Trepart skal sikre balanceret løsning med flygtninge på arbejdsmarkedet

Kommissoriet for trepartsforhandlingerne byder som ventet på forhandlinger om at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet. FTF er klar til at finde balancerede løsninger, der skaber værdi for samfundet, og samtidig tager lønmodtagernes bekymring alvorligt.
I dag indleder vi trepartsforhandlinger, hvor vi sammen med arbejdsmarkedets øvrige parter og regeringen skal finde løsninger på vores fælles samfundsudfordringer. Vi begynder med integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, og FTF er klar.

Arbejdsmarkedet er det bedste værktøj til at integrere nye borgere i samfundet. Det har eksperter entydigt peget på, og lønmodtagerne er helt enige. Otte ud af ti mener, at det vil være nemmere for flygtninge at blive integreret i det danske samfund, hvis de kommer hurtigt i arbejde, viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for FTF.

I Danmark er der job til flygtninge

Beregninger fra Beskæftigelsesministeriet har vist, at det er en gevinst for samfundet på 230.000 kroner for hver flygtning, der kommer i arbejde. Der er altså virkelig brug for, at trepartsforhandlingerne munder ud i løsninger, der hjælper flygtninge hurtigt i job.

Flygtninge skal på arbejdmarkedet med det samme
At blive en del af et fællesskab på en arbejdsplads er en rigtig god vej til integration. Så lad os komme i gang med det samme, allerede mens flygtningene venter på asyl, i stedet for at lade dem vente passivt asylperioden ud. Indsatser for at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet skal ske sideløbende med, at de får undervisning i det danske sprog.

I Danmark er der job til flygtninge. Halvdelen af lønmodtagerne i den føromtalte undersøgelse siger, at der er job til flygtninge på deres arbejdsplads, og det er en glædelig nyhed. Der er i dag et uudnyttet potentiale for at få flere flygtninge i job.

Vi må alle blive bedre til at se mulighederne og være åbne for de mange nye mennesker, der kommer til vores land. Det gælder især virksomhederne, som må til at tage et større ansvar. De nye tal viser, at mange lønmodtagere godt kan se mulige arbejdsopgaver til flygtninge på arbejdspladserne.

Udfordringerne er store, og lønmodtagerne er forståeligt nok også bekymrede. Hver tredje er bekymret for, at flygtninge, der bliver ansat på deres arbejdsplads, vil erstatte nogle af de nuværende ansatte.

Der skal også skabes plads til eksempelvis kontanthjælpsmodtagere

Den bekymring skal tages alvorligt, når vi skal i gang med trepartsforhandlingerne. Det er vigtigt for både flygtninge og det danske velfærdssamfund, at vi bliver bedre til at få flygtninge i arbejde. Men vi må samtidig ikke glemme de øvrige borgere, som søger arbejde.

Der skal også skabes plads til eksempelvis kontanthjælpsmodtagere, der har været i Danmark i mange år. Det er samtidig afgørende, at nuværende medarbejdere, ansat på ordinære overenskomstvilkår, ikke fortrænges eller skubbes ud af arbejdspladsen, når flygtninge starter i støttede job, praktik eller løntilskud.

Kommissoriet for de første forhandlinger handler udelukkende om arbejdsmarkedsintegration af flygtninge. Når vi har fundet fælles løsninger på det område, ser jeg frem til forhandlinger om nogle af samfundets øvrige store udfordringer. Eksempelvis om hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft og investeringer i viden og uddannelse i fremtiden, og hvordan vi løser de store problemer med arbejdsmiljø. Det give både en menneskelig og samfundsøkonomisk kæmpegevinst, hvis vi løser den udfordring sammen. Og her har FTF også meget at byde ind med.

 

Bente Sorgenfrey (f. 1956) er formand for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.


placeholder

Annonce