Social dumping spreder sig til søs

Lempelige love for de danske rederier, har fået social dumping til at sprede sig som ringe i vandet i Det Blå Danmark
Allerede tilbage i vikingetiden udviklede Danmark sig til at være en søfartsnation, og vi har været det lige siden.

Søfart har med andre ord altid været en vigtig del af det danske samfund, og har historisk altid beskæftiget en stor andel af befolkningen.

I dag har søfart stadig en stor betydning for Danmark. Faktisk er de danske maritime virksomheder for omkring 25 procent af den danske eksport, og 4 procent af beskæftigelsen i Danmark er direkte eller indirekte afledt af, som man kalder Det Blå Danmark.

Den i søfartskredse meget berømte DIS-lov, anses af mange af mine kollegaer for at legalisere socialdumping til søs

Trods søfartens store rolle for det danske samfund, er det efterhånden sjældent, vi hører om emnet fra landets politikere.

Heller ikke under den nuværende valgkamp, har der været de store udmeldinger om partiernes planer for søfarten fremover.

Som skibsassistent har jeg dog ikke svært ved at forstå, hvorfor politikerne helst undgår at tale om emnet.
 

Social dumping på havet

Kigger vi på hvilke tiltag, der har været på området de sidste 30 år, er der næsten udelukkende tale om lempelser for rederier med skibe under dansk flag.

Det er samtidig meget længe siden, vi har set større tiltag, som skal tilgodese de danske søfolk.

Set med mine øjne, er disse love en direkte opfordring til rederierne, om at bruge billig udenlandsk arbejdskraft ombord i skibene

Mest opsigtsvækkende er nok at man fra politisk side i 1980’erne, indførte et sæt nye love for danske skibe i internationalt farvand. Set med mine øjne, er disse love en direkte opfordring til rederierne, om at bruge billig udenlandsk arbejdskraft ombord i skibene.

Den i søfartskredse meget berømte DIS-lov, anses af mange af mine kollegaer for at legalisere socialdumping til søs.
 

Spreder sig som ringe i vandet

Siden indførelsen af DIS-loven, er andelen af skibsassistenter på danske løn og arbejdsvilkår i skibene faldet markant. Faktisk har udviklingen været så voldsom, at mange rederier slet ikke benytter sig af danske skibsassistenter længere.

Ikke engang fra størstedelen af venstrefløjen, har der været interesse for at forbedre vilkårene for danske skibsassistenter

De senere år er samme udvikling begyndt at sprede sig til andre faggrupper på skibene.

Trods de store problemer, som DIS-loven har givet for arbejderklassen til søs, har der ikke været nogen politisk vilje til at ændre på reglerne.

Ikke engang fra størstedelen af venstrefløjen, har der været interesse for at forbedre vilkårene for danske skibsassistenter.

 

Vender søfolkene ryggen

Tvært imod har man de senere år kun fortsat med at give bedre vilkår for rederierne, mens man har vendt søfolkene ryggen.

Mit største valgønske er, at politikerne i løbet af valgkampen, endelig vil begynde at komme med nogle officielle udmeldinger om deres planer for søfarten, så alt ikke kommer til at foregå bag lukkede døre.

Samtidig håber jeg at flere af de politikere, som stiller op for de såkaldte arbejderpartier, vil begynde at indse, hvilken side af stregen de burde stå på, hvis man fortsat ønsker at kalde sig et arbejderparti.

Befaren skibsassistent og beskæftiget indenfor færgefart


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hmm? der mangler en forklaring om, hvad "DIS loven" egentlig er ! Der har jo i mange år været forskellige love, til at presse lønninger for søfolk i bund! Det plejer at være job for ITF (International Transport Federation, associeret til FN)til at overvåge de international gældende overenkomst for søfolk! Der findes i hvert dansk havn ITF inspektører som kan kontrollere søfolkenes overenskomster og skibets søsikkerhed som ligger i danske havne.I tilfælde af uoverenstemmelser kan ITF blokere skibet, indtil rederieerne/ejer lever op til kravene om søsikkerhed og overenskomst regler om løn. MEN: der findes internationale og EU love om såkaldte "billigflag lande" plus lov- konstruktioner som `andet register´ hvor rederieerne/skibets ejer slipper billig i skat, og hvor udenlandske søfolk bliver betalt( også ombord af dansk registrerede skibe!) i overenstemmelse med lønninger fra deres hjemland.Så feks koster en sømand fra filipinerne (fra udenfor EU !) osv kun ca 30% af løn,i forhold til en dansk sømand !Dette fører til at de fleste i danmark registrerede skibe, dem med DANNEBROG flag på agterstevn, er vel dansk ejet, men besætningen er udenlands fra udenfor EU.
I lyset af danske søfolks overenskomst er de søfolk fra lande udenfor EU ombord af dansk registrede skibe underbetalt og bærer den karakter af "løndumping", fordi de presser danske sømand ind i arbejdsløshed ell ind i forhøjet arbejdspres. Kommunikationsproblemer pga forskellig sprog kan avle ulykker til søs. ITF i DK , med ETF (Europæisk Transport Federation), forholder sig til denne mærkelige lovgivning- med knirkende tænder.. MEN? det historiske "BLÅ DANMARK" med danske søfolk ombord, er ved at blive en ofre af løndumping ! Det er ikke nødvendigvis skyld af de store danske rederier, de er tvunget at forholde sig til billigløn i den internationale søfart. Det er, mener jeg, en problem i internationale lovgivning..

Annonce