Annonce

Alternativets selvdiagnose: Rigtig politisk strategi - ikke optimal eksekvering

Politikken og strategien var rigtig, men kommunikationen af den haltede, lyder det i en intern evaluering af Alternativets valgkamp.
Alternativets havde i valgkampen den rigtige politiske strategi - men ikke en optimal eksekvering. Det er den konklusion som Alternativets hovedbestyrelse er kommet frem til og som blev fremlagt på et hovedbestyrelsesmøde i weekenden.

Det nøgterne resultat af valgkampen blev, at Alternativet tabte 1,8 procentpoint af stemmerne og endte med at tabe fire mandater, så folketingsgruppen i dag består af fem medlemmer.

Også personligt blev valget et nederlag for partiets stifter og politiske leder Uffe Elbæk, der på trods af at han havde lanceret sig selv som den tredje statsministerkandidat og den eneste der tog klimakrisen alvorligt, endte med at tabe 11.000 personlige stemmer i forhold til folketingsvalget i 2015.

Traf den rigtige beslutning

I en evaluering, som Alternativets hovedbestyrelse netop har lavet, er hovedkonklusionen, at partiet politisk og strategisk havde lagt sig det rigtige sted, men at det var galt med kommunikationen.

”Samlet set er der bred opbakning til, at vi på tværs af ledelseslag traf den rigtige beslutning om at pege på os selv og dermed på Uffe som statsministerkandidat,” lyder en af hovedkonklusionerne i evalueringen, som fortsætter:

”Dog er der også bredt set en opfattelse af, at vi ikke kom godt nok ud over rampen med vores politiske budskaber, særligt med den samlede fortælling om bud på vejen til et grønt systemskifte og sammenhængen mellem klimakrisen, den bredere systemkrise og dermed øvrige politiske mærkesager.”

For meget fokus på Uffe

En del af forklaringen på at partiet ikke kom igennem med sine politiske budskaber, til trods for at valgkampen i den grad kom til at handle om klima, skyldtes at der var for meget fokus på partileder Uffe Elbæk:

”Desværre var der efter vores vurdering ofte for stort fokus på “Uffe som statsminister” frem for rationalet, politikken og visionen bag.”

”Det blev desværre ofte skadeligt for valgkampen, da personfikseringen til tider blokerede for, at vi kunne komme ud med vores bredere, politiske dagsorden,” lyder det i evalueringen.

Kunne ikke forklare position

Evalueringen konkluderer også, at Alternativets position med at ”tage sine mandater ud af ligningen” var svær at forklare overfor vælgerne.

”Det betød desværre, at der kunne opstå usikkerhed om, hvorvidt vi kunne finde på at pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister efter valget,” står der.

”Derfor brugte vi uforholdsmæssigt meget tid under valgkampen på at skulle forklare vores position i relation til de eksisterende fløje.”

Så positionen var svær at forklare for partiets kandidater og skyggede for de politiske budskaber, men det var, konkluderer evalueringen, stadigvæk det helt rigtige at gøre:

”Det er en værdi i sig selv, at vi stod fast og holdt fast i vores kerne.”

Uklare beslutningsgange og interne konflikter

Det er et gennemgående tema i evalueringen, at partiet har haft svært ved at træffe beslutninger, fordi man op til valgkampen både har haft et landssekretariat og et sekretariat på Christiansborg.

”Efter vores vurdering var der op til og under valgkampen ikke altid helt klart, hvem der havde det endelige ord i forhold til kampagnens gennemførelse,” lyder det i evalueringen, som anbefaler, at der fremover laves en mere klar beslutningsproces”.

Eller som det hedder i evalueringen:

”Der er behov for helt klare ledelsesrammer for vores fremadrettede kampagner.”

Samtidig beskrives det også, at partiet også oplavede at flere kandidater under valgkampen endte i "interne konflikter":

"Desværre har vi registreret flere eksempler på uhensigtsmæssig rivalisering, og det var ikke klart på forhånd, hvordan sådanne konflikter skulle håndteres. En del kandidater har angivet, at de i et vist omfang har oplevet konflikter."

Det skete bl.a. i København, hvor to af partiets pakistanske kandidater, endte i en åben konflikt.

Skal have ny sekretariatsleder

Hvem der fremadrettet skal stå for det fremadrettede arbejde, skal Alternativet nu til at finde ud af. For lørdag meldte partiet ud, at begge partiets sekretariatsledere stopper.

”I forbindelse med samtænkningen har de to sekretariatsledere Lykke Jensen og Esben Sloth valgt at stoppe i Alternativet. De to stillinger som sekretariatschefer nedlægges og en ny oprettes,” skriver partiet i en pressemeddelelse med overskriften ”Alternativets organisation styrker samarbejdet”.

De to får tak for deres indsats af partilederen:

”Jeg vil gerne takke både Lykke og Esben for deres store indsats for Alternativet og for at skabe et grønnere og mere socialt retfærdigt Danmark. Jeg ved, hvilke komplekse og svære opgaver, der har ligget på deres respektive borde. Og jeg ved også, hvilket engagement og hvilken energi, de er gået til opgaverne med for at finde de rigtige løsninger for både medarbejdere, tillidsvalgte, medlemmer og folkevalgte og Alternativet som sådan,” udtaler Uffe Elbæk om de to nu tidligere medarbejdere.

placeholder


Udover de to har også en række toneangivende kandidater af Alternativet for længst proklameret deres afsked med partiet.

David Troels Garby-Holm er forhenværende redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet