Venstre vil slagte dagpengeforhøjelsen

Dagpengeforhøjelsen på 3.650 kroner om måneden bliver ikke til noget, hvis det står til V - S: "Helt urimeligt"
Foto: Jacob Kjerumgaard/Venstre (Flickr)
Jakob Ellemann-Jensen (V), forsvarsminister, vicestatsminister
Venstre vil droppe den forhøjelse af dagpengene ved de første tre måneders ledighed, som S-regeringen - sammen med SF, De Radikale, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne - står bag.

Forhøjelsen af dagpengene med 3.650 kroner om måneden træder i kraft pr. 1. oktober. Men står det til Venstre bliver forhøjelsen af dagpengene, der ellers har været et meget stort ønske fra fagbevægelsen, altså ikke til noget.

Slagtningen af dagpengeforhøjelsen indgår i et reformudspil af beskæftigelsesindsatsen, som Venstre har præsenteret på Christiansborg mandag eftermiddag.

Den nye forhøjede dagpengesats i de første tre måneder svækker incitamentet

"Når regeringens nye aftale om forhøjede dagpenge træder i kraft, vil 140.000 hårdtarbejdende lønmodtagere opleve, at mange folk, der går derhjemme på dagpenge, får flere penge, end de selv tjener ved at gå arbejde. Den nye forhøjede dagpengesats i de første tre måneder svækker incitamentet til at komme hurtigt tilbage i job," hedder det direkte citeret fra Venstres reformudspil.

Vil også nedlægge jobcentre

Med udspillet vil Venstre også nedlægge jobcentrene:

Vi vil nedlægge jobcentrene

“Vi vil afskaffe det beskæftigelsessystem, vi kender i dag. Vi vil nedlægge jobcentrene. Vi vil erstatte dem med en helt ny indsats, hvor mennesket er i centrum. Vi tror ikke, at der kan lappes og småjusteres på det nuværende system,” siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på et pressemøde.

Venstre vil give frit valg til alle, således at den arbejdsløse kan vælge mellem jobindsats i samarbejde med en privat aktør, en a-kasse eller det offentlige.

Vil spare tre milliarder kroner

Ved at nedlægge jobcentrene vil Venstre frigøre tre milliarder kroner om året, der skal bruges på den nye indsats.

Beskæftigelsesindsatsen koster i dag 12 milliarder kroner. Ifølge Venstre går fem af de 12 milliarder til administration.

Venstre vil som en del af reformudspillet også genindføre kontanthjælpsloftet. Og integrationsydelsen for forsørgere skal sættes ned.

S-ordfører: Helt forkert

Venstres forslag om at droppe dagpengeforhøjelsen møder hård modstand hos Socialdemokratiet:

det er den helt forkerte vej at gå

"Det kommer ikke til at ske med vores stemmer. Det kan jeg godt garantere. Nu har vi lige kæmpet forhøjelsen igennem for at afdæmpe virkningerne af den udhuling, der har fundet sted. Så vi synes, det er den helt forkerte vej at gå," siger Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Henrik Møller, til Netavisen Pio.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, betegner over for Netavisen Pio Venstre udspil som "helt urimeligt":

"Arbejdsmarkedets kernetropper - det vil sige langt de fleste lønmodtagere - er utroligt sjældent arbejdsløse. Men når de uforskyldt rammes af arbejdsløshed, så er det utrolig vigtigt, at folk kan få deres privatøkonomi til at hænge sammen. Betale deres husleje og hvad de ellers har af omkostninger. Fordi vi ved, at langt, langt de fleste er arbejdsløse i ganske kort tid indtil de hurtigt lander et nyt job."

Stoklund føjer til, at han er meget skuffet over Venstre:

helt urimeligt, og også meget forkert og skuffende

"Det var på den baggrund, at vi - sammen med forligspartierne - tog det her initiativ med at forhøje dagpengene i de første tre måneder. Jeg synes, det er helt urimeligt, og også meget forkert og skuffende, at Venstre har set sig sure på den her løsning. For det er helt almindelige lønmodtagere forhøjelsen er målrettet til."

FOA: "Det er ikke vejen"

Forretningsfører i 3F's A-kasse, Eva Obdrup, kalder Venstres udspil om at droppe dagpengeforhøjelsen for "en ordentlig blodtud":

Troværdigheden i Venstres nyfundne tillid til den ledige får dog en ordentlig blodtud

"Troværdigheden i Venstres nyfundne tillid til den ledige får dog en ordentlig blodtud, når vi ser, at de lægger op til at sløjfe de netop vedtagne dagpengeforbedringer."

"Dagpengenes værdi er blevet udhulet i årevis og alene i år bombes dagpengemodtagernes købekraft ni år tilbage på grund af inflationen. Vi afviser derfor fuldstændigt alle ideer om, at dagpengemodtagerne nu igen skal stå for, når der skal frigøres midler til blandt andet skattelettelser. Tvært imod skal vi en helt anden retning og styrke sikkerheden for lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked."

Fagforbundet FOA noterer i et tweet, at nedskæringen af dagpengene, som Venstre foreslår, er den forkerte vej at gå:

"Det tog ikke mange minutter før de pæne ord om fremtidens beskæftigelsesindsats blev erstattet af trusler om hårdere straffe og nedsatte dagpenge. Det er ikke vejen. Det skal kunne betale sig at forsikre sig. Vi har brug for et stærkt og fleksibelt arbejdsmarked," skriver FOA i et tweet.

placeholder

 

Opdateret

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Venstre ved du, hvor du har + Danmark for dem, der kan og vil, og ikke for syge og nedslidte og dem, der ikke kan = Venstre, Danmarks asociale parti.

Ja Duus, lige min mening: (V) Danmarks asociale parti. Stakkels mennesker der ikke tjener så meget, pensionister, kassedamer, kontanthjælps modtagere, o.l. det bliver slemt hvis han bliver statsminister. Han skal jo desværre ha` forbryder Støjberg eller rapkæftede Vermund til at hjælpe sig med at få statsminister stolen. Jeg giver ikke 2 flade femmere for Ellemann. 4 ekstra år med M.F, tak.

Det er ligemeget hvad man får som nedslidt, hvis Danimakistan alligevel bliver et muslimsk land.

@ Peter Jensen,

Så er det da godt at 'Danimakistan' ligger langt væk og kun er en del af din forvildede fantasi.

Hvem indførte jobcentrene. Det gjorde venstre under Løkke i 2009/10. Hvem ødelagde efterløn og dagpenge systemet, venstre er og konservative med radikale. Hvem stresser den offentlige sektor og jeg kan blive ved. Vil danskerne virkelig tilbage til alt det de var lede ved forctre år siden. Nej tak. Nuværende regering skal fortsætte, så fremgang fastholdes.

Det eneste, nuværende regering gør er at skabe mudder og at sløse med pengene! Sæt dig ind i konsekvenser for folkepensionister, syge mv! Og husk, at folkepension også er varmehjælp, brillehjælp, hjemmehjælp mv. de mindste i samfundet skal mærkeligt nok betale mest at hendes skattestramninger, men de mindste er jo samtidigt de ældre, de dårligst uddannede mv…. Og så også dem, der ikke kan gennemskue, når de manipuleres som kvæg!

Pia F. De borgerlige anklager Mette F for at lade skatterne stige, du taler om stramninger. Hun har droppet kontanthjælpsloftet, givet mere til børnefamilierne, hævet dagpengesatsen, aldrig har så mange været i arbejde, og aldrig har vor økonomi været så god, så hvad snakker du om. Hvis uheldet og ulykken skulle komme at der kom en blå statsminister, så kan du snakke om nedskæringer og besparelser og løbe hurtigt. V og K står for det samme som de har gjort i 20 år hverken mere eller mindre. Så nej tak til blå statsminister.

@ Helle,

Godt brølt løvinde.

Helt enig! Jeg er dybt kritisk over for rigtig mange af den nuværende regerings tiltag, men min skepsis er intet at regne i forhold til min skepsis over for de borgerlige. I mange år mente jeg ikke, der var reel forskel på, om vi havde en borgerlig eller en socialdemokratisk regering, men den nuværende regering har bevist, at jeg tog fejl. Regeringen er ikke perfekt, men den forsøger i det mindste at gøre en positiv forskel for almindelige mennesker.

Helt enig! Jeg er dybt kritisk over for rigtig mange af den nuværende regerings tiltag, men min skepsis er intet at regne i forhold til min skepsis over for de borgerlige. I mange år mente jeg ikke, der var reel forskel på, om vi havde en borgerlig eller en socialdemokratisk regering, men den nuværende regering har bevist, at jeg tog fejl. Regeringen er ikke perfekt, men den forsøger i det mindste at gøre en positiv forskel for almindelige mennesker.

Helle! det må være barbara bertelsens fremgang du henviser til,hun har en årsløn på 2.8 million om året,ikke desto mindre har hun nu fået en bonus på 10.000 kr. om måneden,men der er kun råd til at give pensionisterne
29 kr. om måneden i lønforhøjelse.Det er i sandhed socialdemokratisks politik.

Tror du virkelig, det ville være anderledes under en borgerlig regering, Bent Hansen? Tror du virkelig, at de borgerlige vil give pensionister og arbejdsløse flere penge mellem hænderne? Socialdemokratiet er ikke perfekt, langt fra, men en borgerlig regering vil være en katastrofe!

Bent, misundelse er en grim ting. Selvfølgelig kan man altid diskutere om bonusser er berettiget. MEN hvor meget ville pensionen stige hvis Barbaras kr. 120.000 p.a. var gået til pensionisterne ?
Ca. 10 øre om året.
Værs` god.

Bent, jeg afholder mig fra at tale om noget, jeg intet kendskab har til, det sku du også gøre. Der er helt faste regler for departement chefer i ministerierne, de har overenskomster med DJØF og jeg ved kun at BB har arbejde ti døgndrift under corona krisen og det er hendes fortjeneste bl.a. at der ikke øde flere end der gjorde, fordi hu råbte op i tide.

@ Bent Hansen,

Kom nu! Rom blev ikke bygget på én dag, det tager tid at rette op på de borgerlige regeringer asociale tilgang til Danmark og danskerne. Mette er den bedste statsminister Danmark har haft i tre generationer. Regeringen har sørget for den bedste økonomi i Danmark nogensinde, den laveste arbejdsløshed og det under større udfordringer end Danmark og verden har stået overfor i mands minde.

Hvis de borgerlige er så dygtige som deres blinde vælgere vil gøre dem til, hvorfor viste de det så ikke, dengang de sad i regering. De splittede Danmark, skabte paralelsamfund og fattiggjorde de fattige endnu mere. Nej tak, til en ny borgerlig regering. Vi skal ikke have flere borgerlige politikere der står på talerstolen og udgyder en hadefuld hetz mod Danmarks svageste og dårligts stillede. Vi skal ikke have flere JBO'er i folketinget. Pak sammen og forføj jer.

At den statsautoriserede psykisk torturanstalt jobcentret skal afskaffes kan man kun klappe i sine små hænder af. Som dagpengemodtager skal man så selv kunne vælge om det er det offentlige, a-kassen eller en privat aktør som skal hjælpe en tilbage på arbejdsmarkedet. Er man ikke tilfreds skifter man bare til en anden. Det skal være en hjælp ikke et kontrolorgan - Det er nok det eneste jeg i mit lange liv har været enig med venstre om. Men hva. Alt skal jo prøves.

Hvad forhøjelse af dagpenge eller ej angår, så kan man for et beløb fra ca. 150,00 kr. om måneden tilkøbe sig en ledighedsforsikring. Beløbet er i øvrigt fradragsberettiget som f.eks. a-kasse bidrag. Du vælger selv, hvor stort et beløb du vil forsikre dig for. Dog er der en grænse tilknyttet din løn. For de ca. 150,00 kr. kan du forsikre dig til ca. 2.500 kr. om måneden i et år. Mener du kan forsikre dig op til 6.000 kr. om måneden oven i dagpengene.

En helt anden ting er så, at lovgivningen på ledighedsområdet i dag er blevet så kompliceret, at ingen reelt kan finde frem eller tilbage i den bunke. Det kræver et 5 årigt jurastudie med dagpengeret som speciale. Hvis det findes. Og som lægmand eller -kone er det komplet håbløs og du kører nemt helt galt i byen.

For fremtiden skal vi have indført en borgerløn i Danmark som sikrer alle en basisindkomst til mad og et tag over hovedet. Særligt efterhånden som den uheldige udvikling klimaet er på vej ind i venter der enorme udfordringer. Og sociale uroligheder oven i er det sidste vi så har brug for. Derfor bliver en grundsikring gennem en borgerløn før eller siden uungåelig. Selv en eks venstre mand som Lars Løkke Rasmussen har været inde over emnet. Tænk bare.

Ja man kan tilkøbe sig en ledighedsforsikring, men ikke hvis du f.eks. er butiksansat. Jeg er voksenelev, og får derfor den ufaglærte butiksløn. Jeg tjener for lidt, til at jeg må tegne en ledighedsforsikring, så det ville da være rart, hvis jeg også måtte, så jeg også kunne få 100% af den løn jeg får nu. Men det må jeg så undvære.

@ Jeppe,

Du taler om borgerløn, ville du være venlig at skitsere hvorledes du mener en borgerløn skulle skrues sammen? Hvor stor skal den være og hvem skal have den?

For tager man udgangspunkt i den klassiske opfattelse af borgerløn, hvor den udbetales til alle fra 0 til grav, fra rig til fattig, så kan jeg ikke være enig med dig. For det scenarie er borgerlønnen ikke lighedsskabende men vil øge uligheden yderligere.

Samtidig kan arbejdsgivere bruge det som et argument i en lønforhandling, at dansk økonomi samlet set går en usikker tid i møde.
Ifølge Las Olsen kan det både få lønmodtagerne til at kræve mindre og få arbejdsgiverne til at holde lønkronerne tættere til kroppen.
- Det ser jo ud til, at lønmodtagerne ikke presser citronen. Og det kan meget vel hænge sammen med, at man jo godt kan se, at vi står over for en periode, hvor det ikke går så godt, siger han.
Højere løn kan puste til inflationen
Både Las Olsen og Ida Marie Moesby understreger, at danskernes lønninger ikke realistisk set ville kunne følge med de stigende priser.
Men alligevel havde større lønstigninger lettet presset på forbrugerne – særligt dem, der lige nu har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
- Her og nu er det jo ærgerligt, at man ikke får mere i løn. Det er klart, at havde man fået noget mere i lønposen, havde man også haft mere råderum til at betale sine regninger, siger Ida Marie Moesby.
Ifølge forbrugerøkonomen ville det dog kun have styrket danskernes købekraft på kort sigt.

Dansk økonomi er bomstærk, siger statsministeren Mette Frederiksen.
Ja, faktisk har det aldrig gået bedre. Højeste beskæftigelse nogensinde!
De socialdemokratiske regnedrenge har gjort det godt. Vi kom flot over pandemien.
Kun SAS kender ikke deres besøgelsestid. Hvorimod Maersk og olie og gasselskaberne tager godt for sig af hovedmenuen!

Og inflationen da?

Ja, det er Putins inflation, siger statsministeren.
Ja, det er Putins inflation, gentager statsministeren.
Igen, og igen, og igen, og igen…..

Og alle gide danske firmaer skruer priserne i vejret!
Ingen stiller spørgsmål om hvorfor?

Thi statsministeren Mette Frederiksen ord runger i de indre øregange langt ind i direktør og aktieejeregangene.

Det er Putins inflation! Det er Putins i flation!

Og ingen stiller spørgsmålstegn!

Hverken tv2news eller økonomer eller fagfolk!

Med Mette Frederiksens syvtommersøm er det slået fast:

Det er Putins inflation.

Og de stakkels danske lønmodtagere, der er velopdragede af borgerlige politikere lige efter Anker Jørgensen inflationen.

De ved at løn-tilbage-holdenhed svarer sig rent økonomisk på den lange bane!

Men det gælder tilsyneladende kun i en økonomi, hvor arbejdsgivere og virksomhedsejere og aktionærer har den samme tankegang!

Griskheden har i øjeblikket ingen grænser!

Legitimiteten skyldes vores nuværende statsminister Mette Frederiksen:

Det er Putins inflation!

Stop inflationen!

Kræv mere i løn!

Det er det eneste aktieejere har respekt for!

Mette Frederiksen er gået i fælden!

I Maersk og alle andre inflationsskabende virksomheder griner de hele vejen ned i banken!

Lad os få en borgerlig statsminister, så lønmodtagerne kan få stoppet Mette Frederiksens inflation!

Den danske model fungerer kun når lønmodtagerne ved hvad de er oppe imod!

Selv SF ville kunne støtte en sygeplejerske-strejke!

SF vil have et børnevalg!

Det kræver masser af penge fra de inflationshungrende danske virksomheder, der i øjeblikket scorer kassen på:

Statsministeren Mette Frederiksens inflation.

I Storbritannien kræver Labour allerede indgreb imod de konservatives inflation.

Dagpengene følger naturligt lønnen.

Så er den pot ude!

Lønforhøjelser er det eneste der skaber reel værdi!

Aktieejernes griske indtjening har aldrig styrket den almindelige danskers forbedrede levevilkår.

Hænder der arbejder er bedre end hænder der tæller kupon-kroner!

Mette Frederiksen har givet aktieejerne en skadelig inflationsgevinst!

Og konsekvensen er at Venstre nu slagter dagpengeforhøjelsen!

Straks Mette Frederiksen er borte starter lønkampen og dansk økonomi kommer ud af Mettes inflation.

Normalitetens balancer genindfinder sig!

De røde kan kæmpe for inflationsskabende CO2 afgifter!

Pædagogik og økonomi på højeste niveau!

I øjeblikket styrer Mette Frederiksen lønmodtagerne og aktieejerne glæder sig!

Hvor i erhvervslivet Mette Frederiksen får sin direktørpost, ja, det er kun et spørgsmål om tid!

Kvalifikationerne er indelysende!

Har alle glemt at der ud over max kr. grænsen og så er en anden max grænse som hedder 90% af den tidligere løn - 8% arbejdsmarkeds-biddrag så i praksis ca 82% af lønnen før skat... Så alle vil minimum have en ca 18% nedgang i den direkte indtægt ved at gå på dagpenge lige meget hvor lav den løn som vedkommende kom fra end var!

Har alle glemt at der ud over max kr. grænsen og så er en anden max grænse som hedder 90% af den tidligere løn - 8% arbejdsmarkeds-biddrag så i praksis ca 82% af lønnen før skat... Så alle vil minimum have en ca 18% nedgang i den direkte indtægt ved at gå på dagpenge lige meget hvor lav den løn som vedkommende kom fra end var!

Der trækkes ikke AMbidrag af dagpenge.
Til gengæld har lønpengemodtagere så både jobfradrag og beskæftigelsesfradrag (pt vist ca 10,67%)

Og ja !
Politikere glemmer belejligt at oplyse om den "detalje". Max dagpengesats er pt ca 19.400 før skat, dog max 90% af tidligere løn.

Vi lever i en tid med farlig uro. Der er begyndende social og økonomisk ustabilitet i dette land såvel som i resten af den udviklede verden. Dette problem er i høj grad resultatet af 20 års (40 år, hvis Ronald Reagan regnes med) stigende økonomisk ulighed. Hver generation vil gøre det bedre end deres forældre. Men flere og flere oplever at det går dem dårligere end deres forældre. Såvel menneskeligt som økonomisk. Depression og angst er efterhånden vidt udbredt. Det hører vi om dagligt. Mange medicineres med antidepressiva. Antallet er foruroligende. Grundene dertil ligeså. Ligesom det er med det stigende antal børn som diagnostikeres med ADHS. Antallet af afhængige af sociale medier som TikTok, Facebook, Instagram er ligeledes stærkt stigende. Det er en situation, som vi ikke havde før i tiden.

70 til 80% følger nyheds strømmen på sociale medier frem for de etablerede medier. Største delen af befolkningen konsumerer fortsat mainstream medierne som f.eks. DR, Politikken, Jyllands-Posten, Information eller Berlingske-Tidene. Men de konsumerer også enorme mængder af propaganda på sociale medier - Og propaganda virker altid. Skræmmende. Virkelig skræmmende.

Desinformation spreder sig som en steppebrand på sociale medier. Det er et stort problem for samfundet, når hele dele af befolkningen tror på fundamentalt forskellige ting om verdens tilstand.

På sigt kan der ikke opretholdes nogen demokratisk regering, når befolkningen er så forskruet. For det gør propaganda med dem. Det ser vi allerede tegn på i dag. Særligt på højrefløjen, hvor stadig flere mennesker ramt at konspirationsteorier og sammensværgelser fra de sociale medier bevæger sig hen. Hvilket ulykkeligvis også bruges af den etablerede politik for at vinde magten for en hver pris. Det ser vi sker i dansk politik lige nu.

Jeg er faktisk af den opfattelse, at vi på sigt ikke vinder krigen for demokratiet. Chancen for at vi vinder er måske 3 %. Indflydelsen, eller rettere ødelæggelserne, fra de sociale mediers propaganda er for stor og til enorm skade for demokratiet.

Demokrati er baseret på social sammenhængskraft. Og social sammenhængskraft er baseret på gensidigheds normer. Hvis man opbygger en økonomi, som systematisk hensætter flere og flere i fattigdom eller på grænsen til fattigdom i en prekær livstilsituation med usikkerhed og bekymringer ødelægger man deres evne til at investere i deres liv, til at tage risici, til at tænke på fremtiden og til at være glade. Hvis man gør det, skaber man en massiv politisk polarisering. Det fører til kynisme, vrede, racisme og fremmedhad. En udvikling vi ser i stigende grad i såvel Danmark som resten af den vestlige verden. Og dette er begyndelsen på enden.

Det er den praksis blå blok har anvendt i over 20 år til at føre propaganda krig mod Danmark og de danske værdier, som rummer velfærdsstaten. Ligesom det er de samme metoder blå blok har anvendt mod Socialdemokratiet og Statsminister Mette Frederiksen for at vinde magten for en hver pris. Hvad der er rigtig eller forkert forvrider virkeligheden til ukendelighed. En ekstrem farlig vej at gå, som har uoverskuelige konsekvenser over sigt. Blå blok har gennem 20 år systematisk ødelagt Danmark og forskruet befolkningen ved at bruge særligt ledige og udlændinge som syndebuk med lette slogan med det skal betale sig at arbejde, hvor skal pengene komme fra, andre folks penge osv., samt systematisk trukket økonomien væk under benene af det offentlige for sidenhen at hævde det ikke fungere og at privatisering er løsningen. Jeg har aldrig i mine mange år oplevet et så polarisret og splittet Danmark som nu. Hele befolkningsgrupper bliver sat op mod hinanden for at kunne fortsætte ødelæggelserne af de danske værdier og velfærdsstaten. Før i tiden, dvs. inden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister, var Danmark et af verdens mest veldrevne og mest effektive lande i verden med tryghed for hele befolkningen. Ingen var tvunget ud i prekære situationer som nu.

Det er hele klimaidiotien om igen. For blå blok handler det kun om magt og kun om at vinde. Uanset omkostninger. Tænk at der virkelig er nogen, som hopper på sådan en forvridning af virkeligheden. Men det er der desvære rigtig mange som gør. Og det bliver en høj pris at betale. Politik drejer sig kun om magt og om at holde på magten. Om det så koster hele livsgrundlaget på Jorden, som klimaet må anses at være en meget stor del af. Det får vi særligt at se, når konsekvenserne for alvor bliver synlige om få årtier. En situation som kunne være undgået hvis eller der var politisk vilje tilstede. Men man kan ikke vinde magten i et demokrati ved at love mindre vækst og rigdom til befolkning. Så udviklingen blev ikke stopper rettidig. Verdens største om gange tisse i bukserne for at holde varmen. Desvære med fatale konsekvenser til følger. En sørgeligt nok en katastrofal konsekvens af demokratiet.

Og det mens verden befinder sig lige på kanten af afgrunden i den perfekte storm med klimakrise og transformation til en helt ny todelt verdensorden med risiko for at sætte verdensfreden over styr. En tid, hvor et lille land som Danmark har brug for at holde sammen frem for splittelse. Og det mere end nogen sinde før.

Alle aspekter i vores samfund bliver i stigende grad i penetreret af forskellige digitale teknologier. Efterhånden som denne proces skrider frem hurtigere og hurtigere og samtidig med ingen forstår konsekvenserne i de folkevalgte parlamenter er det en giftig blanding af inkompetence og magt. Politikerne fatter simpelthen ikke, hvad de har gang i.

I dag observerer vi skabelsen af en kritisk infrastruktur, der omfatter al kommunikation, al datalagring og alle finansielle transaktioner med stadig større og større indflydelse på livet. De sociale medier styrer efterhånden store dele af vores adfærd og er godt på vej til at ødelægge samfundet og hele demokratiet. Det er en meget farlig vej vi bevæger os ud på. Og politikerne ved ganske enkelt ikke hvad de skal stille op imod det. For vi har jo ytringsfrihed som hele demokratiets grundstamme og frihed til at gøre hvad vi vil inden for lovens rammer. Og vi er jo ikke Kina, som kan regulere de sociale medier. Så det får lov til at fortsætte hele vejen ud over kanten. Igen. Præcis ligesom klimaet.

Lige nu ser vi borgere, som desperat søger mod partier som DanmarksDemokraterne for at finde svar på deres skuffelser og trængsler. En udvikling, som vi ser over hele EU og ikke mindst USA, hvor Donald Trump skaber en stemning af stor ophidselse blandt den ekstreme højrefløj til stor skade for stabiliteten i landet.

Når det kommende folketingsvalg er gennemført kan det godt være blå blok vinder. Så kan de sige: Se folk vil vores politik. Vores politik virker. Som om det så kommer til at hjælpe noget.

Tak for kaffe.

En rigtig fin kommentar.

Politik drejer sig ikke længere om argumenter og overbevisning, men om medie- og meningskontrol.

Annonce