Stop hetzen mod Danmarks Radio

Det vil være en stor fejl at nedprioritere DR, som på mange måder er et vigtigt medie for Danmark.
Til efteråret skal DR’s rolle i medielandskabet, som så mange gange før, diskuteres i Folketinget, og det kan ende med at ramme DR særdeles hårdt. Banen er kridtet op til efterårets diskussion vedrørende, hvilken rolle Danmarks Radio skal besidde.

Højrefløjen betragter i grove træk DR som en altædende monstrøsitet, der med snablen dybt begravet i statskassen udsulter de resterende medier på markedet. Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen-Dahl har eksempelvis udtalt, at hovedproblemet i nutidens medielandskab er, at DR i stigende grad bliver den dominerende kraft, mens andre bliver trængt. Thulesen-Dahl mener, at der skal spares 25 %, hvilke ifølge DR’s bestyrelsesformand Michael Christensen vil munde ud i, at en tredjedel af det nuværende DR må lukke ned.

DR sikrer den fælles referenceramme
Jeg er direkte uenig i udlægningen af DR som en faktor, der fylder for meget. Tværtimod er DR et enormt vigtigt medie, hvad angår formidling at valide nyheder, public-service at høj kvalitet og velfunderet debat. DR’s nyhedsdækning er af højeste kaliber, og kun det statsejede aktieselskab TV2 kommer i nærheden af at være på samme niveau.

[read-also]

DR er dog ikke kun en altafgørende platform for upartisk debat og formidling, som de kommercielle kanaler aldrig vil kunne levere. DR har også potentialet til at være den formidler at kultur og fælles forståelser, der styrker sammenhængskræften i Danmark. Denne fælles referenceramme for selvforståelse gør, at DR fortsat er et særdeles vigtigt værktøj.

Jeg er direkte uenig i udlægningen af DR som en faktor, der fylder for meget.

DR er igennem en længere periode blevet kritiseret for ikke at leve op til de forpligtelser, der følger med at være statsstøttet, og denne kritik kan jeg på sin vis godt følge. Er X-factor fx public service? Formentlig ikke. Men eftersom DR er under konstant politisk pres, hvor især de borgerlige partier vil ændre i tilskuddet, så er DR nødt til at skabe legitimitet hos befolkningen. Og når man på den måde har ryggen mod muren, er det klart, at de høje seertal gennem den brede folkelige appel er at foretrække.

Giv nu DR arbejdsro
Hvis DR var taget af det politiske frokostbord, kunne der fokuseres på public service af mere dannende karakter. Et bredt og langsigtet forlig er uden tvivl vejen frem og vil give DR den arbejdsro, der skal til. På den måde kan underholdende indslag som X-factor blive overflødiggjort, og DR vil igen kunne lade kernen af deres berettigelsesgrundlag blive bragt frem i lyset.

Det kan synes oplagt at afskaffe licensen, som er en flad skat, der opkræver lige mange penge fra den studerende, som den gør fra direktøren. At DR skulle gå fra licens til finanslov er dog ikke helt ufarligt, i og med budgettet vil være til forhandling hvert år, og det således ville stå et flertal i folketinget nærmest frit for at decimere DR til ukendelighed.

Jeg ser gerne licensen afskaffet, men det er essentielt, at Folketingets partier når frem til en holdbar og langsigtet aftale

Jeg ser gerne licensen afskaffet, men det er essentielt, at Folketingets partier når frem til en holdbar og langsigtet aftale, så DR kan få ro på de rystende hænder, der sommetider får glasset til at splintre.

Marcus Vesterager er stud.arch, formand for Frit Forum København og kandidat til Københavns Borgerrepræsentation (S).


Kommentarer fra Facebook