Røde og blå borgmestre raser mod omprioriteringsbidrag

Borgmestre fra både Venstre og Socialdemokraterne langer kraftigt ud efter regeringens planlagte omprioriteringsbidrag, der vil betyde store nedskæringer på den borgernære velfærd. I morgen starter KL’s topmøde i Aalborg.
Foto: KL-formand Martin Damm (V) og næstformand Jacob Bundsgaard (S).

I morgen drager kommunalpolitikere fra hele landet til Aalborg, for at deltage i ’Kommunalpolitisk Topmøde 2016’, der arrangeres af Kommunernes Landsforenings.

Af programmet fremgår det, at deltagerne skal drøfte ”Kommunalpolitik og politikerroller i forandring”, ”Byudvikling og byomdannelse – kommunalpolitikernes rolle i den strategiske udvikling af lokalsamfundet” og ikke mindst høre oplæg om ”Hamborg – I spidsen for vækst og udvikling”.

Der er dog ingen tvivl om, at topmødets altdominerende tema bliver kommunernes pressede økonomi. For det første er der det omprioriteringsbidrag, som regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance har trukket ned over kommunerne. Det betyder, at kommunerne fra 2016 til 2019 årligt skal aflevere en procent af deres budget til staten.

Alene i 2019 skal der derfor afleveres over syv milliarder kroner. Kommunerne ved endnu ikke, om de får nogle af pengene tilbage. Både regeringen, De Konservative og Liberal Alliance har åbnet op for, at pengene kan gå til at sænke skatten.

For det andet er der udgifterne til flygtninge, som lægger pres på budgetterne. Alene i år forventes det, at 17.000 flygtninge og et tilsvarende antal familiesammenførte skal ud i kommunerne. Det stiller store krav til eksempelvis daginstitutioner og skoler, ligesom det er en stor udfordring for kommunerne at finde billige boliger til de mange flygtninge.

Alt tyder på, at tallet til næste år bliver endnu højere, på grund af det stigende antal asylansøgere og familiesammenføringer. Regeringen har gjort det klart, at kommunerne ikke skal forvente flere penge til at håndtere flygtningesituationen.

Borgmestre vil af med omprioriteringsbidrag
En netop offentliggjort rundspørge svarer 93 ud af landets 98 borgmestre, at omprioriteringsbidraget vil betyde forringelser af den borgernære velfærd. Kun 2 mener ikke, at det vil føre til forringelser. Både skoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet fremhæves som områder, der vil blive ramt.

”Tallene viser jo, at kommunerne har effektiviseret for et enormt beløb, så hvis vi skal levere 2,4 milliarder til staten hvert år, kommer vi ikke uden om reelle besparelser. Den nye undersøgelse viser meget klart, at det vil kunne mærkes i ældreplejen, daginstitutionerne og på skolerne, hvis man fastholder dette krav, og det må partierne på Christiansborg stå på mål for”, siger KL-formand Martin Damm som reaktion på undersøgelsen.

En anden netop offentliggjort analyse fra Altinget.dk svarer, 42 ud af 49 borgmestre, at de mener, at regeringen helt bør droppe omprioriteringsbidraget. Også her bakker både socialdemokrater og venstrefolk op bag kravet om at droppe omprioriteringsbidraget.

Claus Hjort: Jeg hører kun jammer
Forholdet mellem regeringen og KL har været køligt, siden Finansminister Claus Hjort Frederiksen i januar beskyldte kommunerne for ’jammer’, når de blandt andet påpegede, at de store udfordringer vil betyde nedskæringer på den borgernære velfærd som børnehaver, folkeskoler og ældrepleje. Det udviklede sig til en heftig debat, også internt mellem Christiansborg-Venstre og Kommune-Venstre. På Twitter kaldte Venstres Herning-borgmester Lars Krarup Venstres finansordfører Jacob Jensen ’mega provokerende’.

KL-formand Martin Damm (V) og næstformand Jacob Bundsgaard (S) har forud for topmødet kastet sig ind i kampen mod omprioriteringsbidraget. I et interview med Ugebrevet Mandag Morgen kalder de ikke kun omprioriteringsbidraget for skadeligt for kommunernes økonomi, men for selve det kommunale selvstyre:

”Vi bryder os ikke om, at regeringen og Folketinget først tager nogle penge fra os i baglokalet ved økonomiforhandlingerne i juni og så deler dem ud fra balkonen i november under finansloven til øremærkede formål som med værdighedsmilliarden til ældre. Det ødelægger jo kommunernes selvstyre”, lød det blandt andet.

Byrådet i Frederikshavn har stillet et forslag om, at KL skal arbejde for at undgå minusvækst: ”Regeringen har lagt op til, at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 mia. kr. årligt gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd. Derfor bakker KL’s delegeretmøde KL’s bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst.”, hedder det i forslaget, der skal behandles i morgen.

Socialdemokraterne har i dag stillet forslag om, at samtlige de penge, der kræves op i omprioriteringsbidrag, tilbageføres til kommunerne.


placeholder

Annonce