelser.

Og hvor stor en andel af firmaerne bruger et konsulenthus ifm. ansættelser? Er det ikke kun noget, man oplever blandt ledere, akademikere, højere funktionærer og alene til kontorarbejde?

Jeg har da efterhånden arbejdet en række forskellige steder, men har stadig tilgode at tale med sådan en konsulent, og ville da også blive temmelig overrasket, hvis det skulle blive relevant.

“Jeg er overrasket over, at Konsulenthuset Ballisager når frem til, at 22 procent af virksomhederne frasorterer på grund af alder. Det virker som en relativt høj procentandel,“ siger Peter Halkjær til Netavisen Pio og uddyber:

“Det kommer lidt bag på mig. For vi kan se, at den aldersgruppe, som vokser mest i omfang på arbejdsmarkedet, det er lige præcis aldersgruppen 60+".
Enten har Peter Halkjær dårlig vilje eller også er han bare ubegavet.
Det er i den aktuelle situation med høj beskæftigelse og mangel på arbejdskraft, at den ældre aldersgruppe (og det først nu) bliver ansat. Og når der er mange af dem, er det nok fordi de generelt har været placeret sidst i ansættelsesordenen, når jobbene besættes. Derfor er der mange at tage af; hvad er det Halkjær ikke forstår?

Hvis du søger arbejde som 60+ er virkeligheden en helt helt anden. Det ene afslag efter den anden. Gad vist, hvad det er for en udsøgt gruppe 60+ Dansk Erhverv tænker på?