Annonce

Vi skylder vores børn at tage den grønne omstilling seriøst

Den grønne omstilling bør være regeringens vigtigste mål. Lad os få en ny energispareordning, bindende mål for energieffektiviseringer og en ambitiøs klimalov.
Vi har alle mange forskellige roller og formål her i livet. For mig er der to roller, som er særligt vigtige, og som definerer mine grundlæggende værdier. Som forbundsformand for Blik & Rør kæmper jeg hver dag for bedre forhold for alle mine kammerater i VVS- og skorstensbranchen. Og som far til en datter, der er trådt ind i de voksnes rækker, er det vigtigt for mig at gøre mit for at efterlade kloden og vores samfund i en bedre tilstand, end da min generation overtog den.  

Som far til en datter, der er trådt ind i de voksnes rækker, er det vigtigt for mig at gøre mit for at efterlade kloden i en bedre tilstand

Heldigvis kan jeg – når snakken falder på den grønne omstilling – nemt forene de to roller. For mens jeg kæmper for den grønne omstilling, arbejder jeg samtidig for, at der sikres gode og stabile forhold for de dygtige håndværkere, der ved hjælp af renoveringer og energioptimering skal gøre den danske bygningsmasse mere klimavenlig og energieffektiv.

Klimaudfordringen er den vigtigste politiske udfordring i vor tid

Mange har betegnet folketingsvalget i juni 2019 som et klimavalg, særligt blandt de unge vælgere, hvor der på tværs af partiskel var langt mere miljøbevidsthed at spore, end dengang jeg for over 20 år siden satte mit første kryds. Klimaet er altså noget, der optager de unge vælgere i dag. Det må vi som den ældre generation tage alvorligt.

Det må vi som den ældre generation tage alvorligt

Efter valget så vi da også en række partier tage netop dette tema alvorligt, og som det står beskrevet i det såkaldte forståelsespapir, er der nu sat en meget seriøs ambition om en reduktion på 70 procent af vores CO2-udledning. Det kommende år kommer vi forhåbentligt til at se vedtagelsen af en klimalov og endnu mere vigtigt en politisk aftale, hvor også finansieringen og den konkrete implementering skal landes.

Det er en utroligt vigtig politisk diskussion, som vil få konsekvenser for både klimaet og beskæftigelsen i Danmark.

BoligJobordningen skal være grønnere

I 2011 indførte VK-regeringen det såkaldte håndværkerfradrag – også kendt som BoligJobordningen. Det var på mange måder en god ordning, som gav almindelige mennesker mulighed for at kunne energirenovere deres hjem. Det var vores holdning dengang – og det er det stadig – at hvis der skal gives fradrag til håndværkerydelser, er det helt afgørende, at ordningen er målrettet energieffektiviseringer og vedvarende energiløsninger, der understøtter den grønne omstilling.

Vi opfordrer regeringen til at sætte fastlagte og bindende mål for energieffektiviseringer

Men der skal mere til. Derfor er Blik & Rør som del af BAT Kartellet gået med i alliancen Grøn Logik, hvor vi opfordrer regeringen til at sætte fastlagte og bindende mål for energieffektiviseringer både i industrien og i boliger. Derudover mener vi, at der skal vedtages en ambitiøs klimalov, og at der skal besluttes en så konkret og ambitiøs renoveringsstrategi som muligt, herunder en ny energispareordning, hvor der også afsættes reelle midler til at dække de behov, vi står over for.

Det vil ikke kun gavne vores fælles klode og vores børns fremtid, men også styrke investeringen i de faglærte, som skal føre omstillingen ud i livet.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet


Flere artikler om emnet