Rød naturpakke: 13 naturnationalparker og endnu mere urørt skov

S, R, SF, Enhedslisten og Alternativet bag natur- og biodiversitetspakke: 888 millioner kr. i 2021-2024 til at forbedre biodiversiteten i Danmark
Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om en natur- og biodiversitetspakke, der skal give et løft af den danske natur.

Pakken betyder etablering af skønsmæssigt yderligere 13 naturnationalparker og endnu mere urørt skov. Samlet set slippes naturen fri på et areal, som er omkring dobbelt så stort som Langeland.

Med aftalen afsættes der 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. Den konkrete udmøntning aftales senere.

"Med aftalen giver vi naturen et historisk løft, så dyr og planter får bedre og grønnere levevilkår i Danmark. Det har længe været et ønske for regeringen – og ikke mindst for mange danskere – at naturen skulle have en hjælpende hånd. Derfor er jeg glad for, at vi som en del af forhandlingerne om en grøn genstart er blevet enige om nye danske nationalparker og store områder med urørt skov. Det er et vigtig skridt for at bringe vores natur på fode igen," siger finansminister Nicolai Wammen.

Miljøminister Lea Wermelin betegner aftalen som det største løft af naturindsatsen i nyere tid:

Her sætter vi nu ind for at bremse naturkrisen med mange tusinde hektar urørt skov og nye naturnationalparker

"Før valget gav vi et løfte om at passe bedre på vores natur. Derfor er jeg glad og stolt over, at vi i dag kan præsentere en aftale med et af de største løft af naturindsatsen i nyere tid. Her sætter vi nu ind for at bremse naturkrisen med mange tusinde hektar urørt skov og nye naturnationalparker, så de næste generationer også kan opleve en mangfoldig og spændende natur," siger miljøminister Lea Wermelin.

"Grøn julegave"

På Twitter skriver Lea Wermelin, at aftalen er en "fantastisk julegave til vores natur":

placeholder

 

Med 888 mio. kr. i 2021-2024 vil aftalepartierne prioritere udlæg af urørt skov, nye naturnationalparker og en strategi for forvaltning af truede arter. Med de afsatte midler vil det være muligt at nå op på et samlet udlæg af knap 75.000 hektar urørt skov og etablering af 15 naturnationalparker.

Her sætter vi nu ind for at bremse naturkrisen med mange tusinde hektar urørt skov og nye naturnationalparker

I aftalen indgår også, at partierne vil etablere et biodiversitetsråd. Hertil er der afsat fire mio. kr. årligt i 2021-2024.

Aftalepartierne er desuden enige om at afsætte 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet. Rammen prioriteres til indsatser i Øresund som for eksempel genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber mv.

"Noahs Ark for Danmarks truede dyr og planter"

De Radikales Zenia Stampe betegner aftalen som "Noahs Ark for Danmarks truede dyr og planter":

"Nu bygger vi Noahs ark for Danmarks truede dyr og planter. Gennem årtier er den danske natur blevet mere og mere klemt, så der næsten ikke er plads til de mange arter, vi har i vores land. På længere sigt skal naturen fylde meget mere. Men lige nu skaber vi øer i hele Danmark, hvor unikke dyr og planter kan overleve og trives."

SF's formand, Pia Olsen Dyhr:

Vi viser nu, at der er kommet et nyt flertal til, som ikke ser en korn- eller rapsmark som natur

"Vi viser nu, at der er kommet et nyt flertal til, som ikke ser en korn- eller rapsmark som natur, som ikke giver landbruget forrang eller bladrer videre, når endnu en rapport viser, at haren, sanglærken og agerhønen er ved at forsvinde fra det danske landskab. Nu giver vi naturen plads og dyrene deres levested tilbage. Næste skridt bliver en grundig lovgennemgang på naturområdet, så vi forhåbentligt kan få en lov til naturen med klimaloven som forbillede."

Enhedslistens Mai Villadsen glæder sig særligt over, at der med aftalen oprettes i Biodiversitetsråd:

Det skal være naturens vagthund, og sikre at naturen bliver prioriteret på Christiansborg i fremtiden

"Dagens aftale gør mig simpelthen så stolt. I årevis har naturen i Danmark været svigtet. Nu giver vi den endelige mere plads. Det er virkelig på tide. Naturnationalparker og urørt skov er nøgleløsninger, men jeg er også særligt glad for et lille men betydningsfuldt og afgørende resultat. I Enhedslisten har vi i årevis arbejdet for at få et biodiversitetsråd i Danmark. Det skal være naturens vagthund, og sikre at naturen bliver prioriteret på Christiansborg i fremtiden. Det er jeg uendeligt stolt over endelig er lykkedes."

Alternativets Torsten Geil:

"Aftalen er en vigtig milepæl i indsatsen mod naturkrisen. Med mere urørt skov og flere naturnationalparker kan der sikres flere levesteder og mere plads til vores trængte natur."

Socialdemokratiets Mette Gjerskov:

"Denne aftale er i den grad med til at skabe fornyet håb for vores natur. Med aftalen sikrer vi meget mere af den vilde natur, som i alt for mange år har været i underskud herhjemme."

Glæde hos grønne NGO'er

Hos Danmarks Naturfredningsforening har præsidenten Maria R. Gjerding svært ved at få armene ned:

Det her er intet mindre end fantastisk

"Det her er intet mindre end fantastisk. Historisk stor prioritering af naturen på finansloven. Danmark får nu 15 naturnationalparker med vild natur og 75.000 ha urørt skov. Dette vil reelt gøre en forskel for naturen og DKs trængte arter," skriver hun på Twitter.

placeholder

 

Hos WWF Verdensnaturfonden føler mig sig i dagens anledning på den grønne gren:

"Vi er på den grønne gren i dag! En ny biodiversitetspakke er på plads, som sikrer 15 nye naturnationalparker og 75.000 hektar urørt skov. Det er et kæmpe boost for den danske natur, som halter gevaldigt bagefter på biodiversiteten."

placeholder

 

Natur- og Biodiversitetspakken

 

  • I natur- og biodiversitetspakken er der afsat 888 mio. kr. til udlæg af urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og udarbejdelse af en strategi for forvaltning af truede arter.
  • For de afsatte midler vil det fx være muligt at nå et samlet areal på knap 75.000 hektar urørt skov og etablering af skønsmæssigt 13 nye naturnationalparker, så der samlet set vil være op til 15 naturnationalparker i Danmark.
  • Urørt skov skaber gunstige vilkår for forskellige arter og gavner biodiversiteten, og i naturnationalparker kan plante- og dyrelivet få lov at udfolde sig på mere naturlige præmisser.
  • Aftaleparterne er endvidere enige om at etablere et biodiversitetsråd, hvortil der afsættes fire mio. kr. årligt i 2021-2024.
  • Aftaleparterne er enige om at igangsætte en gennemgang af den eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet mhp. at understøtte hensigtsmæssige rammer for realiseringen af natur- og biodiversitetspakken samt klare rammer for den fortsatte udvikling af naturen og biodiversiteten i Danmark. Aftaleparterne er enige om at drøfte den langsigtede udvikling på naturområdet med afsæt i forståelsespapiret og et konkret oplæg fra regeringen, herunder evt. lovgivningsmæssige tiltag på området.
  • Aftalepartierne er desuden enige om at afsætte 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet. Rammen prioriteres til indsatser i Øresund som eksempelvis genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber mv.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Naturpakken er et første skridt til genopretning af den vilde natur. Nu mangler der så udtagning af lavbundsjord i stor omfang og plads til vilde planter ind i de dyrkede landbrugsområder til gavn for agerhønen, haren, viben, lærken og andre af markens dyr.

Så stop dog sprøjterierne og ødelæggelsen af vores vand. Mine 3 lokale skove er blevet ødelagt inden for de sidste 2 år, alle de gamle løvtræer er ryddet!. Stop med at sælge dansk landbrugsjord til amerikanske investeringforeninger. Lav lov mod det. Og beskyt naturen ordentligt.

Nationalparkerne burde i princippet alle og udelukkende være naturnationalparker.

Annonce