25 nye tiltag skal løfte indsatsen mod hvidvask og økonomisk kriminalitet

Bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, foreslår nyt fælles IT-system og en ny fælles efterretningsenhed - bankerne vil sætte etik over profit
I kølvandet på en række hvidvask-skandaler går de danske banker nu i offensiven i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, fremlægger således en række konkrete forslag, der skal forbedre indsatsen.

Finans Danmarks Hvidvask Task Force fremlagde onsdag 25 anbefalinger, der på tværs af den finansielle sektor, myndigheder og samfund sætter turbo på en fælles indsats i forhold til bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

Finans Danmark nedsatte på sit årsmøde i 2018 Hvidvask Task Force. Nu er arbejdet færdigt og 25 konkrete anbefalinger ligger på bordet.

Nyt fælles IT-system

En af de mest omfattende anbefalinger er forslaget om et fælles it-system for bankerne i Danmark.

”Fælles udfordringer løses bedst med fælles løsninger. Det har været indstillingen fra Hvidvask Task Forcen fra begyndelsen. Og jeg synes, det lover godt, at bankerne er klar til at finde de her it-løsninger i fællesskab, som utvivlsomt vil være til gavn for både dem, deres kunder og for samfundet,” siger Hvidvask Task Forcens formand, juraprofessor Linda Nielsen, ifølge en pressemeddelelese fra Finans Danmark.

Det nye fælles IT-system skal blandt andet gøre det muligt for myndigheder som bagmandspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste at slå op, hvem der ejer udvalgte bankkonti og bankbokse.

Det fælles it-system skal også omfatte en ny fælles standard for kundekendskabsprocedurer.

Hvis en bank i dag afviser en kunde, kan kunden blot gå hen til den næste bank

Screeningen af nye kunder er væsentlig i forhold til hvidvaskbekæmpelse, som i høj grad handler om at undgå, at kriminelle lukkes ind i varmen i det etablerede finansielle system:

”Hvis en bank i dag afviser en kunde, kan kunden blot gå hen til den næste bank, for bankerne må ikke kommunikere med hinanden. Men der er behov for et langt bedre samarbejde på det felt,” understreger Lars Krull over for finans.dk. Krull er bankekspert og medlem af Hvidvask Task Force.

Bankerne er villige til at udvikle og betale for it-systemet. Men før forslagene fra Finans Danmark kan omsættes til virkelighed, vil det kræve lovændringer - ikke mindst vedrørende udveksling af persondata.

Målet er, at få stoppet de kriminelle

”Målet er, at få stoppet de kriminelle, at tilliden til den finansielle sektor bliver højere, at den daglige interaktion med bankerne bliver nemmere for kunderne, at samarbejdet med den offentlige sektor bliver styrket, at omkostninger for pengeinstitutterne bliver mindre, og at Danmark derved kan blive et foregangsland, når det handler om at samarbejde indenfor en sektor, som vi gør her,” siger Ulrik Nødgaard, administrende direktør i Finans Danmark, ifølge pressemeddelelsen fra Finans Danmark.

Minister: Vi skal passe på borgernes data

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) oplyser, at Finanstilsynet sammen med finanssektoren vil se på udfordringerne i forhold til indsamling og deling af persondata i et fælles IT-system:

Men det skal gøres, så vi samtidig passer på danskernes data

”I forhold til det foreslåede IT-samarbejde er det noget, vi allerede har stor fokus på i regeringen, for øget brug af teknologi kan være med til at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet. Det kan give en mere effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og samtidig lette byrden for de finansielle virksomheder og deres kunder. Men det skal gøres, så vi samtidig passer på danskernes data,” skriver erhvervsminister Simon Kollerup i en mail til finans.dk.

”Vi er nødt til at diskutere beskyttelse af persondata. Det skal ske på en måde, hvor vi nuancerer, hvornår beskyttelse er vigtig, og hvornår vi skal acceptere mere datadeling for at fange fx kriminelle, der er internationale forbrydere, der beskæftiger sig med terror, narko, korruption eller lignende,” siger formanden for Hvidvask Task Force-arbejdsgruppen, Linda Nielsen.

Et andet af de 25 forslag er oprettelsen af en ny efterretningsenhed, Den fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering (FEHT), hvor repræsentanter fra bankerne, bagmandspolitiet, hvidvasksekretariatet, politiet, Skattestyrelsen, PET og eventuelt FE jævnligt skal mødes for at udveksle viden om konkrete sager.

Etik over profit

Hvidvask Task Force foreslår også seks nye adfærdsprincipper.

Bankerne og de ansatte skal blandt andet love at sætte etik før profit

Bankerne og de ansatte skal blandt andet love at sætte etik før profit, at følge både loven og dens ånd, ligesom ledelsen skal påtage sig ansvaret for at sikre, at alle i organisationen bekæmper hvidvask og terrorfinansiering:

Adfærdsprincipperne forpligter bankerne til løbende at informere samfundet om arbejdet via konferencer og rapporter, der kortlægger omfanget og indsatsen.

Adfærdsprincipperne lægger op til en gennemsigtighed i bankerne, der blandt andet betyder kontrol med bankbokse og støtte til whistleblowere.

Opdateret 22.01.2022 som led i undersøgelse af citatpraksis

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Det er jo rart, at der sker noget på området. Det var så sandelig også på høje tid.
Man kan vælge at tro på at branchen endelig har set lyset, men jeg tror nu mest det her handler om "damage control". Et eventuelt lovindgreb kunne jo få nogle rigtigt ubehagelige konsekvenser, men det har man så formodentlig undgået med dette tiltag.
Om man har gjort noget ved det grundlæggende dilemma, at hvidvaskere som regel er rigtigt gode kunder, må tiden jo vise.

Ovenstående tiltag er da sympatiske. Men lovgivning og regulering af bankerne er nødvendigt, ikke mindst fordi ulovlighederne har fundet sted i mange år. Hvis ikke det sker vil det gå ligesom med landbruget der lovede reduktion af kvælstofudledningen.
Skat på finansielle transaktioner, tak, og stop for yderligere lønstigninger i toppen af banksektoren.

Efter afsløringen af "forskerbeskatning" hos flere hundrede finanschefer, især af Mr. Birdsong/Kereby/Blackstone, ceo i U-Danske Bank, behøver vi kendskab til:

Endelig beskatning af total indtægt i %, måske holdes dele af indtægten uden for den lavere forskerbeskatnings procent, så forskningen kun omfatter manglende samfundssind.

Jeg udfordrer alle højtlønnede til "skatteduel" gerne 60 år bagud.

Annonce