Statsgaranti til boligkøbere i landdistrikterne

Postnummeret skal ikke stå i vejen for købet af drømmeboligen, understreger erhvervsminister Simon Kollerup (S) - lånemodellen modtages med glæde hos Landdistrikternes Fællesråd
Foto: Landdistrikternes Fælleråd
Simon Kollerup (S), erhversminister og Steffen Damsgaard, formand for Landistrikternes Fællesråd, fremlægger modellen for de nye statsgaranterede banklån
Selvvom boligmarkedet generelt har klaret sig godt i en årrække, er der stadig områder i udkants-Danmark, hvor det kan være svært at låne til et hus, selvom man har orden i privatøkonomien.

I maj meldte S-regeringen ud, at den ville introducere en statsgaranti på en del af boliglån i landdistrikter. Efter dialog med den finansielle sektor er erhvervsminister Simon Kollerup (S) nu klar til at fremlægge et endeligt oplæg til en model for en sådan statsgaranti:

Danmark er for lille et land til store forskelle

”Danmark er for lille et land til store forskelle. Og i regeringen mener vi ikke, det er fair, hvis man får nej til et lån i banken på grund af postnummeret. Ligesom vi heller ikke mener, at postnummeret skal afgøre, om man kan få hurtig hjælp af f.eks. politi eller på hospitalet,” siger Simon Kollerup og fortsætter:

Glæde hos Landdistrikternes Fællesråd

“Derfor tager vi nu endnu et stort skridt for at understøtte sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af landet og for at give en håndsrækning til vores landdistrikter. Forhåbentligt vil flere danskere, der før har fået nej til et lån på grund af deres postnummer, fremover kunne få et ja til drømmehuset,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Hos Landdisktrikternes Fællesråd glæder man sig over udspillet:

"I den bedste af alle verdener, behøvede vi ikke at indføre en statsgaranti på boliglån i landdistrikterne. Men virkeligheden er desværre en anden. I landdistrikterne oplever borgerne visse steder, at deres muligheder for at optage realkreditlån afgøres af andre forhold, end det er tilfældet i andre dele af Danmark. Derfor er jeg glad for, at regeringen i dag kommer med et bud på en løsning," siger formanden Landistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, der deltog i pressemødet i Ejby ved Middelfart, hvor forslaget blev præsenteret fredag formiddag.

Damsgaard føjer til at med ordningen får borgerne i udkantsområderne et stærkt kort på hånden:

Med den her ordning får borgerne i landdistrikterne et stærkt kort på hånden

"Med den her ordning får borgerne i landdistrikterne et stærkt kort på hånden, hvis deres drømmebolig ligger i et af de berørte områder."

Steffen Damsgaard er medlem af kommunalbestyrelsen i Lemvig. Valgt for Venstre.

Sådan fungerer modellen

Med modellen bliver det muligt at få en statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 pct. af boligens værdi for ejerboliger, der enten:

  • Har en handelspris under 8.000 kr. pr. kvm., eller
  • Ligger i et postnummer med en gennemsnitlig handelspris under 8.000 kr. pr. kvm. – dog sådan, at den enkelte bolig skal have en handelspris under 10.000 kr. pr. kvm. Det drejer sig om ca. 200 postnumre, der omfattes.

Eksempelvis vil en familie, der ønsker at låne til en ejerbolig på 130 kvadratmeter til 1 mio. kr. kunne få et lån med statsgaranti på en del af boliglånet, hvis instituttet skønner, at det er en forudsætning for at få et lån. Da vil staten kunne garantere 90 pct. af belåningen i spændet 60-90 pct., dvs. 270.000 kr., og dermed fjerne en del af risikoen for det långivende institut. Den resterende del af belåningen er uden statsgaranti.

Modellen skal gøre det lettere at låne til ejerboliger i landdistrikterne ved at mindske bankernes risiko for tab.

Modellen er blevet til i dialog med den finansielle sektor.

Udkantspakke fra Venstre

Venstre præsenterede fredag fem tiltag med  fokus på landdistrikterne:

  • Bedre vilkår for førstegangskøbere af helårsbolig.
  • Bedre og hurtigere internet i landdistrikterne.
  • Nemmere og mere attraktivt at udleje sit sommerhus.
  • Det skal koste det samme at rejse til søs som på landevejen.
  • En styrelse af turismen i hele landet.

Venstre vil give førstegangskøbere, der køber en helårsbolig, mulighed for at bruge servicefradraget under BoligJobordningen til at få fradrag for relevante advokatudgifter, køberrådgivning og udgifter til byggesagkyndige.

Det skal gælde for boliger, der koster op til 1,0 mio. kr., hvilket især vil gavne ejendomme i landdistriktskommuner. Det vil have effekt fra den 1. juli 2022.

Venstre vil vi afsætte 150 mio. kr. til en forhøjet bredbåndspulje i 2022. Partiet ønsker også at forbedre rammevilkårene for udbygningen af IT- og teleinfrastruktur, bl.a. ved at sikre ordentlige og gennemskuelige vilkår for at sætte master op.

Venstre ønsker permanent at hæve bundfradraget ved udlejning af sommerhuse til 60.000 kr. årligt

Venstre ønsker permanent at hæve bundfradraget ved udlejning af sommerhuse til 60.000 kr. årligt. Bundfradraget var i indkomståret midlertidigt hævet til 60.000 kroner.

Venstre vil også afskaffe de bureaukratiske regler på sommerhusområdet, der gør, at man kun må udleje sit sommerhus 41 uger om året.

Partiet foreslår Venstre foreslår, at der indføres et fuldt landevejsprincip på tværs af hele Danmark, så det ikke skal være dyrere at slå sig ned eller drive virksomhed på Samsø sammenlignet med Slagelse. Landevejs-princippet skal sikre trafikal ligestilling, så det ikke koster mere at rejse en kilometer til søs end på landevejen.

Endelig forslår Venstre, at understøtte og fastholde den positive interesse for ferie på landet. Det skaber vækst, aktivitet og beskæftigelse. Partiet foreslår konkret en mikro-turisme-pulje og afsætte 15 mio. kr. årligt i tre år til projektet.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Tja, hvad er den rigtige pris i udkants-Danmark?
Bare det ikke på et tidspunkt ender med at nogen bliver teknisk insolvente.

Det er ikke klimavenligt. Det bliver dyrt for staten at erstatte bankernes tab. Der er jo ingen bekræftelses muligheder i disse udkantsområder. Der bliver nedlagt landbrugsområder og kødproduktionen i stalde reduceres markant i takt med ændringer i efterspørgslen. Billigere boliger i Storkøbenhavn er både klimavenligere, mere rentable og behovet større. Danmarks chance for at forblive et højtløns land er afhængig af Øresunds region bliver det anden megaby/metropol i Norden efter Stockholm. Videns virksomheder i den 4 industrirevolution befinder sig i/flytter til metabyer. København drænes for ressourcer der overføres til udkanten. Danmark er på vej til at blive et mellem indkomst land.

At bygge billige boliger i København er ren utopi, både byggegrunde og arbejdsløn er væsentlig dyre i København end i provinsen. Det er jo derfor der er så mange som bosætter sig i de mindre byer uden for København og hver dag "pendler" min. 60-100 km til deres arbejde i København.
Med hensyn til statsgaranti til køb af eksisterende boliger i "udkantsdanmark" er det vel en udmærket ide, ellers skal boligerne jo rives ned i stedet for genbrug af husene, som vel er en fordel for klimaet så man undgår fremstilling af materialer til nye huse.

Annonce