Annonce

Socialdemokratiske studerende: Brev til en ny uddannelsesminister

Det er tid til, at der skal rettes op. Den deroute, den sidste regering har været på med uddannelsesområdet, har sat sine tydelige spor.
Kære kommende uddannelsesminister

Den tidligere regering har ikke haft uddannelsespolitik højt på prioriteringslisten, og det kommer vi til at betale dyrt for, hvis ikke vi retter op nu.

I Frit Forum er vi bekymrede for konsekvenserne ved de omfattende besparelser på vores uddannelser. For når man besparer uddannelserne så meget, som det har været tilfældet, så går det ikke kun ud over kvalitet og læring, det går også ud over samfundet.

Vi skal investere i uddannelser, fordi det er en kæmpe gevinst

Vi skal investere i uddannelser, fordi det er en kæmpe gevinst. Den frie og lige adgang til uddannelse er en grundpille i vores samfundsmodel, og det er gennem uddannelse, vi skaber demokratiske medborgere, der tager del i og ansvar for samfundet. Og så er det med uddannelse, at fremtidens velstand og vækst skal katalyseres, så Danmark kan blive ved med at tilbyde gode velfærdsydelser.

Tårnhøj samfundsgevinst 

Uddannelse er en rigtig god investering – både for samfundet og den enkelte. Uddannelse giver et mere stabilt arbejdsliv med højere indkomst, det øger velstanden og det forbedrer de offentlige finanser.

Gevinsten er lige omkring 15 mio. kr. hver gang en akademiker udklækkes

Den frie og adgang til uddannelse er derfor en investering i mennesker, lige så vel som der er en investering i fremtidig velstand. Samfundet tjener, ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 2015, nemlig typisk 6-7 mio.kr., hver gang en person får en kort- eller mellemlang uddannelse, mens gevinsten er lige omkring 15 mio. kr. hver gang en akademiker udklækkes. Og det er endda medregnet omvalg, frafald og dobbelte uddannelser.

At samfundsgevinsten er så høj, er blandt andet på grund af kvaliteten af det danske uddannelsessystem. Det er imidlertid den kvalitet, som den tidligere regering har været bannerfører for at udhule.

Det skal kunne betale sig at dumpe studerende

Bevillingsstrukturerne har gjort, at uddannelsesinstitutionerne har måtte skære i vejlednings- såvel som undervisningstimer. Og bevillingsstrukturer har skabt en negativ incitamentsstruktur, hvor det ikke kan betale sig at dumpe studerende, og det ikke kan betale sig at fokusere på høj kvalitet, når bare man sikrer sig, at mange kommer gennem.

Vi har fået en negativ incitamentsstruktur, hvor det ikke kan betale sig at dumpe studerende

Den udvikling er hverken til gavn for de studerende, som ikke bliver så dygtige, som de kunne have være blevet, eller for samfundet, der er brug for folk med uddannelser af højeste kvalitet, for at vi kan være med i den globale konkurrence og fortsat kan løse nye samfundsproblemstillinger på innovativ og ansvarlige vis.

Det siger jo også sig selv, at hvis man som den sidste regering ikke ønsker at investere i vores fælles fremtid gennem uddannelse, men snarere benytter ressourcerne fra området til at lukke huller i budgetterne, så bliver kvaliteten derefter. Den tidligere regering havde ikke uddannelsespolitik højt på sin prioriteringsliste. Kære nye uddannelsesminister - det kan gøres så meget bedre. I Frit Forum glæder vi os til samarbejdet om at styrke vores uddannelsessystem.  

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Fie Hækkerup er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Hun er cand.mag. i dansk på Københavns Universitet og tidligere landsformand for den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum


Flere artikler om emnet